Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Databeskyttelseserklæring

Denne databeskyttelseserklæring (“databeskyttelseserklæring”) distribueres til dig af Establishment Labs® S.A., som har sin registrerede adresse i Coyol Free Zone, B15, Alajuela, Costa Rica, (“ESTA”, “vi”, “os”), sammen med European Distribution Center Motiva BV, der har sin registrerede adresse på Nijverheidsstraat 96, 2160 Wommelgem, Belgien, momsnummer BE 0881.512.541 RPM/RPR Antwerp (“EDC”), som behandler data med ESTA som dataansvarlig, hvis du befinder dig i EU og som fungerer som ESTAs repræsentant i EU. Denne databeskyttelseserklæring dækker de personoplysninger, som ESTA og EDC indsamler gennem motiva.health og andre websteder (establishmentlabs.com, miafemtech.com) (individuelt, “websted” eller samlet “websteder”), applikationer, produkter og tjenester, der ejes eller kontrolleres af ESTA, EDC og vores tilknyttede selskaber (samlet benævnt “datterselskaber”) eller websteder, der linker til denne databeskyttelseserklæring. Personoplysninger er oplysninger, der enten med andre oplysninger eller alene, gør det muligt direkte eller indirekte identificere dig (“personoplysninger”).

Denne databeskyttelseserklæring er for at informere dig om, hvordan vi indsamler, bruger, deler og opbevarer personoplysninger i vores rolle som dataansvarlig for personoplysninger, når du:

 • Interagerer med vores websteder, herunder når du downloader oplysninger.
 • Afgiver dine personoplysninger for at tillade, at vi kan administrere vores tjenester og forvalte vores forhold til dig (“tjenester”), såsom opsætning af et websted eller app-konto eller indsamling af data for at behandle en faktura til regnskabsmæssige formål.
 • Når du udtrykkeligt giver samtykke til at levere sundhedsoplysninger til garantiregistrering eller produktsupport (“produkter”) såsom behandlende læge, implantat- eller instrumentserienumre, købsdato og oplysninger om operationen.
 • Tilmelder dig og/eller deltager i en af vores begivenheder, webinarer, livebegivenheder eller konferencer (samlet “begivenheder”).

Hvilke personoplysninger indsamler ESTA?

Oplysninger, som du giver til os

Vi kan indsamle personoplysninger, som du vælger at give os, når du tilgår eller bruger vores websteder, såsom når du opretter en onlinekonto eller kontakter os via vores websteder. Vi gemmer din korrespondance med os, når du kontakter os.

I forbindelse med produkter modtager og opbevarer vi personoplysninger, som du udtrykkeligt giver samtykke til at give os, for eksempel når du registrerer dine implantater til et garantiprogram eller ved produktsupport. Disse personoplysninger kan omfatte navn, adresse, oplysninger om indgrebet, den behandlende kirurg, implantatserienumre, fotografier, dokumenter og andre nødvendige oplysninger i forbindelse med indgrebet.

Når du bruger vores tjenester eller deltager i begivenheder, gemmer vi de personoplysninger, du giver, herunder navn, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger. Vi gemmer vores kommunikation.

Du kan til hver en tid nægte at give de ønskede oplysninger hvor som helst på vores websteder eller app, men hvis du nægter, kan vi muligvis ikke levere de ønskede tjenester til dig i forbindelse med oprettelsen af din konto, registreringen af dine implantater eller din deltagelse i et fordelsprogram.

Automatisk dataindsamling

Websteder:

I henhold til dine trackingpræferencer kan ESTA bruge en række forskellige teknologier, såsom trackere og cookies, der indsamler og giver information om, hvordan vores websteder eller apps tilgås og bruges. Sådanne oplysninger kan være din internetbrowser, operativsystem, tjenesteudbyder, de websider, du har besøgt, det tidspunkt, du har besøgt dem og hvor længe, samt demografiske oplysninger.

Se venligst vores Cookie-meddelelse for mere information om de cookies og trackere, der bruges på vores websted.

Tjenester:

Når du bruger tjenesterne, kan der også blive indsamlet netværksdata. Sådanne data kan omfatte logoplysninger om brugere (herunder IP-adresser), brugsoplysninger (typer af tjenester, brugernes brug, performancemålinger og computerkonfigurationer) og data indsamlet af cookies eller lignende teknologier.

