Personvern

Denne personvernerklæringen distribueres til deg av Establishment Labs, som har sin registrerte adresse på Coyol Free Zone, Building B25, Alajuela, Costa Rica (individuelt «ESTA»), og angir hvordan ESTA jobber som behandlingsansvarlig og beskytter eventuelle personopplysninger du gir til eller på annen måte behandles av Establishment Labs når du bruker dette nettstedet https://motiva.health/no

Hvis du befinner deg i EU, vær oppmerksom på at European Distribution Center Motiva BVBA, med sin registrerte adresse på Sint-Jansveld 11 buss A, 2160 Wommelgem, Belgia, MVA 0881.512.541 RPM/RPR Antwerpen (individuelt «EDC»), utfører ovennevnte behandling som felles behandlingsansvarlig (og i fellesskap bestemmer formålene og midlene for behandling av dine personopplysninger) med ESTA og opptrer som ESTAs representant i EU.

ESTA, i dette tilfelle i sammen med EDC, er heretter referert til som «Establishment Labs», «vi», «oss» eller «vår».

 

Alle personopplysninger lagres i en sikker database.

Establishment Labs er forpliktet til å sikre at personvernet ditt er beskyttet. Skulle vi be deg om å oppgi visse personopplysninger (dvs. all informasjon knyttet til identifiserte eller identifiserbare personer) når du bruker dette nettstedet, kan du være trygg på at det bare vil bli brukt i samsvar med denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke typer personopplysninger vi samler inn på dette nettstedet, for hvilke formål vi bruker slike personopplysninger, med hvem vi kan dele dataene med, og rettighetene og valgene som er tilgjengelige for deg angående vår bruk av dine personopplysninger. Disse retningslinjene for personvern beskriver også hvordan personopplysningene dine er sikret og hvordan du kan kontakte oss om vår personvernpraksis.

Vennligst les denne personvernerklæringen før du bruker eller sender inn personopplysninger på dette nettstedet.

Ved å få tilgang til og bruke dette nettstedet bekrefter du at du har lest, og at du forstår hvordan Establishment Labs samler inn, behandler, bruker og oppgir personopplysningene dine som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vær oppmerksom på at før du bruker eller sender inn personopplysninger på visse deler av dette nettstedet, for eksempel implantatregistreringsdelen, kan du bli bedt om å bekrefte elektronisk din forståelse og aksept av denne personvernerklæringen ved å krysse av i bestemte bokser. Ved å krysse av i noen av disse boksene og ved din bruk av dette nettstedet, bekrefter du at du forstår – og godtar – den relevante innsamlingen, behandlingen, bruken og overføringen av dine personopplysninger for de formål som er beskrevet i denne boksen og på den måten som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Våre registreringer av din aksept av denne personvernerklæringen, datoen for dette, og av alle fremtidige endringer i denne personvernerklæringen, skal betraktes som avgjørende og skriftlig bevis på ditt samtykke.

Establishment Labs kan endre denne retningslinjen fra tid til annen ved å oppdatere denne siden og varsle deg via e-post (der det er hensiktsmessig eller pålagt ved lov, og i den grad Establishment Labs har din e-postadresse). Du bør sjekke denne siden fra tid til annen for å sikre at du godtar eventuelle endringer som er implementert. Denne retningslinjen trer i kraft fra og med den 21. august 2018 (siste versjon).

Hvilke personopplysninger vi samler inn
Informasjon du oppgir

Vi kan samle inn følgende personopplysninger om deg som du kan oppgi når du får tilgang til eller bruker dette nettstedet:

 • Identifikasjons- og kontaktdetaljer: navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer
 • Data knyttet til helsen din: det faktum at du er utstyrt med et implantat, prosedyredatoer
 • Data knyttet til implantatet(ene): dets (deres) serienummer
 • Data om garantiprogrammet du abonnerer på, kjøpsdato, type, startdato, utløpsdato
 • Navnet på din behandlende kirurg

Du kan bestemme deg for ikke å oppgi informasjonen som er forespurt i skjemaene eller hvor som helst på dette nettstedet, men hvis du nekter, vil vi eventuelt ikke være i stand til å gi deg de forespurte tjenestene knyttet til opprettelsen av kontoen din, registreringen av implantater og deltakelsen din i eventuelle fordeler, samt å overholde våre juridiske forpliktelser, og dataene dine vil ikke bli brukt på den måten som er beskrevet i dette dokumentet.

