Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Personvernerklæring

Denne personvernernklæringen (“personvernerklæringen” eller “erklæringen”) distribueres til deg av Establishment Labs® S.A. med registrert adresse Coyol Free Zone, B15, Alajuela, Costa Rica, (“ESTA”, “vi”, “oss”) i samarbeid med European Distribution Center Motiva BV med registrert adresse Nijverheidsstraat 96, 2160 Wommelgem, Belgia, VAT BE 0881.512.541 RPM/RPR Antwerpen (“EDC”), som behandler opplysninger med ESTA som behandlingsansvarlig hvis du bor i EU, og handler som ESTAs representant i EU. Denne personvernerklæringen dekker personopplysninger som ESTA og EDC samler inn via motiva.health og andre nettsteder (establishmentlabs.com, miafemtech.com) (individuelt “nettsted” eller kollektivt “nettsteder”), søknader, produkter og tjenester som eies eller kontrolleres av ESTA, EDC og våre tilknyttede selskaper (kollektivt referert til som “tilknyttede selskaper”) eller nettsteder som publiserer en lenke til denne erklæringen. Personopplysninger er informasjon, enten sammen med annen informasjon eller i seg selv, som gjør det mulig å direkte eller indirekte identifisere deg (“personopplysninger”).

Denne erklæringen skal informere deg om hvordan vi samler inn, bruker, utleverer og oppbevarer personopplysninger i rollen vår som behandlingsansvarlig av personopplysningene når du:

 • Samhandler med nettstedene våre, inkludert når du laster ned informasjon.
 • Oppgir personopplysninger for å tillate administrasjon av tjenestene våre og administrasjon forholdet vårt med deg (“tjenester”), deriblant oppretting av et nettsteds- eller appkonto eller samler inn opplysninger for å behandle en faktura til regnskapsformål.
 • Når du eksplisitt samtykker til å oppgi helseopplysninger til garantiregistrering eller produktstøtte (“produkter”), deriblant lege, implantat- eller utstyrsserienumre, kjøpsdato og informasjon om kirurgiske inngrep.
 • Registrerer deg for og/eller deltar på ett av arrangementene, webinarene, live-arrangementene eller konferansene våre (samlet “arrangementer”).

Hvilke personopplysninger samles inn av ESTA?

Opplysninger du oppgir til oss

Vi kan samle inn personopplysninger som du velger å oppgi til oss når du går til eller bruker nettstedene våre, deriblant når du registrerer deg for en konto på nettet eller tar kontakt med oss via nettstedene våre. Hvis du tar kontakt med oss, oppbevarer vi et register over korrespondansen vår.

Vi mottar og oppbevarer personopplysninger du eksplisitt godtar å utlevere til oss for produkter, deriblant når du registrerer implantater for et garantiprogram eller produktstøtte. Disse opplysningene kan inkludere navn, adresse, informasjon om inngrep, ansvarlig lege, implantatets serienumre, fotografier, dokumenter og annen påkrevd informasjon om inngrep.

Når du bruker tjenestene eller arrangementene våre, oppbevarer vi personopplysningene du oppgir, inkludert navn, e-postadresse eller andre kontaktopplysninger. Vi oppbevarer registre om kommunikasjonen vår.

Du kan nekte å oppgi forespurt informasjon hvor som helst på nettstedene eller i appen, men hvis du nekter, kan det hende at vi ikke vil kunne levere de forespurte tjenestene i forbindelse med oppretting av konto, registrering av implantatene din eller deltakelsen din i eventuelle fordeler.

Automatisk innsamling av opplysninger

Nettsteder:

Avhengig av sporingsinnstillingene dine kan ESTA bruke en rekke forskjellige teknologier, deriblant sporingsteknologi og informasjonskapsler som samler inn og gir informasjon om hvordan nettstedene eller appene våre brukes. Slik informasjon kan bestå av nettleseren, operativsystemet, tjenesteleverandøren, nettstedene du viste, tidspunktet du viste dem på og hvor lenge de ble vist, samt demografiske opplysninger.

Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon om informasjonskapsler og sporingsteknologi som brukes på nettstedet vårt.

Tjenester:

Nettverksopplysninger kan også samles inn når du bruker tjenestene. Disse opplysningene inkluderer logginformasjon om brukere (inkludert IP-adresse), bruksinformasjon (typen tjenester brukere bruker, ytelsesmålinger og datamaskinkonfigurasjoner), samt opplysninger som samles inn av informasjonskapsler og lignende teknologi.

Informasjon vi samler inn fra pålitelige tredjeparter:

Hvis personopplysningene dine ble samlet inn når (i) du samhandlet med eller brukte nettstedet vårt, (ii) du registrerte deg for og/eller deltok på arrangementene våre, og/eller (iii) som del av tjenestene, vil personopplysningene som oppbevares i CRM-tjenesteleverandøren vår kunne utfylles eller oppdateres for å sikre at de er nøyaktige og oppdatert, samt oppnår formålet for den opprinnelige innsamlingen. Merk at informasjon som brukes til å utfylle og oppdatere personopplysningene dine som mottas av tredjeparters datasett, ikke utgjør personopplysninger, men bare er dataelementer tilknyttet din organisasjons navn, struktur, bransje og lignende attributter.

Merk at vi også kan få informasjon som ikke er personopplysninger for å utfylle eller oppdatere personopplysninger vi allerede oppbevarer.

Hvordan og basert på hvilke rettslige grunnlag bruker vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vi samler inn fra deg via nettsteder, produkter eller arrangementer:

 • For å tilpasse nettstedet vårt i henhold til interessene dine.
 • For å opprette en brukerkonto.
 • For å forbedre nettstedene våre eller sørge for at de presenteres effektivt for deg og enheten din.
 • For å levere markedsføring, reklame, forbedre produkter og tjenester, utføre spørreundersøkelser eller trendanalyser.
 • For å utføre interne driftstiltak, deriblant dataanalyse, testing, feilsøking, undersøkelser og statistiske formål.
 • For å sikre nettstedene våre.
 • For å ta kontakt med deg på e-post, telefon, faks eller post til medisinske forskningsformål.
 • For å registrere implantatene dine via kontoen din, inkludert intern lagring av oppføringer, kundeservice og svare på forespørslene dine om produktene dine.
 • For å la deg delta i garanti- eller forsikringsprogrammene våre som du abonnerer på.

Vår bruk av personopplysninger kan være basert på våre legitime interesser til å sikre sikkerhet, forbedret bedriftsytelse og nettverksdrift. Våre legitime interesser kan også brukes til å forbedre forretnings- og markedsføringspraksisen vår eller ta kontakt med deg for å tilby lignende tjenester eller produkter som du kan ha kjøpt av oss. Direkte markedsføringsformål er basert på samtykket ditt.

Bruken av personopplysninger til produktregistrering, garanti- eller forsikringsprogrammer kan være basert på vår utøvelse av en avtale med deg og ditt eksplisitte samtykke til bruken av disse opplysninger til å oppfylle avtalen. Innhenting av personopplysninger er i disse tilfellene nødvendig for å muliggjøre riktig oppfyllelse av garantien, forsikringsprogrammet og å registrere implantatene, systemet eller utstyret ditt. Uten tillatelsen din kan det være svært vanskelig eller umulig å nøyaktig få opplysninger for å bekrefte datoer for implantasjon av implantatet eller implantatene dine.

Personopplysninger vi samler inn fra deg via administrasjon av tjenestene våre:

 • Sende kunder tekniske varsler, oppdateringer, sikkerhetsvarsler og administrativ kommunikasjon.
 • Behandle og fullføre transaksjoner, samt sende tilknyttet informasjon, inkludert transaksjonsbekreftelser og fakturaer.
 • Undersøke og forebygge svindelaktivitet, uautorisert tilgang til tjenestene og annen ulovlig aktivitet.
 • Styre våre kunders bruk av tjenestene, svare på forespørsler og kommentarer, samt levere kundeservice og støtte.
 • For alle andre formål som vi varsler kunder og brukere om.
 • Informasjonskapsler: Når brukere går til nettstedene eller appene våre, bruker vi strengt nødvendige informasjonskapsler og annen sporingsteknologi til å levere godkjenningsverktøy, forbedre sikkerheten og forebygge svindel. Hvis du vil ha mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler og annen sporingsteknologi, kan du gå til ESTAs retningslinjer for informasjonskapsler..