Oplysninger, som vi indsamler fra betroede trejdeparter:

Hvis dine personoplysninger er blevet indsamlet som led i (i) at du interagerede eller brugte vores websted, (ii) at du tilmeldte dig og/eller deltog i vores begivenheder, og/eller (iii) som en del af tjenesterne, kan dine personoplysninger, som gemmes hos vores CRM-tjenesteudbyder, blive beriget eller opdateret for at sikre, at de er nøjagtige og opdaterede og indsamlet til det formål, som de oprindeligt blev indsamlet til. Bemærk, at de oplysninger, der bruges til at berige og opdatere dine personoplysninger, som opnås ved brug af tredjeparters datasæt, ikke udgør personoplysninger, men blot udgør dataelementer relateret til din virksomheds navn, struktur, branche og lignende egenskaber.

Bemærk, at vi også kan indhente ikke-personlige oplysninger med det formål at berige eller opdatere dine personoplysninger, vi allerede har.

Hvordan og på hvilket juridisk grundlag bruger vi dine personoplysninger?

Personoplysninger, som vi indsamler fra dig på vores websteder, produkter eller begivenheder:

 • Til at tilpasse webstedet efter dine interesser./li>
 • Opsætte en brugerkonto.
 • Til at forbedre vores websteder for at sikre, at de præsenteres på den mest effektive måde for dig og din enhed.
 • Til at udføre markedsføring, annoncering, forbedre produkter og tjenester, gennemføre undersøgelser eller trendanalyser.
 • Til at udføre interne formål såsom dataanalyse, test, fejlfinding, undersøgelse og statistiske formål.
 • Til at hjælpe os med at holde vores websteder sikre.
 • Til at kontakte dig via e-mail, telefon, fax eller post til medicinske forskningsformål.
 • Til at registrere dine implantater via din konto, herunder intern registrering, kundeservice og besvarelse af dine anmodninger om dine produkter.
 • Til at muliggøre din deltagelse i vores garanti- eller forsikringsprogrammer, som du tegner.

Vores brug af personoplysninger kan være baseret på vores legitime interesser for at sikre sikkerheden samt at forbedre virksomheden og vores måde at drive forretning. Vores legitime interesser kan også påberåbes for at forbedre vores forretning og markedsføringspraksis eller kontakte dig for at tilbyde dig lignende tjenester eller produkter, som dem, du måtte have købt hos os. Direkte markedsføringsformål er baseret på dit samtykke.

Brugen af personoplysninger til produktregistrering, garanti eller forsikringsprogrammer kan være baseret på vores opfyldelse af en kontrakt med dig og dit udtrykkelige samtykke til at bruge disse oplysninger til opfyldelse af kontrakten. I disse tilfælde er det nødvendigt at du giver personoplysninger, så vi kan udføre garantien og forsikringsprogrammet på korrekt vis og for at vi kan registrere dine implantater, system eller værktøjer. Uden din tilladelse kan det være svært eller umuligt nøjagtigt at indhente oplysninger for at verificere datoer for implantationen af dit implantat/dine implantater.

Personoplysninger, som vi indsamler fra dig gennem administration af vores tjenester:

 • Til at sende kunder tekniske advarsler, opdateringer, sikkerhedsmeddelelser og administrativ kommunikation.
 • Til at behandle og gennemføre transaktioner og sende relaterede oplysninger, herunder transaktionsbekræftelser og fakturaer.
 • Til at undersøge og forhindre svigagtige aktiviteter, uautoriseret adgang til tjenesterne og andre ulovlige aktiviteter.
 • Til at administrere vores kunders brug af tjenesterne, svare på forespørgsler og kommentarer og yde kundeservice og support.
 • Til andre formål, som vi giver kunder og brugere besked om.
 • Cookies: Når brugere får adgang til vores websteder eller apps, bruger vi strengt nødvendige cookies og andre trackere til at levere autentificeringsværktøjer, øge sikkerheden og forhindre svindel. Besøg ESTAs fortrolighedspolitik for flere oplysninger om vores brug af cookies og andre trackere.

Vi kan påberåbe os vores legitime interesser i brugen af dine personoplysninger i disse sammenhænge, generelt enten til sikkerhedsformål eller til forretningsforbedring, såsom at undersøge og forhindre svigagtig aktivitet.

Angivelse af personlige oplysninger kan i disse tilfælde være påkrævet for at give adgang til nogle tjenester. Hvis du vælger ikke at give personoplysninger, kan du opleve at nogle tjenester vil være utilgængelige.

