Hur kan vi hjälpa?

Sök bland våra vanliga frågor för att hitta svar på saker du undrar över.

Motiva® bröstimplantaten är indicerade för följande ingrepp på kvinnliga patienter Bröstförstoring för kvinnor som är minst 18 år, inklusive tidigare förstoring för att öka bröststorleken och kirurgisk revision för att korrigera eller förbättra resultatet av en tidigare bröstförstoringsoperation.

Bröstrekonstruktion, inklusive tidigare rekonstruktion för att ersätta bröstvävnad som har tagits bort på grund av cancer eller trauma, eller som inte har utvecklats korrekt på grund av allvarlig bröstanomali, samt kirurgisk revision för att korrigera eller förbättra resultatet av en tidigare bröstförstoringsoperation.

Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Motiva®-produkt och vår PATIENTINFORMATION.

En bröstimplantatsoperation ska inte utföras på kvinnor med följande tillstånd:

 • En aktiv infektion någonstans i kroppen.
 • Befintligt karcinom i bröstet (utan mastektomi).
 • Avancerad fibrocystisk sjukdom som anses premalign (utan samtidig subkutan mastektomi).
 • Någon sjukdom som är kliniskt känd för att påverka sårläkningsmöjligheten.
 • Vävnadskaraktäristik som är kliniskt inkompatibel med bröstrekonstruktion.
 • Pågående graviditet eller amning.
 • Något tillstånd – eller en behandling – som av kirurgen fastställs utgöra en icke-berättigad operationsrisk.

Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Motiva-produkt och vår PATIENTINFORMATION.

En operation för att sätta in bröstimplantat, som oftast görs under narkos, är förknippad med samma risker som andra invasiva kirurgiska ingrepp. Komplikationer varierar från en patient till en annan. Efter en bröstimplantatsoperation kan patienten uppleva följande symtom under de första veckorna:

 • Svullnad
 • Hårdhet
 • Obehag
 • Klåda
 • Blåmärken
 • Smärta

Ytterligare potentiella negativa händelser som kan uppstå efter en bröstimplantatsoperation med silikonfyllda implantat inkluderar även:

 • Kapselkontraktur
 • Ruptur
 • Förändringar i känseln i bröstvårta och bröst
 • Infektion
 • Hematom/serom
 • Försenad sårläkning
 • Implantatextrusion
 • Nekros
 • Granulom
 • Bröstvävnadsatrofi
 • Lymfadenopati
 • Geldiffusion
 • Gelfraktur
 • Storcelligt anaplastiskt lymfom (ALCL)

Om du inte känner till ovannämnda terminologi och skulle vilja veta mer kan du tala med din läkare och/eller kirurg.

Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Motiva®-produkt och vår PATIENTINFORMATION.

Din återhämtningsprocess beror på ditt enskilda fall och andra variabler. Det är upp till dig eller din kirurg att ange en korrekt tidsram för återhämtning. Nedan finns kortfattad, allmän information om hur återhämtningen kan se ut:

 • Under de första 48 timmarna efter operationen kan du ha förhöjd kroppstemperatur och dina bröst kan vara fortsatt svullna och känsliga för beröring i en månad eller mer.
 • Båda dessa symtom bör försvinna med tiden.
 • Du kommer troligen att känna dig trött och öm i flera dagar efter operationen.
 • Du kan uppleva en känsla av att det spänner i bröstområdet när huden anpassar sig till den nya bröststorleken.
 • Du bör undvika ansträngande aktiviteter i minst ett par veckor, men bör kunna återgå till arbetet inom några dagar.
 • Bröstmassage kan också rekommenderas enligt vad som är lämpligt (massera inte området om inte kirurgen specifikt sagt att du ska göra det).

Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Motiva®-produkt och vår PATIENTINFORMATION.

MOTIVA® ROUND IMPLANTS ger en högre övre pol för ett fylligare, yngre utseende. Runda implantat är den vanligaste implantatformen och används vid nästan 80 procent av alla bröstförstoringar.

ANATOMICAL TRUEFIXATION® är utformade för att simulera formen på ett naturligt bröst (dvs. droppformat). Som det enda släta anatomiska implantatet på marknaden har detta implantat fixeringsflikar för att hålla det på plats samt radiopaka riktningslinjer och prickar för att hjälpa kirurgen vid insättningen och för att verifiera implantatpositionen med röntgen.

