Vilkår og betingelser for brug

Oplysningerne på dette websted er udelukkende til generelle oplysningsformål. Oplysningerne leveres af Establishment Labs, og selvom vi bestræber os på at holde oplysningerne opdaterede og korrekte, fremsætter vi ingen erklæringer eller garantier af nogen art, udtrykkelige eller underforståede, om fuldstændighed, nøjagtighed, pålidelighed, egnethed eller tilgængelighed med hensyn til webstedet eller de oplysninger, produkter, tjenester eller relateret grafik på webstedet til ethvert formål. Enhver lid, du fæster til sådanne oplysninger, er derfor udelukkende på dit eget ansvar.

Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for tab eller skader, herunder men ikke begrænset til indirekte skader eller følgeskader eller ethvert tab eller enhver skade, der måtte opstå som følge af tab af data eller indtjening, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af dette websted.

Dette websted kan give dig links til andre websteder, som ikke kontrolleres af Establishment Labs. Vi har ikke nogen kontrol over typen, indholdet eller tilgængeligheden af sådanne andrewebsteder. Inkluderingen af eventuelle links er ikke nødvendigvis ensbetydende med en anbefaling af eller støtte til de meninger, der udtrykkes i dem.

Vi gør vores yderste for at holde webstedet opdateret og med korrekt funktion. Dog påtager Establishment Labs sig ikke noget ansvar for og kan ikke holdes ansvarlig for, at webstedet er midlertidigt utilgængeligt på grund af tekniske problemer, som er uden for vores kontrol.