Virksomhedsdataanalyse:

Hvis dine personoplysninger er blevet indsamlet (i) direkte fra dig gennem vores websteder, produkter eller begivenheder, og/eller (ii) en del af administrationen af vores tjenester, kan dine personoplysninger blive brugt til virksomhedsdataanalyse, afhængig af analysens omfang og formål.

Sådan deler vi personoplysninger med tredjeparter.

Når det er nødvendigt for at opnå de tidligere skitserede formål, kan ESTA og/eller EDC dele personoplysninger under følgende begrænsede omstændigheder:

Mellem vores datterselskaber:

Vi kan dele dine personoplysninger inden for vores gruppe af virksomheder, herunder ESTA, EDC og andre datterselskaber i vores organisation til formål, der er i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring og baseret på vores legitime interesser.

Beskyttelse af ESTA, EDC og andre:

Vi forbeholder os retten til at få adgang til, læse, bevare og dele alle personoplysninger efter behov for at i) overholde lovgivning eller en retskendelse, ii) håndhæve eller anvende vores aftaler med dig og andre aftaler, eller iii) beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerhed tilhørende ESTA, EDC, vores tilknyttede selskaber, vores medarbejdere, vores brugere eller andre.

Videregivelse af oplysninger som led i national sikkerhed eller retshåndhævelse:

Under visse omstændigheder kan vi være forpligtet til at videregive dine personoplysninger på anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder for at opfylde nationale sikkerheds- eller retshåndhævelseskrav, baseret på vores legitime interesser eller juridiske forpligtelser.

Virksomhedsoverdragelser:

Vi kan vælge at købe eller sælge aktiver og kan dele og/eller overføre kundeoplysninger, herunder personoplysninger, i forbindelse med evaluering af og indgåelse af sådanne transaktioner og baseret på vores legitime interesser. Hvis vi eller vores aktiver erhverves, eller hvis vi stopper med at drive forretning, går konkurs eller gennemgår en anden form for ændring af kontrollen over virksomheden, kan personoplysninger være et af de aktiver, der overføres til eller erhverves af en tredjepart.

Leverandører, konsulenter og andre tjenesteudbydere:

Vi kan dele dine personoplysninger med tredjepartskonsulenter, tjenesteudbydere og andre leverandører, som udfører opgaver på vores vegne. Disse virksomheder kan for eksempel omfatte tjenesteudbydere, der leverer tjenester relateret til internettet, datalagring, annoncering eller analysetjenester til os, så vi kan administrere vores webservere og gemme oplysninger på en sikker database eller på backup-diske.

Hvis vi overfører dine personoplysninger til en tjenesteudbyder eller tredjepart til behandling, forbliver ESTA ansvarlig for at sikre, at en sådan tredjepart eller tjenesteudbyder behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den standard, der kræves af den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, herunder GDPR. Disse overførsler er generelt baseret på vores legitime interesser. Se afsnittet Internationale dataoverførsler nedenfor for mere information.

Så længe kan vi opbevare personoplysninger

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i forskellige tidsperioder baseret på de formål, der er angivet i denne databeskyttelseserklæring. Nogle personoplysninger kan blive slettet automatisk baseret på specifikke tidsplaner, såsom markedsføringsoplysninger. Andre oplysninger, såsom kontooplysninger, kan alt efter behov opbevares i længere tid for at overholde kontrakter med dig. Endelig kan vi også opbevare oplysninger baseret på vores legitime interesser eller det juridiske formål, såsom registrering, gældende lovgivning eller håndhævelse af juridiske rettigheder.

Sikkerhed

Vi er forpligtede til at sikre os, at dine personoplysninger er sikre. Vi anvender en række forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse eller utilsigtet tab, misbrug, uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændringer eller ødelæggelse af dine personoplysninger.

Bemærk dog, at ingen virksomhed kan garantere at alle personoplysninger er fuldstændig sikrede. Derfor kan vi ikke garantere, at tab, misbrug eller ændring af data ikke vil forekomme på trods af de sikkerhedsforanstaltninger, som vi har indført for at beskytte dine personoplysninger.

Hvad er dine privatlivsrettigheder?

Hvad er mine valgmuligheder?

Du har en række forskellige rettigheder i forbindelse med dit privatliv, og du kan altid vælge ikke at videregive personoplysninger til os. Bemærk, at nogle oplysninger kan være nødvendige for at registrere dig hos os eller drage fordel af nogle funktioner i vores produkter eller tjenester.

