Regler og vilkår

Introduksjon

Velkommen til motiva.health «Nettsiden». ESTABLISHMENT LABS Holdings Inc. (referert til som «ESTABLISHMENT LABS», «vi», «oss» eller «vår», etter behov) gir deg tilgang til nettstedet underlagt regler og vilkår i denne bruksavtalen («Avtalen»). Vennligst les denne avtalen nøye. Ved å få tilgang til eller bruke dette nettstedet, godtar du uten begrensning å være bundet til denne avtalen. Hvis du ikke godtar å følge og være bundet til denne avtalen, kan du ikke få tilgang til, bruke eller laste ned materiale fra dette nettstedet.

Vær oppmerksom på at hvis du er en eksisterende kunde eller leverandør av ESTABLISHMENT LABS, er disse vilkårene ikke ment å erstatte eller endre de som finnes i kunde- eller leverandøravtalen. Ved uoverensstemmelser vil vilkårene og betingelsene i din skriftlige avtale gjelde over de som finnes her. Alle ESTABLISHMENT LABS-produkter og -tjenester kan også være underlagt separate regler og vilkår som styrer bruken.

ESTABLISHMENT LABS forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre denne avtalen når som helst uten forvarsel. Ved å bruke dette nettstedet etter en slik endring samtykker du i å følge og være bundet av denne avtalen som revidert. Av denne grunn oppfordrer vi deg til å gjennomgå denne avtalen hver gang du bruker dette nettstedet. Denne avtalen ble sist revidert 20. juni 2017.

Tilgjengeligheten av nettstedet og internasjonale brukere

Nettstedet administreres av ESTABLISHMENT LABS Holdings Inc., og innholdet («Innholdet») er utformet for å overholde lokale gjeldende lover og forskrifter. Tilgang til nettstedet og innholdet er kanskje ikke lovlig for visse personer eller i visse land. Hvis du får tilgang til dette nettstedet utenfor USA, gjør du det på egen risiko og er ansvarlig for å overholde lovene i din jurisdiksjon. Materiale publisert på dette nettstedet kan referere til produkter eller tjenester som ikke er tilgjengelige i ditt land. Ta kontakt med ditt lokale ESTABLISHMENT LABS-kontor for mer informasjon. Videre gir ESTABLISHMENT LABS ingen garanti for at materialet på nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk utenfor USA, og det er forbudt å skaffe seg tilgang til det fra land der innholdet er ulovlig. Du skal ikke oppfatte noe på nettstedet som en kampanje eller anbefaling for noe produkt eller oppfordring til bruk av noe produkt som ikke er autorisert av loven og forskriftene i landet der du befinner deg.

Dette nettstedet er ikke en kilde til medisinsk rådgivning

Innholdet på dette nettstedet presenteres i sammendragsform, er av generell karakter, og er kun gitt til informasjonsformål; det er verken ment eller anbefalt som erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning. Du bør ikke bruke innholdet på dette nettstedet til å diagnostisere et helse-/treningsproblem eller sykdom, eller som en anbefaling. Søk alltid råd fra legen din eller en annen kvalifisert helsepersonell angående medisinsk tilstand eller behandling. Ingenting på dette nettstedet er ment å være medisinsk rådgivning. Du skal aldri unnlate eller utsette å søke medisinsk rådgivning på grunn av noe du har lest på dette nettstedet.

Merknad om opphavsrett og bruksbegrensning

Materialet på dette nettstedet skal ikke brukes til noen andre formål enn det som uttrykkelig er godkjent i denne avtalen. Alt nettstedsinnhold, inkludert valg, arrangement og utforming av innholdet eies enten av ESTABLISHMENT LABS eller dets lisensgivere og er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle lover, inkludert unike rettigheter knyttet til beskyttelse av databaser. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere på nytt, laste opp, legge ut, overføre eller distribuere på noen måte noe innhold, helt eller delvis, inkludert kode og programvare. Du kan laste ned innhold fra nettstedet for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk, forutsatt at innholdet ikke endres på noen måte og alle merknader om opphavsrett og andre proprietære merknader opprettholdes, og du inkluderer uttrykket «Brukt med tillatelse fra Establishment Labs» når du henviser til eller på annen måte bruker innholdet.

