Patent

Andra Establishment Labs-produkter som inte är listade här kan skyddas av ett eller flera patent. Sådan uteslutning från denna lista utgör inte ett avstående från någon patenträtt, varumärke eller någon annan immateriell rättighet.

Produktnamn

 • 
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Mini
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Demi
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Full
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Corsé
 • 
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Mini med Qid
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Demi med Qid®
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Full med Qid®
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Rund SilkSurface® PLUS Corsé med Qid®
 • 
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Rund VelvetSurface® PLUS Mini
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Rund VelvetSurface® PLUS Demi
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Rund VelvetSurface® PLUS Full
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Rund VelvetSurface® PLUS Corsé
 • 
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Mini
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Demi
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Full
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Corsé
 • 
Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Mini med Qid®
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Demi med Qid®
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Full med Qid®
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Rund SilkSurface® Corsé med Qid®
 • 
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Oval SilkSurface® Mini
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Oval SilkSurface® Demi
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Oval SilkSurface® Full
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Oval SilkSurface® Corsé
 • 
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Oval SilkSurface® Mini med Qid®
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Oval SilkSurface® Demi med Qid®
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Oval SilkSurface® Full med Qid®
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implant Matrix® Ergonomix® Oval SilkSurface® Corsé med Qid®
 • 
· Motiva Implants®, Sterila Silikonbröstimplantat Anatomisk TrueFixation® Full

  · Motiva Implants®, Sterila Silikonbröstimplantat Anatomisk TrueFixation® Corsé
 • 
· Motiva Implants®, Sterila Silikonbröstimplantat Anatomisk TrueFixation® Full med Qid®
· Motiva Implants®, Sterila Silikonbröstimplantat Anatomisk TrueFixation® Corsé med Qid®
 • 
· Sterila kroppsskulpterande Silikonimplantat Motiva Implants® Motiva Implant Matrix® GlutealArmonic® SilkSurface® Demi

  · Sterila kroppsskulpterande Silikonimplantat Motiva Implants® Motiva Implant Matrix® GlutealArmonic® SilkSurface® Full
 • 
· Sterila kroppsskulpterande Silikonimplantat Motiva Implants® Motiva Implant Matrix® GlutealArmonic® SilkSurface® Demi med Qid®
  
· Sterila kroppsskulpterande Silikonimplantat Motiva Implants® Motiva Implant Matrix® GlutealArmonic® SilkSurface®
Full med Qid®
 • 
· Intraoperativa, Sterila, Engångs-silikonbröstsizers Motiva Implant Matrix® Motiva Implants® Rund Sizer Mini · Intraoperativa, Sterila, Engångs-silikonbröstsizers Motiva Implant Matrix® Motiva Implants® Rund Sizer Demi · Intraoperativa, Sterila, Engångs-silikonbröstsizers Motiva Implant Matrix® Motiva Implants® Rund Sizer Full
· Intraoperativa, Sterila, Engångs-silikonbröstsizers Motiva Implant Matrix® Motiva Implants® Rund Sizer Corsé
 • 
· Intraoperativa, Sterila, Engångs-silikonbröstsizers Motiva Implant Matrix® Motiva Implants® Rund Sizer Mini med Qid®

  · Intraoperativa, Sterila, Engångs-silikonbröstsizers Motiva Implant Matrix® Motiva Implants® Rund Sizer Demi med Qid®

  · Intraoperativa, Sterila, Engångs-silikonbröstsizers Motiva Implant Matrix® Motiva Implants® Rund Sizer Full med Qid®
  
· Intraoperativa, Sterila, Engångs-silikonbröstsizers Motiva Implant Matrix® Motiva Implants® Rund Sizer Corsé med Qid®
 • 
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implants® Ergonomix2® SmoothSilk® Mini

  · Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implants® Ergonomix2® SmoothSilk® Demi

  · Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implants® Ergonomix2® SmoothSilk® Full

  · Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implants® Ergonomix2® SmoothSilk® Corsé
 • 
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implants® Ergonomix2® SmoothSilk® Mini med Qid®
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implants® Ergonomix2® SmoothSilk® Demi med Qid®
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implants® Ergonomix2® SmoothSilk® Full med Qid®
· Sterila Silikonbröstimplantat Motiva Implants® Ergonomix2® SmoothSilk® Corsé med Qid®
 • 
· Vävnadsexpanderimplantat SmoothSilk® Corsé-Full
· Vävnadsexpanderimplantat SmoothSilk® Corsé-Medium
  · Vävnadsexpanderimplantat SmoothSilk® Corsé-Low

