Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Mitt inspirasjonskort

Vi har laget et kort med inspirasjonsresultatene dine fra Motiva® Match slik at de er ordnet og lette å finne igjen. Med det kan du få en bedre forståelse for hvilket utseende du ønsker.
Her vises det bilder av faktiske pasienter med Motiva-implantater. Alle bilder har blitt gitt frivillig og er ikke betalt. Det har ikke blitt gitt gratis produkter, tjenester eller andre fordeler i bytte mot offentliggjøring av bildene. Resultatene vil variere og muligens ikke være representative for andres opplevelse. De nøyaktige resultatene og opplevelsen vil være unike og individuelle for hver enkelt pasient.