Prosedyre ved krenkelse av opphavsrett

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter, og vi ber om at du gjør det samme. Hvis du mener at arbeidet ditt er kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, kan du gi vårt juridiske og samsvarsteam (e-post: privacy@establishmentlabs.com) følgende informasjon:

  • en elektronisk eller fysisk signatur av personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsrettsinteressen;
  • en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet du hevder har blitt krenket;
  • en beskrivelse av hvor materialet du hevder er krenkende er plassert på nettstedet;
  • din adresse, ditt telefonnummer og din e-postadresse;
  • en uttalelse fra deg om at du har skjellig grunn til å tro at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dens agent eller loven;
  • en uttalelse fra deg, gjort under straff for mened, at informasjonen ovenfor i meldingen din er korrekt og at du er opphavsrettseieren eller behørig autorisert til å handle på opphavsrettseierens vegne.

Merknad om varemerker

Alle varemerker, servicemerker og logoer som vises på dette nettstedet («Varemerke(er)») er registrerte og uregistrerte varemerker for ESTABLISHMENT LABS, dets tilknyttede selskaper eller tredjeparter. Ingenting på dette nettstedet bør tolkes som innvilgelse, ved implikasjon, estoppel eller på annen måte, av noen lisens eller rett til varemerker uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra ESTABLISHMENT LABS eller den aktuelle tredjeparten. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen, er enhver bruk av varemerkene som finnes på nettstedet strengt forbudt. Vær oppmerksom på at navnene på selskapene og produktene som er nevnt på dette nettstedet, kan være varemerker til sine respektive eiere. En komplett liste over ESTABLISHMENT LABS' varemerker for hvert driftssegment er gitt nedenfor.

ESTABLISHMENT LABS’ varemerker

Offentlig og ikke etterspurt informasjon

Dette nettstedet kan gi muligheter til å gi ESTABLISHMENT LABS tilbakemelding om dette nettstedet og våre produkter og andre uoppfordrede innsendinger (samlet kalt «ikke etterspurt informasjon»). Du kan bare oppgi ikke etterspurt informasjon som oppfyller kravene i disse vilkårene og betingelsene. ESTABLISHMENT LABS og dets ansatte verken godtar eller vurderer andre ikke etterspurte ideer, inkludert ideer til nye reklamekampanjer, nye kampanjer, nye produkter eller teknologier, prosesser, materialer, markedsføringsplaner eller nye produktnavn. Vennligst ikke send inn noen originale, kreative kunstverk, prøver, demoer eller andre verk. Det eneste formålet med disse retningslinjene er å unngå potensielle misforståelser eller tvister når ESTABLISHMENT LABS' produkter eller markedsføringsstrategier kan anses å ligne på ideer som sendes inn til ESTABLISHMENT LABS. Så, bortsett fra under omstendighetene beskrevet ovenfor knyttet til patenterte ideer eller de som du har innlevert en patentsøknad, vennligst ikke send dine uønskede ideer til ESTABLISHMENT LABS eller noen på ESTABLISHMENT LABS.