Patentets namn och nummer

 • 
· METOD FÖR ATT TILLVERKA EN PROTESENHET, Patent Nr. US 10,111,744
 • 
· TRANSPONDRAR OCH SENSORER FÖR IMPLANTERBARA MEDICINTEKNISKA ANORDNINGAR OCH METODER FÖR ANVÄNDNING AV DESSA 
Patent Nr. US 10,176,412
· METOD FÖR ATT TILLVERKA EN PROTESENHET, 
Patent Nr. US 10,111,744
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. EP 2895109 B1
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. IT 502019000028564
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. DE 60 2013 050 022.3.
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. US 9,901,438
· HÖGTEMPERATURTRANSPONDERS,
Patent Nr. US 9,673,516
 • 
· METOD FÖR ATT TILLVERKA EN PROTESENHET, Patent Nr. US 10,111,744
 • 
· TRANSPONDRAR OCH SENSORER FÖR IMPLANTERBARA MEDICINTEKNISKA ANORDNINGAR OCH METODER FÖR ANVÄNDNING AV DESSA 
Patent Nr. US 10,176,412
· METOD FÖR ATT TILLVERKA EN PROTESENHET, 
Patent Nr. US 10,111,744
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. EP 2895109 B1
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. IT 502019000028564
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. DE 60 2013 050 022.3.
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. US 9,901,438
· HÖGTEMPERATURTRANSPONDERS,
Patent Nr. US 9,673,516
 • 
METOD FÖR ATT TILLVERKA EN PROTESENHET, Patent Nr. US 10,111,744
 • 
· TRANSPONDRAR OCH SENSORER FÖR IMPLANTERBARA MEDICINTEKNISKA ANORDNINGAR OCH METODER FÖR ANVÄNDNING AV DESSA 
Patent Nr. US 10,176,412
· METOD FÖR ATT TILLVERKA EN PROTESENHET, 
Patent Nr. US 10,111,744
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. EP 2895109 B1
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. IT 502019000028564
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. DE 60 2013 050 022.3.
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. US 9,901,438
· HÖGTEMPERATURTRANSPONDERS,
Patent Nr. US 9,673,516
 • 
· METOD FÖR ATT TILLVERKA EN PROTESENHET, Patent Nr. US 10,111,744
 • 
· TRANSPONDRAR OCH SENSORER FÖR IMPLANTERBARA MEDICINTEKNISKA ANORDNINGAR OCH METODER FÖR ANVÄNDNING AV DESSA 
Patent Nr. US 10,176,412
· METOD FÖR ATT TILLVERKA EN PROTESENHET, 
Patent Nr. US 10,111,744
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. EP 2895109 B1
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. IT 502019000028564
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. DE 60 2013 050 022.3.
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. US 9,901,438
· HÖGTEMPERATURTRANSPONDERS,
Patent Nr. US 9,673,516
 • 
· BRÖSTIMPLANTAT 
Patent Nr. US 9,750,600 B2
· BRÖSTIMPLANTAT 
Patent Nr. ES 2409691 B1
· METOD FÖR ATT TILLVERKA EN PROTESENHET, Patent Nr. US 10,111,744
 • 
· TRANSPONDRAR OCH SENSORER FÖR IMPLANTERBARA MEDICINTEKNISKA ANORDNINGAR OCH METODER FÖR ANVÄNDNING AV DESSA 
Patent Nr. US 10,176,412
· METOD FÖR ATT TILLVERKA EN PROTESENHET, 
Patent Nr. US 10,111,744
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. EP 2895109 B1
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. IT 502019000028564
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. DE 60 2013 050 022.3.
BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. US 9,901,438
· HÖGTEMPERATURTRANSPONDERS,
Patent Nr. US 9,673,516
· BRÖSTIMPLANTAT 
Patent Nr. US 9,750,600 B2
· BRÖSTIMPLANTAT 
Patent Nr. ES 2409691 B1
 • 
· METOD FÖR ATT TILLVERKA EN PROTESENHET, Patent Nr. US 10,111,744
· RUMPIMPLANTAT,
Patent Nr. MX-279235
 • 
· TRANSPONDRAR OCH SENSORER FÖR IMPLANTERBARA MEDICINTEKNISKA ANORDNINGAR OCH METODER FÖR ANVÄNDNING AV DESSA 
Patent Nr. US 10,176,412
· METOD FÖR ATT TILLVERKA EN PROTESENHET, 
Patent Nr. US 10,111,744
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. EP 2895109 B1
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. IT 502019000028564
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. DE 60 2013 050 022.3.
BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. US 9,901,438
· HÖGTEMPERATURTRANSPONDERS,
Patent Nr. US 9,673,516
· RUMPIMPLANTAT
Patent Nr. MX-279235
 • 
· METOD FÖR ATT TILLVERKA EN PROTESENHET, Patent Nr. US 10,111,744
 • 
· TRANSPONDRAR OCH SENSORER FÖR IMPLANTERBARA MEDICINTEKNISKA ANORDNINGAR OCH METODER FÖR ANVÄNDNING AV DESSA 
Patent Nr. US 10,176,412
· METOD FÖR ATT TILLVERKA EN PROTESENHET, 
Patent Nr. US 10,111,744
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. EP 2895109 B1
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. IT 502019000028564
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. DE 60 2013 050 022.3.
BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. US 9,901,438
· HÖGTEMPERATURTRANSPONDERS,
Patent Nr. US 9,673,516
· TRANSPONDRAR,
Patent Nr. US 9,673,516
 • 
· METOD FÖR ATT TILLVERKA EN PROTESENHET, Patent Nr. US 10,111,744
 • 
· TRANSPONDRAR OCH SENSORER FÖR IMPLANTERBARA MEDICINTEKNISKA ANORDNINGAR OCH METODER FÖR ANVÄNDNING AV DESSA, Patent Nr. US 10,176,412
· METOD FÖR ATT TILLVERKA EN PROTESENHET, 
Patent Nr. US 10,111,744
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. EP 2895109 B1
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. IT 502019000028564
· BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. DE 60 2013 050 022.3.
BRÖSTIMPLANTAT MED INTEGRERADE TRANSPONDRAR, Patent Nr. US 9,901,438
· HÖGTEMPERATURTRANSPONDERS,
Patent Nr. US 9,673,516
· TRANSPONDRAR,
Patent Nr. US 9,673,516
· HÖGTEMPERATURTRANSPONDERS,
Patent Nr. US 9,673,516
 • 
· TRANSPONDRAR OCH SENSORER FÖR IMPLANTERBARA MEDICINTEKNISKA ANORDNINGAR OCH METODER FÖR ANVÄNDNING AV DESSA 
Patent Nr. US 10,176,412

Denna lista omfattar patent som beviljats räknat den 30 April 2019 och omfattar inte pågående ansökningar.