Patients Find a surgeon KLINIKA CZOPKIEWICZ, OPOLE

Wysokie kwalifikacje potwierdzone satysfakcją pacjentów od początku mojej pracy są jej ważnym elementem.

Dlatego wciąż doskonalę mój stan wiedzy i umiejętności biorąc udział w wielu zjazdach, sympozjach w Polsce i za granicą.Studia ukończyłem na wydziale lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1986 roku.

W 1991 roku w Opolu, uzyskałem specjalizację I-szego stopnia z zakresu chirurgii dziecięcej.

W latach 1992-1999 swoje życie zawodowe związałem ze Szpitalem Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju. Tam też uzyskałem specjalizację II stopnia z chirurgii plastycznej pod kierunkiem profesora Kazimierza Kobusa.

Od 1999 roku pracuję w Opolu - w latach 1999-2003 w Wojewódzkim Centrum Medycznym jako jedyny chirurg plastyk w strukturach społecznej służby zdrowia województwa opolskiego, będąc mianowany w roku 2002 konsultantem wojewódzkim ds. chirurgii plastycznej.

Od 1998 roku prowadzę prywatną praktykę obejmującą pełny zakres chirurgii estetycznej.

Swój poziom wiedzy i umiejętności stale doskonalę biorąc udział w wielu zjazdach i sympozjach w Polsce i za granicą - m. in. w Nicei, Wiedniu, Bonn, Madrycie, Bejrucie.

W latach 2012-2015 pracowałem jako specjalista chirurgii plastycznej w randze konsultanta w Wielkiej Brytanii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) - Międzynarodowego Towarzystwa Estetycznej Chirurgii Plastycznej (ISAPS) oraz od 2005 Brytyjskiej Izby Lekarskiej - General Medical Council.

Procedures

Breast Augmentation

Safety and innovation in breast augmentation with 6th generation implants for tailored results

Ergonomic Breast Augmentation

Breast augmentation solutions using Ergonomix® – the world’s first ergonomic implant, designed to look, feel, and move just like real breast tissue.

Mastopexy

Get a full and youthful-looking breast with a Motiva® breast lift

MotivaHybrid® Breast Augmentation

MotivaHybrid® balances smaller Motiva Implants® with fat grafts purified for natural-looking results.

Contact this center

Contact clinic

Please check all fields

Thank you for your message. The clinic will contact you as soon as possible!

Clinics close by