Automatisk informasjonsinnsamling

Med forbehold om ditt samtykke der loven krever det, kan Establishment Labs og dets tredjeparts tjenesteleverandører bruke en rekke teknologier som samler inn og gir informasjon om hvordan dette nettstedet åpnes og brukes. Slik informasjon kan bestå av nettlesertype, operativsystem, tjenesteleverandør, nettsidene du så på, tiden du så på dem og hvor lenge, demografisk informasjon om deg (for eksempel alder, kjønn, språk, sted og interesseområder, der det er tilgjengelig) og hvilke nettsider du så på før du åpnet den gjeldende siden. Establishment Labs bruker denne informasjonen til å få en bedre idé om hvordan brukerne samhandler med dette nettstedet og deretter skreddersy og forbedre dette nettstedet tilsvarende. Slik informasjon kan vanligvis ikke kobles til deg individuelt, men hvis vi kan koble den til deg, behandler vi den som dine personopplysninger i samsvar med disse retningslinjene for personvern.

Visse opplysninger samles inn ved hjelp av informasjonskapsler. Establishment Labs bruker informasjonskapsler og lignende teknologier på dette nettstedet som beskrevet i delen «Hvordan vi bruker informasjonskapsler» nedenfor.

For hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag vi innhenter personopplysninger

Vi vil bruke dine personopplysninger og din informasjon i samsvar med vilkårene som er beskrevet i Den generelle personvernforordning (EU) 2016/679 av 27 april 2016 og andre gjeldende internasjonale og lokale forskrifter.

Vi krever personopplysningene som er identifisert i avsnittet «Hvilke personopplysninger vi samler inn» ovenfor for å kunne gi deg de tjenestene du trenger, overholde våre juridiske forpliktelser og forstå behovene dine og gi deg bedre service, og spesielt av følgende grunner:

Formål med behandlingen Juridiske grunnlag for behandling av «standard» eller ikke-spesielle kategorier av data Juridisk grunnlag for behandling av spesielle kategorier av data (helserelaterte data)
Registrering av implantatet(ene) via kontoen din, inkludert intern journalføring, levering av relaterte kundeservicer og svar på dine forespørsler – Legitime interesser forfulgt av Establishment Labs eller av en tredjepart for å utføre og organisere våre forretningsaktiviteter
– Performance of the contract entered into between you and Establishment Labs relating to the registration of your implants
– Oppfyllese av kontrakten inngått mellom deg og Establishment Labs knyttet til registrering av implantater
– Ditt eksplisitte og frie samtykke
Overholdelse av obligatorisk materiovigilance eller andre gjeldende juridiske krav, inkludert å kontakte deg om viktig helseinformasjon som vi er lovpålagt å gi deg – Overholdelse av en juridisk forpliktelse som vi er underlagt
– Beskyttelse av dine vitale interesser
– Av hensyn til offentlig interesse for folkehelseområdet, som å sikre høye standarder for kvalitet og sikkerhet for medisinsk utstyr, på grunnlag av EU-lovgivningen eller lovgivningen til medlemsstatene, som gir egnede og spesifikke tiltak for å ivareta den registrertes rettigheter og friheter – spesielt faglig taushetsplikt
Deltakelse i garanti- eller forsikringsprogrammene du vil tegne Oppfyllelse av kontrakten inngått mellom deg og Establishment Labs knyttet til abonnementet på bestemte garanti- eller forsikringsprogrammer – Ditt eksplisitte og frie samtykke
For å forbedre våre produkter og tjenester – Legitime interesser forfulgt av Establishment Labs eller av en tredjepart til gjennomføring av vår virksomhet – Ditt eksplisitte og frie samtykke
For å sende deg e-post om nye produkter, spesialtilbud eller annen informasjon som vi tror du kan finne interessant ved hjelp av e-postadressen du har oppgitt
Dette gjelder ikke for BelgiaThis is not applicable for Belgium
– Ditt samtykke til behandling av dine data / legitime interesser forfulgt av Establishment Labs for å informere våre eksisterende kunder om lignende produkter eller tjenester vi leverte – Ditt eksplisitte og frie samtykke
For å kontakte deg via e-post, telefon, faks eller post for markedsundersøkelser eller medisinske forskningsformål – Ditt samtykke til behandling av dine data – Ditt eksplisitte og frie samtykke
For å tilpasse (denne applikasjonen/dette nettstedet) i samsvar med dine interesser Legitime interesser som Establishment Labs eller en tredjepart forfølger for å kunne gi brukerne en skreddersydd opplevelse av (denne applikasjonen/dette nettstedet) – Ditt eksplisitte og frie samtykke

