iDerma

7, Dionysiou Aeropagitou, 11742, Athens, Greece

Dimitrios Karypidis MD, MSc, PhD, FAACS, FICS, FEBOPRAS, FACS