Motiva® Match

Velg dine målsetninger og få individuelt tilpassede forslag til en utvalgt Motiva® løsning og kirurg.
Informasjonen som gis her er bare til informasjons- og utdanningsformål. Innholdet som gjengis er ikke ment som erstatning for konsultasjon med lege. Motiva Implants® er ennå ikke kommersielt tilgjengelige i USA og gjennomgår kliniske undersøkelser i henhold til forskriftene til Mat- og legemiddeltilsynet i USA (Food and Drug Administration – FDA) for utprøvning av medisinsk utstyr.