Hvordan vi kan dele personopplysninger

For formålene og basert på de juridiske grunnlagene som er beskrevet under avsnittet «For hvilke formål, og på grunnlag av hvilke juridiske grunnlag vi samler inn personopplysninger» ovenfor, kan Establishment Labs måtte utlevere og overføre personopplysninger som beskrevet i denne delen.

Når det er nødvendig for å oppnå de ovennevnte formålene, kan Establishment Labs dele personopplysninger:

 • med ditt tidligere (eksplisitte) samtykke eller som du angir;
 • mellom ESTA og EDC, i funksjon som felles behandlingsansvarlig (hvis aktuelt);
 • med tilknyttede selskaper av Establishment Labs, hovedsakelig for forretnings- og driftsformål (en liste over Establishment Labs' tilknyttede selskaper er tilgjengelig på https://establishmentlabs.com/);
 • med våre forsikringsleverandører, som skal beskytte informasjonen din med samme omsorg og bare bruke dine personopplysninger som databehandlere på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner;
 • med våre tjenesteleverandører [som tilbyr nettrelaterte, datalagrings-, reklame- eller analysetjenester til oss, slik at vi kan administrere webservere og lagre informasjon på en sikker database eller på sikkerhetskopieringsdisker], som skal beskytte informasjonen din og bare bruke personopplysningene dine som databehandlere på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner;
 • når det kreves ifølge loven eller av domstolene eller av andre politi- eller rettsmyndigheter i landene der vi har virksomhet.

De ovennevnte mottakerne kan være lokalisert i Costa Rica, Belgia, USA, Brasil, Storbritannia, Sverige, Danmark eller Norge, som inkluderer land utenfor EØS som ikke anses å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. I alle fall vil vi bare overføre personopplysninger til mottakere som gir et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse eller som tillatt av personvernlover ved å implementere passende sikkerhetstiltak, inkludert relevante dataoverføringsavtaler basert på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler for overføring av data til tredjeland (artikkel 46, 2., (c) i EUs generelle personvernforordning av 25 mai 2018. En kopi av disse nødvendige sikkerhetstiltakene kan fås fra privacy@establishmentlabs.com (se ytterligere kontaktdetaljer i avsnittet «Hvordan kontakte oss» nedenfor).

Bare et begrenset antall personer i Establishment Labs vil få tilgang til dine personopplysninger ved behov.

Personopplysninger om andre personer

Hvis du gir oss personopplysninger om andre personer, inkludert, men ikke begrenset til din behandlende kirurg, forplikter du deg og garanterer at du har informert slike personer om behandling, bruk og overføring av deres personopplysninger av oss for formålene og på den måten som er beskrevet i denne personvernerklæringen, om deres rett som beskrevet i avsnittet «Hva er dine rettigheter» nedenfor i samsvar med gjeldende personvernlover, samt å innhente deres uttrykkelige samtykke, om nødvendig, til behandling og overføring av deres personopplysninger som angitt i denne personvernerklæringen.

Sikkerhet

Vi er forpliktet til å sørge for at personopplysningene dine er sikre. For å forhindre utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring, endring eller ødeleggelse, og beskytte mot enhver annen ulovlig form for behandling av personopplysninger som definert av gjeldende personvernlover, har vi satt på plass – og krevd at tredjeparts tjenesteleverandører og/eller databehandlere behandler personopplysninger på våre vegne og under våre instruksjoner som er satt på plass – passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte og sikre personopplysningene vi samler inn og behandler på nettet eller på annen måte i forbindelse med din bruk av dette nettstedet. Både EDC og ESTA (hvis du befinner deg i EU) er ansvarlige for å implementere og vedlikeholde slike sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er lagret på sine respektive servere, plattformer og systemer.