Vi kan basere oss på våre legitime interesser for å bruke personopplysningene dine i disse sammenhengene, generelt enten til sikkerhetsformål eller for forretningsforbedringer, deriblant for å undersøke og forhindre svindelaktiviteter.

Personopplysninger kan i disse tilfellene måtte oppgis for å få tilgang til noen av tjenestene. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysninger, kan det hende at noen tjenester ikke vil være tilgjengelige for deg.

Organisasjonsdataanalyse:

Hvis personopplysningene dine ble samlet inn (i) direkte fra deg via nettstedene, produktene eller arrangementene våre og/eller (ii) som del av administrasjon av tjenestene våre, kan personopplysningene dine brukes til organisasjonsdataanalyse, avhengig av omfanget og formålet med analysen.

Slik kan vi dele personopplysninger med tredjeparter.

ESTA og/eller EDC kan dele personopplysninger i følgende begrensede omstendigheter der det kreves for å oppfylle formålene som beskrives over:

Mellom våre tilknyttede selskaper:

Vi kan dele personopplysningene dine med våre tilhørende selskaper, inkludert ESTA, DC og andre tilknyttede selskaper i organisasjonen vår til formål som samsvarer med denne erklæringen og er basert på våre legitime interesser.

Beskyttelse av ESTA, EDC og andre:

Vi forbeholder oss retten til å få tilgang til, lese, oppbevare og utlevere alle personopplysninger som nødvendig for å i) overholde en lov eller rettsordre, ii) håndheve eller bruke avtalene våre med deg og andre avtaler, eller ii) beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til ESTA, EDC, våre tilknyttede selskaper, våre ansatte, våre brukere eller andre.

Utlevering av nasjonale sikkerhetshensyn eller til eller rettshåndhevende myndigheter:

Under visse omstendigheter kan vi være påkrevd å utlevere personopplysningene dine som svar på gyldige forespørsler fra offentlige myndigheter, inkludert for å oppfylle krav til nasjonal sikkerhet eller rettshåndhevende myndigheter basert på våre legitime interesser eller rettslige forpliktelser.

Bedriftsovertakelser:

Vi kan velge å kjøpe eller selge aktiva, og kan dele og/eller overføre kundeopplysninger, inkludert personopplysninger, i forbindelse med evalueringen av og inngåelse av slike transaksjoner og basert på våre legitime interesser. Hvis vi eller våre aktiva kjøpes opp, eller hvis vi avslutter virksomheten, går konkurs eller endrer styringsstrukturen, kan personopplysninger være en av aktivaene som overføres til eller kjøpes av en tredjepart.

Leverandører, konsulenter og andre tjenesteleverandører:

Vi kan dele personopplysningene dine med tredjeparters konsulenter, tjenesteleverandører og andre leverandører som vi bruker til å utføre oppgaver på våre vegne. Disse selskapene kan for eksempel inkludere tjenesteleverandører i forbindelse med internett, datalagring, markedsføring eller analysetjenester for oss slik at vi kan administrere nettservere og lagre informasjon i en trygg database eller på sikkerhetskopieringsdisker.

Hvis vi overfører personopplysningene dine til en tjenesteleverandør eller tredjepart for behandling, vil ESTA forbli ansvarlig for å sikre at slike tredjepartsagenter eller tjenesteleverandører behandler personopplysningene dine i samsvar med standarden som kreves av den gjeldende personvernlovgivningen, inkludert personvernforordningen. Disse overføringene er generelt basert på våre legitime interesser. Se delen Internasjonale overføringer av opplysninger nedenfor for mer informasjon.