Hvis, til tross for vår oppfordring om at du ikke sender oss dine ideer og materialer, du fortsatt sender dem, og hvis du legger ut offentlig informasjon på nettstedet vårt, vil all slik offentlig informasjon og all slik ikke etterspurt informasjon anses som IKKE-KONFIDENSIELT og IKKE-PROPRIETÆR, og ESTABLISHMENT LABS og dets tilknyttede selskaper står fritt til å bruke slik informasjon til ethvert formål og på hvilken som helst måte de ønsker. Dette nettstedet kan gi muligheter for å legge ut informasjon på offentlige områder av nettstedet, for eksempel oppslagstavler (samlet kalt «Offentlige områder»), eller å sende med kommentarer og tilbakemeldinger (all slik informasjon gitt, «Offentlig informasjon»). Selv om ESTABLISHMENT LABS fra tid til annen kan overvåke eller gjennomgå informasjonen som er lagt ut på fellesområdene på nettstedet, er ESTABLISHMENT LABS ikke forpliktet til å gjøre det, og påtar seg intet ansvar eller skyld for innholdet i slike offentlige områder eller på nettstedet generelt, eller for eventuelle feil, ærekrenkelse, injurier, bakvaskelse, utelatelse, løgn, uanstendighet, pornografi, banning, fare eller unøyaktighet på nettstedet. Det er forbudt å legge ut eller overføre ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, inflammatorisk, pornografisk eller annet materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til oppførsel som ville bli ansett som en kriminell handling, gi opphav til sivilt ansvar, eller på annen måte bryte loven. ESTABLISHMENT LABS vil samarbeide fullt ut med alle politimyndigheter eller rettskjennelser som ber ESTABLISHMENT LABS å avsløre identiteten til alle som legger ut slikt materiale.

Barn under 18 år skal ikke sende inn offentlig informasjon eller ikke etterspurt informasjon som inneholder personlig identifiserbare data.

Lenker til andre nettsteder

Denne avtalen gjelder bare for dette nettstedet. Dette nettstedet kan ramme inn eller inneholde referanser eller lenker til andre nettsteder til ESTABLISHMENT LABS («Andre ESTABLISHMENT LABS-nettsteder»). Vær oppmerksom på at andre ESTABLISHMENT LABS-nettsteder er underlagt deres spesifikke vilkår og betingelser og retningslinjer for personvern. Vi anbefaler at du leser disse dokumentene nøye når du går inn på de andre ESTABLISHMENT LABS-nettstedene.

Ingen innramming tillatt

Elementer av dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett, varemerke, urettferdig konkurranse og andre lover, og kan ikke kopieres eller imiteres helt eller delvis på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av innramming, dyp kobling eller gjenspeiling. Ingenting av innholdet på nettstedet vårt kan overføres på nytt uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra ESTABLISHMENT LABS. Hvis du er interessert i å koble til nettstedet vårt, kan du kontakte oss for mer informasjon.

Håndtering av annonsører

Din korrespondanse eller forretningsforbindelser med, eller deltakelse i kampanjer av, annonsører funnet på eller gjennom nettstedet, inkludert betaling og levering av relaterte varer eller tjenester, og eventuelle andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner knyttet til slike forretninger, er utelukkende mellom deg og en slik annonsør. Du samtykker i at vi verken er ansvarlige eller skal være ansvarlige for tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av slike kontakter eller som følge av tilstedeværelsen av en slik annonsør på nettstedet.

Kontoregistrering

Noen av funksjonene på dette nettstedet kan kreve opprettelse av en konto hos oss. Som en del av registreringsprosessen velger besøkende et brukernavn og passord, sammen med registreringsinformasjon, som må være nøyaktig og oppdatert. Du kan ikke velge eller bruke et brukernavn til en annen person med den hensikt å utgi deg for å være den personen eller bruke et brukernavn der en annen person har rettigheter uten en slik persons autorisasjon. Unnlatelse av å overholde det ovennevnte utgjør et brudd på denne avtalen, noe som kan føre til umiddelbar oppsigelse av kontoen din. Du samtykker i å iverksette rimelige tiltak for å beskytte sikkerheten til passordet ditt.

Du er ansvarlig for all bruk eller aktivitet på kontoen din, inkludert bruk av kontoen til en tredjepart som er autorisert av deg til å bruke brukernavnet og passordet ditt. Du skal varsle ESTABLISHMENT LABS om enhver kjent eller mistenkt uautorisert bruk av kontoen din, eller eventuelle kjente eller mistenkte brudd på sikkerheten, inkludert tap, tyveri eller uautorisert avsløring av passordet ditt eller andre relevante registreringsdetaljer gitt.

Personvernerklæring for nettstedet

Vår personvernerklæring er tilgjengelig på dette nettstedet, og ved å få tilgang til nettstedet, godtar du å være juridisk bundet av personvernerklæringen. Personvernerklæringen i sin helhet er herved innlemmet i denne avtalen ved henvisning. For å lese våre retningslinjer for personvern, vennligst klikk her.