Ret til at trække dit samtykke tilbage:

Hvis du har givet dit samtykke til behandling af personoplysninger som beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage. En sådan tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen forud for tilbagetrækkelsen af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke til brugen af dine helbredsoplysninger tilbage, som er blevet givet med henblik på udførelsen af en aftale mellem dig og ESTA og/eller EDC vedrørende en garanti eller forsikringsprogrammer, vil en sådan tilbagetrækning også blive forstået som et afkald på enhver rettighed eller ethvert krav, der eksisterer eller måtte eksistere i forbindelse med ethvert program, garanti eller dækning, som måtte være blevet tildelt under forudsætning af levering af de påkrævede oplysninger.

Markedsføringskommunikation:

Du kan til enhver tid fravælge at modtage markedsførings- eller salgsfremmende kommunikation fra os ved at bruge afmeldingslinket i e-mailkommunikation eller ved at sende os en anmodning privacy@establishmentlabs.com. Bemærk, at hvis du har en konto hos os, og du fravælger markedsføringskommunikation, kan vi fortsætte med at sende dig ikke-salgsfremmende kommunikation (som for eksempel servicerelateret kommunikation).

Cookies:

Du kan til enhver tid ændre dine cookie-præferencer og andre trackers ved at klikke på cookie-ikonet nederst på skærmen på alle vores websteder eller apps.

Hvordan udøver jeg mine rettigheder i forbindelse med mit privatliv?

Hvis du ønsker at få adgang til personoplysninger om dig selv eller udøve nogen af de rettigheder, der er anført nedenfor, bedes du indsende en anmodning til ESTA ved at bruge kontaktoplysningerne angivet i afsnittet “Sådan kontakter du os” nedenfor. Alternativt, hvis du befinder dig i EU, kan du også kontakte EDC på adressen nævnt i indledningen af denne databeskyttelseserklæring, der herefter vil videresende din anmodning til ESTA.

Vi vil gennemgå din anmodning og svare så hurtigt som muligt, men vær opmærksom på, at vi stadig kan bruge aggregerede og anonymiserede personoplysninger, der ikke identificerer en person, og bruge dine personoplysninger efter behov til at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores aftaler.

Ret til adgang:

Du har ret til at få bekræftet, om dine personoplysninger behandles, og i givet fald at anmode om adgang til sådanne personoplysninger samt andre oplysninger om sådan behandling, som også er indeholdt i denne databeskyttelseserklæring. Før vi kan give adgang, vil vi først kræve bekræftelse af din identitet for at hjælpe os med at overholde datasikkerheden.

Ret til berigtigelse:

Du har ret til at få berigtiget ukorrekte personoplysninger om dig selv eller få disse udfyldt, hvis de er ufuldstændige.

Ret til sletning (‘ret til at blive glemt’):

Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandlingen:

Du har ret til at anmode os om, at vi begrænser den måde, vi bruger dine personoplysninger på.

Ret til dataportabilitet:

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du har givet, i en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar form samt til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig eller at få dem overført direkte fra os til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse:

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, hvorefter vi kan blive nødt til at stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi kan fremlægge tvingende legitime grunde for den fortsatte behandling, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder, og friheder, eller hvis oplysningerne er nødvendige til at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål.

Læs mere om politikken for dataemners rettigheder

Interne overførsler af oplysninger

ESTA er en virksomhed, der opererer globalt. Derfor kan personoplysninger fra enkeltpersoner, der besøger vores websteder, bruger vores produkter og/eller bruger vores tjenester eller på anden måde interagerer med os, overføres og tilgås fra hele verden i lande, hvor ESTA, dets tilknyttede selskaber eller vores tjenesteudbydere driver forretning.

Vi vil altid beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring, uanset hvor de behandles. ESTA overfører eller videregiver ikke frivilligt eller aktivt vores kunders personoplysninger til regeringer eller de retshåndhævende myndigheder (“myndigheder”) og/eller giver på anden måde nogen myndigheder adgang til dine personoplysninger. I tilfælde af en anmodning fra myndighederne har vi implementeret forskellige procedurer og kontroller for at sikre, at enhver sådan anmodning vurderes i overensstemmelse med vores interne politik for databeskyttelse.

Oplysninger til brugere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”) eller i Det Forenede Kongerige (“UK”):

ESTA er en global virksomhed og kan overføre personoplysninger fra EØS eller Storbritannien til USA, Costa Rica og andre lande, herunder personoplysninger, vi modtager fra personer bosat i EØS eller Storbritannien, som besøger vores websteder og/eller bruger vores tjenester eller ellers interagere med os.

