Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik distribueres til dig af Establishment Labs, med registreret adresse på Coyol Free Zone, Building B25, Alajuela, Costa Rica (individuelt “**ESTA**“) og fremlægger, hvordan **ESTA** som dataansvarlig behandler og beskytter de personlige oplysninger du giver til, eller som på anden måde behandles af, Establishment Labs når du bruger dette websted HTTPS://MOTIVA.HEALTH

Hvis du befinder dig indenfor EU, bedes du bemærke at European Distribution Center Motiva BVBA, med registreret adresse på Sint-Jansveld 11 bus A, 2160 Wommelgem, Belgium, VAT BE 0881.512.541 RPM/RPR Antwerp (individuelt “**EDC**“), foretager ovenstående behandling sammen med ESTA som fællesdataansvarlig (fastlægger i fællesskab formålene med og måderne hvorpå dine personlige data behandles) og fungerer som ESTA’s repræsentant i EU.

Alt efter omstændighederne, omtales ESTA og EDC i det følgende som “**Establishment Labs**”, “**vi**”, “**os**” eller “**vores**”.

Alle personlige data lagres på en sikker database.

Establishment Labs er forpligtet til at sikre, at dit privatliv er beskyttet. Hvis vi beder dig om at oplyse visse personlige data (dvs. oplysninger om identificerede eller identificerbare personer), når du bruger dette websted, kan du være sikker på, at de kun vil blive brugt i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Denne privatlivspolitik beskriver de typer personlige data, vi indsamler på dette websted, til hvilke formål vi bruger sådanne personlige data, hvem vi kan dele dataene med, og de rettigheder og valg du har med hensyn til vores brug af dine personlige data. Denne privatlivspolitik beskriver også, hvordan dine personlige data sikres, og hvordan du kan kontakte os angående vores privatlivstilgang.

Læs venligst denne privatlivspolitik før du bruger eller indsender personlige data på dette websted.

**Ved at tilgå og bruge dette websted anerkender du, at du har læst og forstået hvordan Establishment Labs indsamler, behandler, bruger og videregiver dine personlige data som beskrevet i denne privatlivspolitik**

Bemærk venligst, at før du bruger eller indsender personlige data på visse dele af dette websted, såsom afsnittet om implantatregistrering, kan du blive bedt om elektronisk at bekræfte din forståelse og accept af denne privatlivspolitik ved at afkrydse specifikke felter. Afkrydsning af nogen af disse felter og din brug af dette websted er din bekræftende handling, der betyder, at du forstår – og accepterer – den relevante indsamling, behandling, brug og overførsel af dine personlige data til de formål, der er beskrevet i forbindelse med denne rubrik og på den måde der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Vores optegnelser om din accept af denne privatlivspolitik, datoen herfor og alle fremtidige ændringer af denne privatlivspolitik skal betragtes som afgørende og skriftlige beviser for dit samtykke.

Establishment Labs kan ændre denne politik fra tid til anden ved at opdatere denne side og give dig besked via e-mail (hvor det er relevant eller påkrævet ved lov og i det omfang, Establishment Labs har din e-mailadresse). Du bør tjekke denne side fra tid til anden for at sikre, at du er enig i eventuelle implementerede ændringer. Denne politik er gældende fra 21, august 2018 (seneste revision).

Vi indsamler disse personlige data

Oplysninger du giver.

Vi kan indsamle følgende personlige data om dig, som du kan oplyse, når du tilgår eller bruger dette websted:

 • Identifikation og kontaktoplysninger: navn, adresse, e-mailadresse, og telefonnummer
 • Data vedrørende dit helbred: det faktum, at du er har et implantat, procedurernes datoer
 • Data vedrørende dine implantater: deres serienummer
 • Data om dit garantiprogram, købsdato, type, startdato, udløbsdato
 • Navn på behandlende kirurg

Du kan beslutte ikke at give de oplysninger, der anmodes på formularerne eller hvor som helst på webstedet. Men hvis du nægter, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde de tjenester du søger, vedrørende oprettelsen af din konto, registrering af dine implantater og din deltagelse i fordele såvel som at overholde vores juridiske forpligtelser og dine data vil ikke blive brugt som beskrevet i dette dokument.