Fraskrivelse av garantier

Nettstedet OG INNHOLDET ER LEVERT «SOM DET ER», «SOM TILGJENGELIG» GRUNNLAG, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. DET KAN VÆRE FORSINKELSER, UTELATELSER ELLER UNØYAKTIGHETER I INNHOLDET OG PÅ Nettstedet. ESTABLISHMENT LABS OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN, AKTUALITETEN, UKRENKELIGHET, TITTEL, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL MED INNHOLDET ELLER SELVE Nettstedet, OG VI FRASKRIVER OSS HERVED SLIKE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER. ESTABLISHMENT LABS VERKEN REPRESENTERER ELLER GARANTERER AT INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET ER FRI FOR VIRUS, ORMER ELLER ANNEN KODE SOM KAN MANIFESTERE FORURENSENDE ELLER DESTRUKTIVE EGENSKAPER. FORDI NOEN JURISDIKSJONER IKKE TILLATER UTELUKKELSE AV VISSE GARANTIER, ER DET MULIG AT DISSE UNNTAKENE IKKE GJELDER FOR DEG.

Begrensning av ansvar

DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO. ESTABLISHMENT LABS, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER NOEN AV DERES RESPEKTIVE DIREKTØRER, LEDERE, ANSATTE ELLER AGENTER, SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET, ELLER DIN TILLIT TIL INNHOLDET. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER FOR ALLE TAP OG SKADER AV NOE SLAG, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, GENERELT, SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV DATA, INNTEKTER ELLER FORTJENESTE. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER UANSETT OM DET PÅSTÅTTE ANSVARET ER BASERT PÅ KONTRAKT, UAKTSOMHET, ERSTATNING, STRENGT ANSVAR ELLER NOE ANNET GRUNNLAG, OG SELV OM EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR ESTABLISHMENT LABS ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER HAR BLITT INFORMERT OM ELLER BURDE HA VISST OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. NOEN LAND TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV SKADER ELLER ANSVARSBEGRENSNING SOM ER ANGITT OVENFOR, SLIK AT DENNE BEGRENSNINGEN AV ANSVAR EVENTUELT IKKE GJELDER FOR DEG. HVIS NOEN DEL AV DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN BLIR FUNNET Å VÆRE UGYLDIG ELLER IKKE KAN HÅNDHEVES AV EN ELLER ANNEN GRUNN, SKAL DET SAMLEDE ANSVARET TIL ESTABLISHMENT LABS OG/ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER UNDER SLIKE OMSTENDIGHETER IKKE OVERSTIGE ETT HUNDRE ($ 100,00) DOLLAR TOTALT. HVIS ET RETTSMIDDEL HERUNDER ER FASTSLÅTT Å HA SVIKTET I SITT GRUNNLEGGENDE FORMÅL, SKAL ALLE ANSVARSBEGRENSNINGER, ANSVARSFRASKRIVELSER OG UNNTAK AV GARANTIER OG SKADER SOM ER ANGITT I DENNE AVTALEN, FORTSATT GJELDE.

Fremtidsrettede uttalelser

Dette nettstedet kan fra tid til annen inneholde visse fremtidsrettede uttalelser om ESTABLISHMENT LABS’ ytelse, inkludert fremtidige inntekter, produkter og inntekter eller hendelser eller utviklinger som ESTABLISHMENT LABS forventer å skje eller forventer skjer i fremtiden. Alle slike uttalelser er basert på gjeldende forventninger til ESTABLISHMENT LABS og innebærer en rekke forretningsrisikoer og usikkerheter. Faktiske resultater kan variere vesentlig fra forventede resultater beskrevet, underforstått eller projisert i en fremtidsrettet uttalelse. Faktorer som kan føre til at faktiske resultater varierer vesentlig fra en fremtidsrettet uttalelse inkluderer, men er ikke begrenset til: konkurransefaktorer; priser og kamp om markedsandeler; usikkerhet i forbindelse med rettssaker; ESTABLISHMENT LABS evne til å oppnå salgs- og inntjeningsprognoser, som er basert på salgsvolum og antagelser om produktmiks, for å oppnå sine kostnadsbesparelsesmål, og for å oppnå forventede synergier og andre kostnadsbesparelser i forbindelse med oppkjøp; endringer i regionale, nasjonale eller utenlandske økonomiske forhold; økninger i energikostnader; svingninger i kostnader og tilgjengelighet eller råvarer og i ESTABLISHMENT LABS’ evne til å opprettholde gunstige leverandørordninger og relasjoner; endringer i renter eller valutakurser; forsinkelser i produktintroduksjoner; og endringer i helsetjenester eller annen statlig regulering; samt andre faktorer som er omtalt på dette nettstedet i ESTABLISHMENT LABS' innleveringer til Securities and Exchange Commission. Vi har ikke til hensikt å oppdatere noen fremtidsrettede uttalelser.