Hvor lenge vi kan oppbevare personopplysninger

Personopplysningene dine oppbevares i forskjellige tidsperioder basert på formålene som beskrives her. Noen personopplysninger kan slettes automatisk basert på spesifikke tidsplaner, deriblant markedsføringsinformasjon. Annen informasjon – deriblant kontoopplysninger – kan oppbevares lengre som påkrevd for å overholde avtaler med deg. Vi kan også oppbevare opplysninger ytterligere basert på våre legitime interesser eller juridiske formål, deriblant til å oppbevare oppføringer, i henhold til gjeldende lov(er) eller for å håndheve juridiske rettigheter.

Sikkerhet

Vi går inn for å sikre personopplysningene dine. Vi tar i bruk en rekke forskjellige sikkerhetstiltak for å kunne forebygge uforvarende eller ulovlig destruering eller uforvarende tap, misbruk, uautorisert tilgang, utlevering, endring eller destruering.

Men vær oppmerksom på at ingen virksomheter kan garantere fullstendig sikkerhet. Derfor kan vi ikke garantere at tap, misbruk eller endring av opplysninger kan skje til tross for sikkerhetstiltakene vi har truffet for å sikre personopplysningene dine.

Hva er personvernrettigheter?

Hvilke valg har jeg?

Du har en rekke forskjellige rettigheter i forbindelse med personvern, og du kan alltid velge å ikke utlevere personopplysninger til oss. Merk at noen opplysninger kan være nødvendige for å registrere deg hos oss eller dra nytte av visse funksjoner som utgjør en del av produktene eller tjenestene våre.

Rett til å trekke tilbake samtykket ditt:

Hvis du har gitt samtykket ditt for behandling av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen, kan du til enhver tid trekke tilbake dette samtykket. En slik tilbaketrekking påvirker ikke lovligheten av behandlingen før samtykket ble trukket tilbake.

Hvis du trekker tilbake samtykket ditt til bruken av helseopplysningene dine til formålet med oppfyllingen av en avtale mellom deg og ESTA og/eller EDC i forbindelse med abonnementet ditt på garanti- eller forsikringsprogrammer, vil en slik tilbaketrekking også tolkes som en fraskrivelse av alle rettigheter eller krav som eksisterer eller kan eksistere for alle programmer, garanti eller dekning som kan ha blitt gitt på betingelse av å oppgi den påkrevde informasjonen.

Markedsføringskommunikasjon:

Du kan reservere deg mot å motta markedsførings- og reklamekommunikasjon fra oss til enhver tid ved å bruke avmeldingslenken i e-postkommunikasjon eller ved å sende oss en forespørsel privacy@establishmentlabs.com. Merk at vi kan fortsette å sende deg kommunikasjon som ikke er markedsføring (deriblant tjenesterelatert kommunikasjon) hvis du har en konto hos oss og du reserverer deg mot markedsføringskommunikasjon.

Informasjonskapsler:

Du kan når som helst endre innstillingene dine for informasjonskapsler og annen sporingsteknologi ved å klikke på informasjonskapsel-ikonet nederst på skjermen på alle nettstedene eller appene våre.

Hvordan utøver jeg rettighetene mine?

Hvis du vil ha tilgang til personopplysninger om deg eller vil utøve rettighetene som står oppført nedenfor, kan du sende en forespørsel til ESTA ved å bruke kontaktopplysningene i delen “Slik tar du kontakt med oss” nedenfor. Hvis du er bosatt i EU, kan du også ta kontakt med EDC på adressen som er oppført i innledningen til denne erklæringen, og de vil så videresende forespørselen din til ESTA.

Vi vurderer forespørselen din og svarer så raskt som mulig, men vær oppmerksom på at vi fremdeles kan bruke aggregerte og avidentifiserte personopplysninger som ikke identifiserer en registrert, og bruke personopplysningene dine til å oppfylle våre rettslige forpliktelser, løse tvister og oppfylle avtalene våre ved behov.