Automatisk oplysningsindsamling

Med forbehold for dit samtykke, hvor dette kræves af loven, kan Establishment Labs og dets tredjepartsudbydere bruge en række teknologier, der indsamler og giver oplysninger om, hvordan dette websted tilgås og bruges. Sådanne oplysninger kan bestå af din internetbrowsertype, operativsystem, tjenesteudbyder, de websider, du har set, tidspunktet og hvor længe du så på dem, demografiske oplysninger om dig (såsom din alder og placering, dit køn, sprog, og dine interesseområder, hvor disse er tilgængelige), og hvilke websider du så på, før du så den aktuelle side. Establishment Labs bruger disse oplysninger til at få en bedre idé om, hvordan brugerne interagerer med dette websted og derefter skræddersy og forbedre dette websted i overensstemmelse hermed. Sådanne oplysninger kan generelt ikke knyttes til dig individuelt, men hvis vi kan knytte dem til dig, behandler vi dem som dine personlige data i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Visse oplysninger indsamles ved brug af cookies. Establishment Labs bruger cookies og lignende teknologier på dette websted som beskrevet i afsnittet “Sådan bruger vi cookies” nedenfor

Juridiske baser for og formål med de personlige data vi indsamler

Vi vil bruge dine personlige data og oplysninger i overensstemmelse med de vilkår, der er beskrevet i den generelle databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 og andre gældende internationale og lokale regler.

Vi kræver de personlige data, der er identificeret i afsnittet “Vi indsamler disse personlige data” for at give dig de tjenester, du har brug for, overholde vores juridiske forpligtelser og forstå dine behov og give dig bedre service og især af følgende årsager:

Sådan kan vi dele personlige data

Til formål og baseret på de juridiske baser, der er beskrevet under afsnittet, “Juridiske baser for og formål med de personlige data vi indsamler”, kan Establishment Labs muligvis være nødt til at videregive og overføre personlige data som beskrevet i dette afsnit.

Når påkrævet for at opnå ovenstående formål, kan Establishment Labs dele personlige data:

 • med dit forudgående (udtrykkelige) samtykke eller som du beordrer;
 • mellem ESTA og EDC, der fungerer som fællesdataansvarlige (hvis relevant);
 • med selskaber associeret med Establishment Labs, hovedsageligt til erhvervs- og operationelle formål (en liste over selskaber associeret med Establishment Labs er tilgængelig på HTTPS://ESTABLISHMENTLABS.COM/;
 • med vores forsikringsudbydere, der skal beskytte dine oplysninger med den samme omhu og kun bruge dine personlige data som behandlere på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruktioner;
 • med vores tjenesteudbydere [der leverer webrelateret, datalagrings-, annoncering- eller analysetjenester til os, så vi kan administrere web-servere og gemme oplysninger på en sikker database eller på back-up diske], som skal beskytte dine oplysninger og kun bruge dine personlige data som behandlere på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruktioner;
 • når det kræves af loven eller af domstolene eller andre retshåndhævende myndigheder eller retslige myndigheder i de lande, hvor vi driver virksomhed.

Ovenstående modtagere kan være placeret i Costa Rica, Belgien, USA, Brasilien, Storbritannien, Sverige, Danmark eller Norge. Dette inkluderer lande uden for EØS, der ikke anerkendes som at give et passende beskyttelsesniveau. Under alle omstændigheder vil vi kun overføre personlige data til modtagere, der giver et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau eller som tilladt af databeskyttelseslovgivningen ved at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder relevante dataoverførselsaftaler baseret på EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af data til tredjelande (artikel 46, 2., (c) i GDPR fra den 25. maj 2018. En kopi af disse passende sikkerhedsforanstaltninger kan fås hos **PRIVACY@ESTABLISHMENTLABS.COM**  (se yderligere kontaktoplysninger i afsnittet “Sådan kontakter du os” nedenfor).

Kun et begrænset antal personer inden for Establishment Labs vil få adgang til personlige data om dig som nødvendigt.

Personlige data om andre personer

Hvis du giver os personlige data om andre personer, herunder men ikke begrænset til din behandlende kirurg, garanterer og forpligter du dig til, at du har informeret sådanne personer om behandlingen, brugen og overførslen af deres personlige data af os til de formål og på den måde der er beskrevet i denne privatlivspolitik, om deres rettigheder som beskrevet i afsnittet “Hvilke rettigheder har du” nedenfor i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove, samt at du vil indhente deres udtrykkelige samtykke, hvor det er nødvendigt, til behandling og overførsel af deres personlige data som angivet i denne privatlivspolitik.

Sikkerhed

Vi er forpligtet til at sikre, at dine personlige data er beskyttet. For at forhindre utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse eller utilsigtet tab, misbrug, uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller ødelæggelse og enhver anden ulovlig form for behandling af personlige data som defineret af gældende databeskyttelseslove, har vi indført – og krævet, at eventuelle tredjepartstjenesteudbydere og/eller databehandlere, der behandler personlige data på vores vegne og i henhold til vores instruktioner, indfører – passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte og sikre de personlige data, vi indsamler og behandler enten online eller på anden måde i forbindelse med din brug af dette websted. Både EDC og ESTA (hvis du befinder dig i EU) er ansvarlige for at implementere og vedligeholde sådanne sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personlige data, der er lagret på deres respektive servere, platforme og systemer.