Vær imidlertid oppmerksom på at ingen elektronisk overføring eller lagring av informasjon er 100 % sikker. Derfor, til tross for sikkerhetstiltakene vi har satt på plass for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere at tap, misbruk eller endring av data aldri vil skje.

Lenker til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder av interesse. Men når benytter disse koblingene til å forlate nettstedet vårt, bør du merke deg at vi ikke har noen kontroll over det andre nettstedet. Derfor kan vi ikke være ansvarlige for beskyttelse og personvern av informasjon som du oppgir mens du besøker slike nettsteder, og slike nettsteder styres ikke av denne personvernerklæringen. Du bør utvise forsiktighet og henvise til personvernerklæringen som gjelder for det aktuelle nettstedet.

Hvor lenge vi kan beholde personopplysninger

Personopplysningene dine vil ikke bli oppbevart lenger enn nødvendig for de formålene som er identifisert her, eller etter behov for å overholde våre forpliktelser i henhold til gjeldende lov eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav, som i prinsippet kan være opptil 10 år etter slutten av ditt kontraktsforhold med Establishment Labs (hvis noen), med mindre kortere eller lengre oppbevaringsperioder er lovpålagt.

Hva er dine rettigheter?

Du, som person hvis personopplysninger behandles som beskrevet i denne personvernerklæringen, har en rekke rettigheter som er oppsummert i brede termer i følgende liste. Vær oppmerksom på at bruk av disse rettighetene er underlagt visse krav og betingelser som angitt i gjeldende lov.

Hvis du ønsker å få tilgang til personopplysningene dine eller utøve noen av rettighetene som er oppført nedenfor, kan du sende inn en forespørsel til ESTA, som er ansvarlig for å svare på det, ved å bruke kontaktinformasjonen som finnes i delen «Slik kontakter du oss» nedenfor. Alternativt, hvis du befinner deg i EU, kan du også kontakte EDC på adressen nevnt i innføringen av denne personvernerklæringen, som deretter overfører forespørselen din til ESTA.

Rett til å trekke tilbake samtykke: Hvis du har gitt ditt samtykke til personlige databehandlingsaktiviteter som beskrevet i denne personvernerklæringen, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket med fremtidig effekt. En slik tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før tilbaketrekking av samtykket. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt til bruk av helseopplysninger med det formål å gjennomføre en avtale mellom deg og Establishment Labs knyttet til abonnementet ditt på bestemte garanti- eller forsikringsprogrammer, vil et slikt uttak også bli forstått som en fraskrivelse av enhver rettighet eller krav som eksisterer eller kan eksistere på et hvilket som helst program, garanti eller dekning som kan ha blitt gitt under betingelse av å gi den nødvendige informasjonen.

Rett til tilgang: Du har rett til å innhente bekreftelse på hvorvidt personopplysningene dine behandles eller ikke, og i så fall å be om tilgang til slike personopplysninger samt annen informasjon om slik behandling som også finnes i disse retningslinjene.

Rett til utbedring: du har rett til å få rettet uriktige personopplysninger om deg selv eller å få de komplettert hvis de er ufullstendige.

Rett til sletting («rett til å bli glemt»): du har rett til å be om at vi sletter personopplysningene dine.

Rett til begrensning av behandling: du har rett til å be oss om at vi begrenser måten vi bruker personopplysningene dine på.

Rett til dataportabilitet: Du har rett til å motta personopplysningene du oppga, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart skjema og overføre disse dataene til en annen behandlingsansvarlig eller få dem overført direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til å protestere: du har rett til å protestere, på grunnlag av din spesielle situasjon, når som helst, til behandling av dine personopplysninger, og vi må kanskje slutte å behandle dataene dine med mindre vi kan vise til overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav. Du har når som helst rett til å protestere på behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål.

Hvordan kontakte oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, eller ønsker å utøve dine rettigheter identifisert under avsnittet «Hva er dine rettigheter?» ovenfor, vennligst kontakt ESTA via e-post på privacy@establishmentlabs.com eller på kontaktadressen nedenfor: https://motiva.health/support/.

Alternativt, hvis du befinner deg i EU, kan du også kontakte EDC på adressen nevnt i innføringen av denne personvernerklæringen, som deretter overfører forespørselen din til ESTA.