ERGONOMIX® innehåller vår egenutvecklade gel som kallas Ultima®, som gör att implantatet kan följa kvinnans naturliga form och ha en rund profil när hon ligger ner och en droppformad när hon står upp. Detta ger ett mycket naturligt utseende och en naturlig känsla, särskilt när kvinnan rör sig.

De implantatprojektioner vi erbjuder sträcker sig från Mini till Corsé. Mini innebär den lägsta projektionen och Corsé är vår fylligaste/högsta projektion. Läs mer om våra projektioner HÄR och välj en implantattyp för att se vilka projektioner de finns tillgängliga i.

Tala med en erfaren kirurg för att diskutera vilken implantattyp, volym och projektion från Motiva® som uppnår ditt önskade resultat.

American Academy of Pediatrics har angett att det inte finns några skäl till att en kvinna med bröstimplantat skulle avstå från att amma. En bröstimplantatoperation kan dock störa hur bra amningen fungerar, antingen genom att minska eller helt eliminera mjölkproduktionen.

De flesta kvinnor med bröstimplantat som försöker amma lyckas med det. Det är inte känt om det finns några ökade risker för en kvinna med bröstimplantat eller om barnen till kvinnor med bröstimplantat har större sannolikhet för hälsoproblem.

Informera kirurgen före ingreppet om du vill ha möjlighet att amma efteråt, eftersom ett ingrepp med detta i åtanke kan minska risken för svårigheter att amma.

De Motiva® implantat som ger det bästa runda utseendet är MOTIVA® ROUND med ProgressiveGel® Plus, som ger den största projektionen och fullständig utfyllnad av den övre polen.

Men det är viktigt att diskutera dina mål och implantatval tillsammans med kirurgen innan du antar att en viss implantattyp är det bästa alternativet för dig.

ERGONOMIX® med ProgressiveGel Ultima® har skapats för kvinnor som vill ha bröstimplantat som ger det mest naturliga utseendet och den mest naturliga känslan, något som anpassar sig efter deras naturliga rörelser.

Men det är viktigt att diskutera dina mål och implantatval tillsammans med kirurgen innan du antar att en viss implantattyp är det bästa alternativet för dig.

Använd sökverktyget HITTA EN KIRURG för att hitta en lokal plastikkirurg/klinik med lämplig utbildning och meriter för att använda Motiva®-produkter.

Bröstimplantat är inga livstidsenheter. Men den förväntade livslängden för bröstimplantat i silikon kan inte beräknas exakt eller garanteras, eftersom det finns många faktorer som ligger utanför tillverkarens kontroll som kan påverka enhetens livslängd.

Tiden varierar från en patient till en annan. Vissa patienter kan behöva byta implantaten inom några år efter det första ingreppet, medan andra kan ha sina implantat i 10 år eller mer.

Om du känner smärta eller upplever att utseendet förändras ska du gå till din kirurg. För att skydda din hälsa och ditt slutliga estetiska resultat är det viktigt att du går tillbaka till kliniken för den uppföljande utvärdering kliniken förskriver. Årliga besök rekommenderas för att verifiera att implantatet inte är skadat. Vid det uppföljande besöket efter 10 år bör kirurgen bedöma om det lämpligt att ta bort och byta ut implantaten.

Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Motiva®-produkt och vår PATIENTINFORMATION.

Qid® är världens första mikrotransponder för klinisk användning i bröstimplantat. Det är den enda transponder med CE-märkning (som visar på efterlevnad av standarder för hälso-, säkerhets- och miljöskydd för produkter som säljs i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), och det amerikanska livsmedelsverket Food & Drug Administration (FDA) godkände den för användning år 2004. Qid® placeras i gelfyllningen inuti Motiva® implantat.

En handhållen läsare används för att läsa av transpondern utifrån, vilket ger ett elektroniskt serienummer (ESN) som kan användas för att hämta viktig implantatinformation såsom tillverkningsdatum, implantattyp, volym med mera.

Qid® är en valfri funktion i Motiva® implantat som är särskilt användbar för patienter och kirurger som vill identifiera implantattyp efter operationen och för att verifiera implantatuppgifter vid en produktåterkallelse.

Produktinformation eller garantikort kan försvinna eller tappas bort. Med det unika serienumret som finns i bröstimplantatet permanent ger Qid® tryggheten med omedelbar spårbarhet och verifiering.

