Patenter

Andre Establishment Labs produkter som ikke er oppført her, kan være beskyttet av ett eller flere patenter. Slik utelukkelse fra denne listen utgjør ikke en fraskrivelse av patentrett, varemerke eller annen immaterialrett.

Produktnavn

 • · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Mini
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Demi
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Full
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Corsé
 • · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Mini
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Demi
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Full
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Corsé
 • · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Mini
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Demi
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Full
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Corsé
 • 
· Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Mini
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Demi
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Full
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Corsé
 • 
· Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Mini
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Demi
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Full
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Corsé
 • 
· Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Mini
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Demi
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Full
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Corsé
 • 
· Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Mini
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Demi
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Full
  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Corsé
 • · Motiva Implants®, Sterilt silikonbrystimplantat Anatomisk TrueFixation® Full

  · Motiva Implants®, Sterilt silikonbrystimplantat Anatomisk TrueFixation® Corsé
 • 
· Motiva Implants®, Sterilt silikonbrystimplantat Anatomisk TrueFixation® Full with Qid®

  · Motiva Implants®, Sterilt silikonbrystimplantat Anatomisk TrueFixation® Corsé with Qid®
 • 
· Sterilt kroppsformet silikonbrystimplantat Motiva Implants® Motiva Implant Matrix® GlutealArmonic® SilkSurface® Demi

  · Sterilt kroppsformet silikonbrystimplantat Motiva Implants® Motiva Implant Matrix® GlutealArmonic® SilkSurface® Full
 • · Sterilt kroppsformet silikonbrystimplantat Motiva Implants® Motiva Implant Matrix® GlutealArmonic® SilkSurface® Demi med Qid®
· Sterilt kroppsformet silikonbrystimplantat Motiva Implants® Motiva implant Matrix® GlutealArmonic® SilkSurface®
Full med Qid®
 • 
· Intraoperative, Sterilt, engangs-silikonbrystforstørrer Motiva Implant Matrix® Motiva Implants® Rund Forstørrer Mini 

  · Intraoperative, Sterilt, engangs-silikonbrystforstørrer Motiva Implant Matrix® Motiva Implants® Rund Forstørrer Demi 

  · Intraoperative, Sterilt, engangs-silikonbrystforstørrer Motiva Implant Matrix® Motiva Implants® Rund Forstørrer Full
  
· Intraoperative, Sterilt, engangs-silikonbrystforstørrer Motiva Implant Matrix® Motiva Implants® Rund Forstørrer Corsé
 • 
· Intraoperative, Sterilt, engangs-silikonbrystforstørrer Motiva Implant Matrix® Motiva Implants® Rund forstørrer Mini med Qid®
  
· Intraoperative, Sterilt, engangs-silikonbrystforstørrer Motiva Implant Matrix® Motiva Implants® Rund forstørrer Demi med Qid®

  · Intraoperative, Sterilt, engangs-silikonbrystforstørrer Motiva Implant Matrix® Motiva Implants® Rund forstørrer Full med Qid®

  · Intraoperative, Sterilt, engangs-silikonbrystforstørrer Motiva Implant Matrix® Motiva Implants® Rund forstørrer Corsé med Qid®
 • · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implants® Ergonomix2® SmoothSilk® Mini

  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implants® Ergonomix2® SmoothSilk® Demi

  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implants® Ergonomix2® SmoothSilk® Full
  
· Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implants® Ergonomix2® SmoothSilk® Corsé
 • 
· Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implants® Ergonomix2® SmoothSilk® Mini med Qid®

  · Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implants® Ergonomix2® SmoothSilk® Demi med Qid®
  
· Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implants® Ergonomix2® SmoothSilk® Full med Qid®
  
· Sterilt silikonbrystimplantat Motiva Implants® Ergonomix2® SmoothSilk® Corsé med Qid®
 • 
· Vev-ekspander-implantat SmoothSilk® Corsé-Full

  · Vev-ekspander-implantat SmoothSilk® Corsé-Medium
  · Vev-ekspander-implantat SmoothSilk® Corsé-Low