Hvordan vi bruker informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler som beskrevet nedenfor. Ved å klikke på «Jeg godtar» på dette nettstedets innstillinger for informasjonskapsler, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler i tråd med din nåværende innstilling for informasjonskapsler og i samsvar med denne personvernerklæringen og til den underliggende personlige databehandlingen, med mindre du har deaktivert informasjonskapsler i nettleserinnstillingene dine.

Hvis du ikke godtar vår bruk av informasjonskapsler på denne måten, bør du endre nettleserinnstillingene dine tilsvarende. Du vil alltid kunne trekke tilbake samtykket ditt og endre valget ditt ved å endre nettleserinnstillingene dine i fremtiden. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan dette påvirke brukeropplevelsen din mens du er på dette nettstedet.

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er filer eller biter av informasjon som kan lagres på datamaskinen din (eller andre internett-tilkoblede enheter, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett) når du besøker dette nettstedet. En informasjonskapsel vil vanligvis inneholde navnet på nettstedet som informasjonskapselen har kommet fra, «levetiden» til informasjonskapselen (dvs. hvor lenge informasjonskapselen vil forbli på enheten din), og en verdi, som vanligvis er et tilfeldig generert unikt nummer.

To typer informasjonskapsler kan brukes: «økt-informasjonskapsler» og «vedvarende informasjonskapsler». Økt-informasjonskapsler slettes automatisk når du avslutter besøket ditt på nettstedet. Vedvarende informasjonskapsler forblir lengre på enheten din, så lenge hver enkelt informasjonskapsel varer, og vil forbli gyldige til den angitte utløpsdatoen (med mindre den slettes av brukeren før utløpsdatoen).

Informasjonskapsler kan brukes av webservere til å identifisere og spore brukere når de navigerer på forskjellige sider på et nettsted og identifiserer brukere som kommer tilbake til et nettsted. Informasjonskapsler inneholder ingen informasjon som identifiserer deg personlig [men personopplysninger som vi lagrer om deg, kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler].

For hvilke formål bruker dette nettstedet informasjonskapsler?

Mange informasjonskapsler på dette nettstedet utfører viktige funksjoner eller tjenester du har bedt om eller brukes til sikkerhetsformål, som beskrevet i avsnittet nedenfor.

Establishment Labs bruker informasjonskapsler for å gjøre dette nettstedet enklere å bruke. Informasjonskapsler kan også brukes til å øke hastigheten på dine fremtidige aktiviteter og din erfaring på dette nettstedet. Vi bruker også informasjonskapsler til å utarbeide anonym, aggregert statistikk som gjør det mulig for oss å forstå hvordan brukere benytter dette nettstedet, og for å hjelpe oss med å forbedre strukturen og innholdet på dette nettstedet (for eksempel ved å overvåke hvilke funksjoner som brukes på dette nettstedet, hvilke sider som besøkes, hvor ofte og hvilken informasjon som lastes ned).

Hvilke typer informasjonskapsler bruker dette nettstedet?

Tabellen nedenfor oppsummerer de ulike typene informasjonskapsler vi bruker på dette nettstedet, sammen med deres respektive formål og varighet.

 • Funksjonelle informasjonskapsler
Navn på informasjonskapslen Formålet med informasjonskapselen Varighet av informasjonskapselen
Banner for informasjonskapsler Denne informasjonskapselen brukes til å kontrollere utseendet på informasjonskapselens informasjons-/samtykkebanner. Vedvarende
Preferanse-informasjonskapsel Denne informasjonskapselen brukes til å huske en brukers valg om informasjonskapsler på nettstedet. Vedvarende
Informasjonskapsel for språk Denne informasjonskapselen brukes til å huske brukerens språkvalg på nettstedet. Vedvarende
Informasjonskapsel for valg av land Denne informasjonskapselen brukes til å huske en brukers valg av land / sted (for å lagre den til neste besøk, for eksempel). Vedvarende
Informasjonskapsel for identifisering Disse informasjonskapslene brukes til å identifisere unike besøkende på nettstedet. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å huske brukere slik at vi kan gi brukerne tilgang til personlige sider, for eksempel personlige kontosider. Disse informasjonskapslene bidrar til å gjøre besøket ditt sikkert. Økt
 • Informasjonskapsler for analyse
Navn på informasjonskapslen Formålet med informasjonskapselen Varighet av informasjonskapselen
Google Analytics

