KLINIKA CZOPKIEWICZ, OPOLE

Jana Łangowskiego 2, 46-020 Opole, Polska

Wysokie kwalifikacje potwierdzone satysfakcją pacjentów od początku mojej pracy są jej ważnym elementem. Dlatego wciąż doskonalę mój stan wiedzy i umiejętności biorąc udział w wielu zjazdach, sympozjach w Polsce i za granicą.Studia ukończyłem na wydziale lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1986 roku. W 1991 roku w Opolu, uzyskałem specjalizację I-szego stopnia z zakresu chirurgii dziecięcej. W latach 1992-1999 swoje życie zawodowe związałem ze Szpitalem Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju. Tam też uzyskałem specjalizację II stopnia z chirurgii plastycznej pod kierunkiem profesora Kazimierza Kobusa. Od 1999 roku pracuję w Opolu - w latach 1999-2003 w Wojewódzkim Centrum Medycznym jako jedyny chirurg plastyk w strukturach społecznej służby zdrowia województwa opolskiego, będąc mianowany w roku 2002 konsultantem wojewódzkim ds. chirurgii plastycznej. Od 1998 roku prowadzę prywatną praktykę obejmującą pełny zakres chirurgii estetycznej. Swój poziom wiedzy i umiejętności stale doskonalę biorąc udział w wielu zjazdach i sympozjach w Polsce i za granicą - m. in. w Nicei, Wiedniu, Bonn, Madrycie, Bejrucie. W latach 2012-2015 pracowałem jako specjalista chirurgii plastycznej w randze konsultanta w Wielkiej Brytanii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) - Międzynarodowego Towarzystwa Estetycznej Chirurgii Plastycznej (ISAPS) oraz od 2005 Brytyjskiej Izby Lekarskiej - General Medical Council.