Patentnavn og nummer

 • 
· METODE FOR Å LAGE EN PROTESEENHET, Patent nr. US 10,111,744
 • 
· TRANSPONDERE OG SENSORER FOR IMPLANTERBART MEDISINSK UTSTYR OG METODER FOR BRUK AV DISSE, Patent nr. USA 10,176,412
  · METODE FOR Å LAGE EN PROTESEENHET, Patent nr. USA 10,111,744
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. EP 2895109 B1
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. IT 502019000028564
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. DE 60 2013 050 022.3.
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. US 9,901,438
  · HØYTEMPERATUR-TRANSPONDERE, Patent nr. US 9,673,516
 • 
· METODE FOR Å LAGE EN PROTESEENHET, Patent nr. US 10,111,744
 • 
· TRANSPONDERE OG SENSORER FOR IMPLANTERBART MEDISINSK UTSTYR OG METODER FOR BRUK AV DISSE, Patent nr. US 10,176,412
  · METODE FOR Å LAGE EN PROTESEENHET, Patent nr. US 10,111,744
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. EP 2895109 B1
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. IT 502019000028564
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. DE 60 2013 050 022.3.
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. US 9,901,438
  · HØYTEMPERATUR-TRANSPONDERE, Patent nr. US 9,673,516
 • 
METODE FOR Å LAGE EN PROTESEENHET, Patent nr. US 10,111,744
 • 
· TRANSPONDERE OG SENSORER FOR IMPLANTERBART MEDISINSK UTSTYR OG METODER FOR BRUK AV DISSE, Patent nr. US 10,176,412
  · METODE FOR Å LAGE EN PROTESEENHET, Patent nr. US 10,111,744
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. EP 2895109 B1
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. IT 502019000028564
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. DE 60 2013 050 022.3.
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. US 9,901,438
  · HØYTEMPERATUR-TRANSPONDERE, Patent nr. US 9,673,516
 • 
· METODE FOR Å LAGE EN PROTESEENHET, Patent nr. US 10,111,744
 • 
· TRANSPONDERE OG SENSORER FOR IMPLANTERBART MEDISINSK UTSTYR OG METODER FOR BRUK AV DISSE, Patent nr. US 10,176,412
  · METODE FOR Å LAGE EN PROTESEENHET, Patent nr. US 10,111,744
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. EP 2895109 B1
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. IT 502019000028564
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. DE 60 2013 050 022.3.
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. US 9,901,438
  · HØYTEMPERATUR-TRANSPONDERE, Patent nr. USA 9,673,516
 • 
· BRYSTIMPLANTAT,
  Patent nr. US 9,750,600 B2
  · BRYSTIMPLANTAT,
  Patent nr. ES 2409691 B1
  · METODE FOR Å LAGE EN PROTESEENHET, Patent nr. US 10,111,744
 • 
· TRANSPONDERE OG SENSORER FOR IMPLANTERBART MEDISINSK UTSTYR OG METODER FOR BRUK AV DISSE, Patent nr. US 10,176,412
  · METODE FOR Å LAGE EN PROTESEENHET, Patent nr. US 10,111,744
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. EP 2895109 B1
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. IT 502019000028564
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. DE 60 2013 050 022.3.
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. US 9,901,438
  · HØYTEMPERATUR-TRANSPONDERE, Patent nr. US 9,673,516
  · BRYST IMPLANT
  Patent nr. US 9,750,600 B2
  · BRYST IMPLANT
  Patent nr. ES 2409691 B1
 • 
· METODE FOR Å LAGE EN PROTESEENHET, Patent nr. US 10,111,744
  · GLUTEAL IMPLANTAT,
  Patent nr. MX 279235
 • 
· TRANSPONDERE OG SENSORER FOR IMPLANTERBART MEDISINSK UTSTYR OG METODER FOR BRUK AV DISSE,
  Patent nr. US 10,176,412
  · METODE FOR Å LAGE EN PROTESEENHET, Patent nr. US 10,111,744
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. EP 2895109 B1
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. IT 502019000028564
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. DE 60 2013 050 022.3.
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. US 9,901,438
  · HØYTEMPERATUR-TRANSPONDERE,
  Patent nr. US 9,673,516
  · GLUTEAL IMPLANT
  Patent nr. MX 279235
 • 
· METODE FOR Å LAGE EN PROTESEENHET, Patent nr. US 10,111,744
 • 
· TRANSPONDERE OG SENSORER FOR IMPLANTERBART MEDISINSK UTSTYR OG METODER FOR BRUK AV DISSE,
  Patent nr. US 10,176,412
  · METODE FOR Å LAGE EN PROTESEENHET, Patent nr. US 10,111,744
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. EP 2895109 B1
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. IT 502019000028564
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. DE 60 2013 050 022.3.
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. US 9,901,438
  · HØYTEMPERATUR-TRANSPONDERE,
  Patent Nr. US 9,673,516
  · Transpondere,
  Patent nr. US 9,673,516
 • 
· METODE FOR Å LAGE EN PROTESEENHET, Patent nr. US 10,111,744
 • 
· TRANSPONDERE OG SENSORER FOR IMPLANTERBART MEDISINSK UTSTYR OG METODER FOR BRUK AV DISSE, Patent nr. US 10,176,412
  · METODE FOR Å LAGE EN PROTESEENHET, Patent nr. US 10,111,744
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. EP 2895109 B1
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. IT 502019000028564
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. DE 60 2013 050 022.3.
  · BRYSTIMPLANTATER MED INTEGRERTE TRANSPONDERE, Patent nr. US 9,901,438
  · HØYTEMPERATUR-TRANSPONDERE, Patent nr. US 9,673,516
  · Transpondere, Patent nr. US 9,673,516
  · HØYTEMPERATUR-TRANSPONDERE, Patent nr. US 9,673,516
 • 
· TRANSPONDERE OG SENSORER FOR IMPLANTERBART MEDISINSK UTSTYR OG METODER FOR BRUK AV DISSE,
  Patent nr. US 10,176,412

Denne listen inkluderer patenter innvilget per 30. april 2019, og inkluderer ikke pågående søknader.