Bemærk dog, at ingen elektronisk transmission eller opbevaring af information er 100 % sikker. På trods af de sikkerhedsforanstaltninger, som vi har indført for at beskytte personlige data om dig, kan vi derfor ikke garantere, at tab, misbrug eller ændring af data aldrig vil forekomme.

Links til andre websteder

Dette websted kan indeholde links til andre interessante websteder. Men når du har brugt disse links til at forlade vores side, skal du være opmærksom på, at vi ikke har nogen kontrol over det andet websted. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlige for beskyttelsen and fortroligheden af de oplysninger, som du giver, mens du besøger sådanne websteder og sådanne websteder er ikke underlagt denne fortrolighedserklæring. Du bør udvise forsigtighed og henvise til den fortrolighedserklæring, der gælder for det pågældende websted.

Så længe kan vi beholde personlige data

Dine personlige data vil ikke blive opbevaret i længere tid end nødvendigt til de formål, der er identificeret heri, eller som påkrævet for at overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning eller til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav, som i princippet kan være op til 10 år efter afslutningen af dit kontraktlige forhold med Establishment Labs (hvis nogen), medmindre kortere eller længere opbevaringsperioder gælder i henhold til gældende lovgivning.

Hvilke rettigheder har du?

Som en person, hvis personlige data behandles som beskrevet i denne privatlivspolitik, har du en række rettigheder, som er opsummeret i store træk i den følgende liste. Bemærk venligst, at udøvelsen af disse rettigheder er underlagt visse krav og betingelser som angivet i gældende lovgivning.

Hvis du ønsker at få adgang til personlige data om dig selv eller udøve nogen af de rettigheder, der er anført nedenfor, bedes du indsende en anmodning til ESTA, som er ansvarlig for at besvare den, ved brug af kontaktoplysningerne angivet i afsnittet “Sådan kontakter du os” nedenfor. Alternativt, hvis du befinder dig i EU, kan du også kontakte EDC på adressen nævnt i denne privatlivspolitiks introduktion, som derefter vil overføre din anmodning til ESTA.

Rettighed til at trække samtykke tilbage: hvis du har givet dit samtykke til eventuelle persondatabehandlingsaktiviteter som beskrevet i denne privatlivspolitik, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage med fremtidig virkning. En sådan tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af behandling forud for tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke til brug af dine helbredsdata med det formål at opfylde en aftale mellem dig og Establishment Labs vedrørende din tilmelding til bestemte garanti- eller forsikringsprogrammer, vil en sådan tilbagetrækning også blive forstået som et afkald på enhver rettighed eller krav, som eksisterer eller kan eksistere på et hvilket som helst program, garanti eller dækning, som måtte være blevet bevilget under forudsætning af at de påkrævede oplysninger blev givet.

Adgangsret: du har ret til at få bekræftelse på, om dine personlige data behandles eller ej, og i bekræftende fald anmode om adgang til sådanne personlige data samt andre oplysninger om sådan behandling, som også er indeholdt i denne politik.

Ret til berigtigelse: du har ret til at få urigtige personlige data om dig selv berigtiget eller udfyldt, hvis de er ufuldstændige.

Ret til sletning (‘ret til at blive glemt’): du har ret til at anmode om, at vi sletter dine personlige data.

Ret til behandlingsbegrænsning: du har ret til at anmode os om, at vi begrænser den måde, vi bruger dine personlige data på.

Ret til dataportabilitet: du har ret til at modtage de personlige data, du har givet, i en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar form og til at overføre disse data til en anden dataansvarlig eller at få dem overført direkte fra os til en anden dataansvarlig.

Indsigelsesret: du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data af grunde, der vedrører din særlige situation, og vi skal så muligvis stoppe behandlingen af dine data, medmindre vi påviser overbevisende legitime grunde for behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til direkte markedsføringsformål.

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål om denne privatlivspolitik eller ønsker at udøve dine rettigheder, der er angivet under afsnittet “Hvilke rettigheder har du?” ovenfor, bedes du kontakte ESTA via e-mail på **PRIVACY@ESTABLISHMENTLABS.COM** eller på nedenstående kontaktadresse: **HTTPS://MOTIVA.HEALTH/SUPPORT/**.

Alternativt, hvis du befinder dig i EU, kan du også kontakte EDC på adressen nævnt i denne privatlivspolitiks introduktion, som derefter vil overføre din anmodning til ESTA.