Skadesløsholdelse

I tilfelle det iverksettes søksmål som følge av (i) din bruk av innholdet eller nettstedet, inkludert brudd på vilkårene i denne avtalen, eller (ii) uønsket informasjon gitt av deg, godtar du å forsvare, holde skadesløs, og betale eventuelle rimelige juridiske og regnskapsmessige avgifter uten begrensning pådratt av ESTABLISHMENT LABS, dets tilknyttede selskaper, dets og deres styremedlemmer, betjente, ansatte, agenter, investorer eller lisensgivere. ESTABLISHMENT LABS skal umiddelbart gi deg varsel om slike krav, søksmål eller rettsgang. ESTABLISHMENT LABS skal, etter eget skjønn og på egen bekostning, ha rett til å delta i forsvar og/eller oppgjør av ethvert krav eller enhver handling, eller å påta seg eksklusivt forsvar og kontroll av noe som ellers er underlagt skadesløsholdelse av deg uten å lindre dine erstatningsforpliktelser. Ikke under noen omstendigheter skal du avgjøre noen sak eller krav som pålegger noe ansvar eller andre forpliktelser på ESTABLISHMENT LABS uten skriftlig forhåndssamtykke.

Generelt

Du er ansvarlig for å skaffe og vedlikeholde all telefoni, maskinvare og annet utstyr som trengs for tilgang til og bruk av nettstedet og alle kostnader knyttet til dette. ESTABLISHMENT LABS forbeholder seg retten til å endre eller slette materiale fra dette nettstedet når som helst. Dette nettstedet er kontrollert og drevet av ESTABLISHMENT LABS Holdings Inc. fra sine kontorer i Costa Rica. Ethvert krav knyttet til og bruk av dette nettstedet er underlagt lovene i Costa Rica. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du til personlig jurisdiksjon i Costa Rica for enhver handling som oppstår som følge av eller i forbindelse med dette nettstedet eller din bruk av dette nettstedet. Slike domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon over alle slike tiltak. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer gjelder ikke for denne avtalen.

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og ESTABLISHMENT LABS med hensyn til din tilgang til og/eller bruk av dette nettstedet. Eventuelle krav som oppstår i forbindelse med din bruk av nettstedet eller noe innhold må bringes innen ett (1) år etter datoen for hendelsen som gir opphav til et slikt krav. Alle bestemmelser i denne avtalen om skadesløsholdelse, ansvarsfraskrivelse av garantier, ansvarsbegrensning og eiendomsrettigheter skal overleve oppsigelsen av denne avtalen av en eller annen grunn. Hvis en bestemmelse i denne avtalen er ugyldig eller ikke kan håndheves, vil de gjenværende bestemmelsene fortsette med full kraft og virkning, og den ugyldige eller ikke-gjennomførbare bestemmelsen anses som erstattet av en gyldig rettskraftig bestemmelse som samsvarer tett med hensikten til den opprinnelige bestemmelsen. En unnlatelse fra vår side av å utøve eller håndheve enhver rettighet eller bestemmelse i henhold til denne avtalen, skal ikke utgjøre en fraskrivelse av en slik rett eller bestemmelse. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, er herved forbeholdt.