Ja, mikrotranspondern (Qid®) är säker för MRI. Enheten är ”MRI-villkorad”, vilket betyder att den har visat sig inte utgöra någon risk i en specificerad MRI-miljö med specificerade användarvillkor.

Qid® kan skapa ett tomrum i bilden vid MRI (som kallas artefakteffekt) som kan blockera visningen av ett litet område av mindre bröstvävnad nära den. I vissa fall kan alternativa bildtekniker såsom ultraljud, tomosyntes, digital kompressionsmammografi, mammografi med subtraktionsteknik och/eller scintimammografi användas för att visa den del som skyms av Qid®.

Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Motiva®-produkt och vår PATIENTINFORMATION.

Motiva® implantat är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.

Motiva® implantat är CE-märkta, vilket betyder att de följer standarder för hälso-, säkerhets- och miljöskydd för produkter som säljs i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För närvarande är Motiva® godkänt för kommersiell distribution i över 80 länder i hela världen.

Q Inside® Safety Technology utgör ingen säkerhetsrisk för patienter. Det har bevisats vara både säkert och effektivt. Tekniken aktiveras externt av läsaren och kräver inget batteri, utan har en oändlig livslängd. Q Inside® Safety Technology är villkorad för magnetresonans (MR), vilket innebär att det är en enhet som visat sig inte utgöra någon fara vid specifika magnetresonansförhållanden.

Artefakter är vanliga vid MRI och kan orsaka visuella utmaningar när man ska tolka vävnadsstrukturer. Artefakter kan förekomma som skuggor, distorsioner eller håligheter i bildfältet och kan orsakas av en mängd olika fenomen såsom:

 • Den underliggande fysiken i interaktionen mellan energi och vävnad.
 • Möjliga fel i datainhämtning (t.ex. att patienten rörde sig vid skanningen).
 • Förekomst av metallföremål (ortopedisk utrustning, venkateter, pacemaker).
 • Bröstimplantaten själva kan störa bilddiagnostiken genom att skapa skuggor eller håligheter som döljer vävnadsområden i bröstet och skapar svårigheter att få en tydlig mammografibild av hela bröstet. Om du inte känner till ovannämnda terminologi och skulle vilja veta mer kan du tala med din läkare och/eller kirurg.

Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Motiva®-produkt och vår PATIENTINFORMATION.

Radiologen bör informeras om att det förekommer en mikrotransponder och att den är inbäddad i bröstimplantatet för att vara beredd på förekomst av ett tomrum i bilden (en artefakt).

Det finns annan teknik som kan användas utöver MRI och som rekommenderas som ett komplement för att förbättra den övergripande diagnostiken. Ytterligare bilddiagnostik att beakta inkluderar följande:

 • Ultraljud av bröstet.
 • Digital tomosyntes.
 • Automatiserat ultraljud.
 • Scintimammografi.
 • Digital mammografi med två olika röntgenfrekvenser och kontrastsubtraktion.
 • Förbättrad mammografi med två olika röntgenfrekvenser.

Om du inte känner till ovannämnda terminologi och skulle vilja veta mer kan du tala med din läkare och/eller kirurg.

När det är kliniskt indicerat kan en andra bilddiagnostik efter en MRI-skanning (såsom ett ultraljud) förbättra korrektheten vad gäller cancerupptäckt, med eller utan förekomst av Motiva Implants® med Q Inside® Safety Technology.

Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Motiva®-produkt och vår PATIENTINFORMATION.

 1. Öppna MotivaImagine®-appen och gå till ”Implantatregistrering” eller öppna MOTIVAIMAGINE®-WEBBPLATSEN och skapa ett konto antingen med Facebook eller Google, eller med din e-postadress.
 2. Fyll i dina personuppgifter så som begärs.
 3. Läs villkoren genom att klicka på ”Jag samtycker till villkoren”.
 4. Samtyck till villkoren genom att klicka på ”Jag samtycker” efter texten.
 5. Fyll i den sjukvårdsinformation som krävs och klicka på ”Nästa”.
 6. Fyll i information om implantaten.
 7. Välj registreringsmetod och fyll i det som krävs.
 8. Alternativ A: Serienummer (SN). Alternativ B: Elektroniskt serienummer (ESN).
 9. Klicka på ”Skicka in” för att registrera dina implantat.
 10. Du får ett e-postmeddelande om att dina implantat har registrerats.