Sådan bruger vi cookies

Dette websted bruger cookies som beskrevet nedenfor. Ved at klikke på “Jeg accepterer” på dette websteds cookie-banner, giver du samtykke til vores brug af cookies i overensstemmelse med din nuværende cookie-indstilling og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og til den underliggende behandling af personlige data, medmindre du har deaktiveret cookies i dine browserindstillinger.

Hvis du ikke accepterer vores brug af cookies på denne måde, bør du indstille dine browserindstillinger i overensstemmelse dermed. Du vil altid kunne tilbagetrække dit samtykke og ændre dit valg ved at ændre dine browserindstillinger i fremtiden. Hvis du deaktiverer cookies, kan dette påvirke din brugeroplevelse, mens du er på dette websted.

Hvad er cookies?

Cookies er filer eller oplysninger, der kan gemmes på din computer (eller andre internetaktiverede enheder, såsom en smartphone eller tablet), når du besøger dette websted. En cookie vil normalt indeholde navnet på det websted, hvorfra cookien kommer fra, cookiens “levetid” (dvs. hvor længe cookien forbliver på din enhed) og en værdi, som normalt er et tilfældigt genereret unikt nummer.

Der kan bruges to typer cookies: “session cookies” og “persistent cookies”. Sessionscookies slettes automatisk i slutningen af din browsersession. Persistent cookies forbliver på din enhed længere, i hver enkelt cookies levetid, og vil forblive gyldige indtil dens indstillede udløbsdato (medmindre de slettes af brugeren før udløbsdatoen).

Cookies kan bruges af web-servere til at identificere og spore brugere, når de navigerer på forskellige sider på et websted og identificerer brugere, der vender tilbage til et websted. Cookies indeholder ingen oplysninger, der identificerer dig personligt, [men personlige oplysninger, som vi gemmer om dig, kan være knyttet til de oplysninger, der er gemt i og hentet fra cookies].

Til hvilke formål bruger dette websted cookies?

Mange cookies på dette websted udfører væsentlige funktioner eller tjenester, du har anmodet om eller bruges til sikkerhedsformål, som yderligere beskrevet i afsnittet nedenfor.

Establishment Labs bruger cookies for at gøre denne hjemmeside nemmere at bruge. Cookies kan også bruges til at hjælpe med at fremskynde dine fremtidige aktiviteter og oplevelse på dette websted. Vi bruger også cookies til at udarbejde anonyme, aggregerede statistikker, der giver os mulighed for at forstå, hvordan brugere bruger dette websted og til at hjælpe os med at forbedre dette websteds struktur og indhold (f.eks. ved at overvåge, hvilke funktioner på dette websted, der bruges, hvilke sider besøges, hvor ofte og hvilke oplysninger der downloades).

Hvilke typer cookies bruger dette websted?

Tabellen nedenfor opsummerer de forskellige typer cookies, vi bruger på dette websted, sammen med deres respektive formål og varighed.

Funktionelle cookies

Analyse cookies

Tredjepartscookies

Når du besøger dette websted, kan du modtage cookies fra tredjeparts websteder eller domæner. Vi kontrollerer ikke placeringen af disse cookies, og du bør tjekke det relevante tredjeparts websted for flere oplysninger om disse cookies. Den relevante tredjepart er ansvarlig for at give dig oplysninger om de cookies, de placerer, og indhente dit samtykke, før de placerer cookies på din enhed.

Hvordan kan du kontrollere, slette eller tilbagetrække dit samtykke til brugen af cookies?

Hvis du ønsker at tilbagetrække dit samtykke til vores brug af cookies på dette websted, eller hvis du ønsker at slette eller kontrollere placeringen af cookies på din computer, kan du ændre dine browserindstillinger for at blokere cookies eller for at advare dig, når der sendes cookies til din enhed. Der er en række måder at styre cookies på. Se venligst din browservejledning eller hjælpeskærm for at lære mere om, hvordan du justerer eller ændrer dine browserindstillinger på:

Hvis du deaktiverer de cookies, som dette websted bruger, kan dette påvirke din oplevelse, mens du er på dette websted – for eksempel kan du muligvis ikke besøge visse områder af dette websted, eller du modtager muligvis ikke tilpasset information, når du besøger denne hjemmeside.

Du kan også slette cookies, der allerede er gemt på din computer.

Vi gentager, at dette kan få en negativ indvirkning på brugervenligheden af mange websteder.

404

Ingen resultater blev fundet

Den side, du anmodede om, kunne ikke findes. Brug knappen nedenfor eller navigationen for at komme tilbage på sporet.