Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Hälsocoach

Det bästa sättet att bekämpa bröstcancer är att ha en väl underbyggd plan som hjälper dig att upptäcka sjukdomen i dess tidigaste stadier.
Självundersökning är ett av de viktigaste vapnen mot bröstcancer.
Därför skapade Motiva® detta onlineverktyg som hjälper dig att registrera dig och ta emot meddelanden varje månad.
Ansvarsfriskrivning

Ansvarsfriskrivning

Att själv undersöka dina bröst ersätter inte en läkarundersökning, men 40 procent av alla bröstcancerfall upptäcks vid självundersökning. Kom ihåg att komplettera din självundersökning av brösten med regelbundna läkarbesök.

Innehållet häri tillhandahålls endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsett att ersätta ett läkarbesök. Motiva Implants® är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.