I tilfælde, hvor ESTA kan overføre dine personoplysninger uden for EØS eller Storbritannien, er virksomheden afhængig af:

 • Afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet:
  • Europa-Kommissionen, baseret på artikel 45 i forordning (EU) 2016/679 (GDPR)
  • UK Secretary of State, baseret på artikel 45 i UK GDPR og paragraf 17A i Data Protection Act 2018; eller
 • Standardkontraktbestemmelser:
  • Europa-Kommissionen
  • Information Commissioner’s Office (ICO)

Europa-Kommissionen og ICO har fastslået, at ovenstående standardkontraktbestemmelser kan yde tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte personoplysninger, der overføres uden for EØS og Storbritannien. Besøg følgende websted for flere oplysninger: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en and https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-data-transfer-agreement-and-guidance/.

ESTA udfører konsekvensvurderinger ved overførsler og overvåger sådanne overførsler for at sikre, at der opretholdes et beskyttelsesniveau, der i det væsentlige svarer til det, der leveres af den europæiske og britiske databeskyttelseslovgivning.

Bilag for Argentina

MOTIVA ARGENTINA S.R.L., CUIT 30-71655700-2, domiciled at Av. Leandro N. Alem 882, (CP1001), Ciudad Autónoma Buenos Aires, Argentina (“MOTIVA ARGENTINA”) er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og er dataansvarlig for sådanne data. Dine personoplysninger vil blive behandlet med henblik på levering af Always Confident-garantien, udskiftningspolitikken, det udvidede garantiprogram og for at kontakte dig med oplysninger, som vi vurderer, du vil finde relevante og/eller nyttige.

Til dette formål giver du hermed dit forudgående, udtrykkelige og informerede samtykke til MOTIVA ARGENTINA i henhold til vilkårene i afsnit 5 og 6 i den argentinske databeskyttelseslov nr. 25.326 (herefter “DPL”) og relateret lovgivning, til at indsamle, behandle og gemme dine personoplysninger – herunder dine følsomme data – i en database ejet af MOTIVA ARGENTINA til de formål, der er angivet i privatlivspolitikken.

Når du afgiver dine personoplysninger, forstår du, at nogle data er obligatoriske for at MOTIVA ARGENTINA kan overholde sine juridiske forpligtelser, mens indsamling og levering af andre oplysninger er frivilligt, da disse er beregnet til at udføre forretningsforholdet og give dig adgang til visse fordele og programmer. Tilvejebringelse af falske eller unøjagtige oplysninger kan medføre, at MOTIVA ARGENTINA ikke er i stand til at give dig visse fordele, overholde deres juridiske forpligtelser eller endda til at påbegynde eller fortsætte garantiprogrammet.

Du forstår også og giver dit samtykke til, at dine personoplysninger kan blive overført til lande eller jurisdiktioner, der muligvis ikke har samme niveau af databeskyttelse som det, der findes i Argentina, og som følgelig muligvis tilbyder et lavere beskyttelsesniveau.

Agenturet for adgang til offentlig information, er i sin egenskab af kontrolagentur for lov nr. 25.326, ansvarlig for at behandle klager og krav indgivet af registrerede, hvis rettigheder er påvirket af manglende overholdelse af de gældende regler vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Links til andre websteder

Dette websted kan indeholde links til andre websteder af interesse. Men når du først har brugt disse links til at forlade vores side, skal du være opmærksom på, at vi ikke har nogen kontrol over det andet websted. Derfor kan vi ikke være ansvarlige for beskyttelsen af enhver oplysning, som du giver, når du besøger sådanne websteder. Vi gør også opmærksom på, at sådanne websteder er ikke underlagt denne databeskyttelseserklæring. Du bør udvise forsigtighed og se den databeskyttelseserklæring, der gælder for det pågældende websted.

Sådan kan vi kontaktes

Den dataansvarliges kontaktoplysninger:

Establishment Labs® S.A. Coyol Free Zone, B15 Alajuela, Costa Rica +506 2434-2400

European Distribution Center Motiva BV, Nijverheidsstraat 96 2160 Wommelgem, Belgium +32 3 432 41 70

Databeskyttelsesansvarlig:

dpo@establishmentlabs.com

404

Ingen resultater blev fundet

Den side, du anmodede om, kunne ikke findes. Brug knappen nedenfor eller navigationen for at komme tilbage på sporet.