Bilden nedan visar var det elektroniska serienumret (ESN), serienumret (SN) och onlinevalideringskoden (VC) finns på ditt patientkort.

Motiva Electronic Serial Number Patient Card

Alla Motiva Implants® omfattas av garantin Always Confident Warranty® mot ruptur under hela enhetens livslängd och av vår policy för ersättningsprodukt i händelse av kapselkontraktur av grad III och IV på Baker-skalan under en period om 10 år. Mer information om villkoren för vår garanti kan du få om du klickar HÄR.

För att förlänga försäkringen för dina Motiva Implants® erbjuder Motiva® en förlängd garanti som gäller för Motiva Implants® genom en extra avgift som ska betalas av patienten eller för patientens räkning under de första 90 dagarna efter den första bröstoperationen enligt vad som anges nedan:

 • Gratis garanti första året: För första året med gratis garanti måste patienter registrera sina Motiva Implants® via MOTIVAIMAGINE®-WEBBPLATSEN eller MotivaImagine®-appen inom de första 90 dagarna efter den första bröstoperationen.
 • 2 års Motiva-program. 2 års-programmet med förlängd garanti gäller alla Motiva Implants® utan Q Inside® som har registrerats på MotivaImagine®-webbplatsen eller i appen när en icke återbetalningsbar avgift har betalats för att patienten ska ingå i programmet. Patienter måste även registrera implantaten inom de första 90 dagarna efter den första bröstoperationen.
 • >5 års Motiva-program. 5 års-programmet med förlängd garanti gäller alla Motiva Implants® med Q Inside® som har registrerats på MotivaImagine®-webbplatsen eller i appen när en icke återbetalningsbar avgift har betalats för att patienten ska ingå i programmet. Patienter måste även registrera implantaten inom de första 90 dagarna efter den första bröstoperationen.

Förutom utbytesprodukt ger dessa program dig ekonomiskt stöd avseende kostnaden för en kirurgisk revision i händelse av ett garantianspråk gällande ruptur eller kapselkontraktur (grad III och IV på Baker-skalan).

Alla Motiva Implants® utan Qid® kan ingå i Motivaprogrammet med 2 års förlängd garanti, medan alla Motiva Implants® med Qid® kan ingå Motivaprogrammet med 5 års förlängd garanti.

Garantin för Motiva Implants® bröstimplantat i silikon ska inte gälla för implantat som inte utförts med strikt efterlevnad av den aktuella bruksanvisningen ”Directions for Use, Sterile Silicone Breast Implants Motiva Implant Matrix” och accepterade kirurgiska förfaranden av kvalificerade kirurger med lämplig licens. Motiva Implants® program med standardgaranti och förlängd garanti gäller inte för:

 • Borttagning av intakta implantat för kapselkontraktur (grad I eller II på Baker-skalan)
 • Borttagning av intakta implantat för storleksförändring
 • Borttagning av intakta implantat på grund av rynkor eller vågor
 • Förlust av skalintegritet orsakat av eller under nya kirurgiska ingrepp
 • Förlust av skalintegritet orsakat av öppen kapsulotomi eller kapsulotomi med sluten kompression
 • Förlust av skalintegritet orsakat av en skada från ett vasst instrument
 • Kirurgisk rekonstruktion

Establishment Labs kan utesluta patienter från den tillämpliga garantin om de har tidigare historia av kapselkontraktur (grad III och IV på Baker-skalan).

Kvinnors berättelser

Läs vad verkliga patienter har att säga.

Hitta en kirurg

En bättre resa från konsultation till operation

Utforska implantat

[1] Innehållet häri tillhandahålls endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsett att ersätta ett läkarbesök. Motiva Implants® är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

[1] Innehållet häri tillhandahålls endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsett att ersätta ett läkarbesök. Motiva® implantat är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.
[2] De uttalanden och åsikter som presenteras gäller varje enskild individ. Resultaten varierar och är eventuellt inte representativa för andras upplevelse. Alla uttalanden tillhandahålls frivilligt och inte mot betalning, inte heller gavs några gratisprodukter, tjänster eller förmåner i utbyte mot dessa uttalanden. Uttalandena representerar patientens upplevelse; de exakta resultaten och erfarenheterna är unika och individuella för varje patient.