Informasjonskapsler som begynner med _ut

Common Google Analytics cookies are, _utma, _utmb, _utmc, and _utm

Vanlige Google Analytics informasjonskapsler er _utma, _utmb, _utmc, og _utm

Google Analytics er en nettbasert analysetjeneste som ytes av Google, Inc. («Google»). Disse informasjonskapslene brukes til å innhente informasjon om hvordan de som besøker nettstedet bruker dette. Vi benytter denne informasjonen til å utarbeide rapporter og til å forbedre nettstedet. Informasjonskapslene innhenter informasjon på en anonym måte, inkludert antallet besøkende på nettstedet, fra hvor de besøkende har funnet veien til nettstedet og hvilke sider som besøkes.

Mer informasjon finnes på http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Vedvarende
 • Informasjonskapsler fra tredjeparter
Navn på informasjonskapsler Formålet med informasjonskapselen Varighet av informasjonskapselen
Google Adsense Vi publiserer interessebaserte Google Adsense-annonser på dette nettstedet. Disse er skreddersydd av Google for å gjenspeile interessene dine. For å finne ut interessene dine sporer Google atferden din på nettet ved hjelp av informasjonskapsler. Du kan se, slette eller legge til interessekategorier knyttet til nettleseren din ved hjelp av Googles Ads Preference Manager, som er tilgjengelig på:  http://www.google.com/ads/preferences/
http://www.google.com/privacy_ads.html
Vedvarende
DoubleClick DART Cookie Bruk av DART-informasjonskapselen gjør det mulig å vise annonser til brukere basert på deres besøk på dette nettstedet og andre nettsteder på internett. Brukere kan velge bort bruken av DART-informasjonskapselen ved å gå til personvernerklæringen for Google-annonse- og innholdsnettverk på følgende nettadresse:  http://www.google.com/privacy_ads.html Vedvarende
Atlas Ad Serving

aa002
muid

 

 

atlas dmt

Denne informasjonskapselen brukes til å samle inn informasjon om markedsføringsaktiviteten og salget drevet fra denne aktiviteten. Vi bruker informasjonen til å utarbeide rapporter og for å bidra til å forbedre dette nettstedet og markedsføringsaktiviteten. Informasjonskapslene samler inn informasjon i et anonymt skjema, inkludert antall klikk til nettstedet fra markedsføringsaktiviter, hvor klikkene har kommet fra og antall salg.

Brukes til å tilpasse nettsider til hver brukers preferanser, samle demografisk informasjon om hvor mange brukere som besøker siden og hvor lenge de bruker på å vise den, overvåke hvilke bannere som vises til brukeren og hvor lenge.

Du finner mer informasjon på: http://atlassolutions.com/privacy-policy

Vedvarende

Når du besøker dette nettstedet, kan du motta informasjonskapsler fra tredjeparts nettsteder eller domener. Vi kontrollerer ikke plasseringen av disse informasjonskapslene, og du bør sjekke den relevante tredjepartens nettsted for mer informasjon om disse informasjonskapslene. Den relevante tredjeparten er ansvarlig for å gi deg informasjon om informasjonskapslene de plasserer, og for å innhente ditt samtykke før du plasserer informasjonskapsler på enheten din.

Hvordan kan du kontrollere, slette eller trekke tilbake samtykket ditt til bruk av informasjonskapsler?

Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt til vår bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet, eller hvis du ønsker å slette eller kontrollere plasseringen av informasjonskapsler på datamaskinen din, kan du endre nettleserinnstillingene dine for å blokkere informasjonskapsler eller varsle deg når informasjonskapsler sendes til enheten din. Det finnes flere måter å administrere informasjonskapsler på. Se instruksjonene i nettleseren eller hjelpeskjermen for å finne ut mer om hvordan du justerer eller endrer nettleserinnstillingene. Disse opplysningene finner du på:

Hvis du deaktiverer informasjonskapslene som dette nettstedet bruker, kan dette påvirke opplevelsen din mens du er på dette nettstedet, for eksempel kan du ikke besøke visse områder av dette nettstedet, eller du kan ikke motta personlig informasjon når du besøker dette nettstedet.

Du kan også slette informasjonskapsler som allerede er lagret på datamaskinen din.

Igjen, om du gjør dette, kan det ha en negativ innvirkning på brukervennligheten til mange nettsteder.