Rett til innsyn:

Du har rett til å få en bekreftelse på hvorvidt personopplysningene dine behandles og, hvis dette er tilfellet, be om innsyn i slike personopplysninger samt andre opplysninger om slik behandling som også omfattes av denne erklæringen. Før vi gir deg innsyn, vil vi først kreve en bekreftelse av identiteten din for å sikre opplysningene.

Rett til retting:

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet eller komplettert hvis de er ufullstendige.

Rett til sletting (“rett til å bli glemt”):

Du har rett til å be oss om å slette personopplysningene dine.

Rett til begrensning av behandling:

Du har rett til å be oss om å begrense måten vi bruker personopplysningene dine på.

Rett til dataportabilitet:

Du har rett til å motta personopplysningene du har oppgitt i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig eller til å få dem overført direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til å protestere:

Du har til enhver tid, av grunner knyttet til din særlige situasjon, rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine, og vi kan ikke lenger behandle opplysningene dine med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Du har til enhver tid rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine til markedsføringsformål.

Les mer om retningslinjene for rettighetene til registrerte

Internasjonale overføringer av opplysninger

ESTA er et selskap med en global virksomhet. Derfor kan personopplysninger fra enkeltpersoner som besøker nettstedene våre, bruker produktene våre og/eller bruker tjenestene våre eller på annen måte samhandler med oss, overføres og være tilgjengelige over hele verden, deriblant fra land der ESTA, deres tilknyttede selskaper eller våre tjenesteleverandører opererer.

Vi vil alltid beskytte personopplysningene dine i samsvar denne erklæringen når de behandles. ESTA overfører eller utleverer ikke frivillig eller aktivt våre kunders personopplysninger til myndigheter eller rettshåndhevende myndigheter (“myndighetene”) og/eller gir ikke på annen måte myndigheter tilgang til personopplysningene dine. Hvis en forespørsel fra myndighetene mottas, har vi prosedyrer og kontroller for å sikre at slike forespørsler vurderes i henhold til våre interne retningslinjer for personvern.

Informasjon for brukere i EØS eller i Storbritannia:

ESTA driver en global virksomhet og kan overføre personopplysninger fra EØS eller Storbritannia til USA, Costa Rica og andre land, inkludert personopplysninger vi mottar fra enkeltpersoner som er bosatt i EØS eller i Storbritannia som besøker nettstedene og/eller bruker tjenestene våre eller på annen måte samhandler med oss.

I tilfeller der ESTA kan overføre personopplysningene dine utenfor EØS eller Storbritannia, tar selskapet i bruk:

 • Beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå:
  • Europakommisjonen, basert på artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679 (personvernforordningen)
  • Storbritannias Secretary of State, basert på artikkel 45 i Storbritannias GDPR og del 17A i Data Protection Act 2018; eller
 • Standard personvernbestemmelser:
  • Europakommisjonen
  • Information Commissioner’s Office (ICO)

Europakommisjonen og ICO har bestemt at de standard personvernbestemmelsene over kan tilstrekkelig sikre personopplysninger som overføres utenfor EØS og Storbritannia. Mer informasjon er tilgjengelig på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en og https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-data-transfer-agreement-and-guidance/.

ESTA utfører vurderinger av påvirkning av overføringer (Transfer Impact Assessments) og overvåker slike overføringer for å sikre et beskyttelsesnivå som tilsvarer beskyttelsesnivået til europeiske og britiske personvernlover.

Tillegg for Argentina

MOTIVA ARGENTINA S.R.L., CUIT 30-71655700-2 med adresse Av. Leandro N. Alem 882, (CP1001), Ciudad Autónoma Buenos Aires, Argentina (“MOTIVA ARGENTINA”) er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine og er behandlingsansvarlig av slike opplysninger. Personopplysningene dine behandles for å levere Always Confident-garantien, retningslinjene for bytte, det utvidede garantiprogrammet og for å ta kontakt med deg med informasjon vi anser å være relevant og/eller nyttig for deg.

For dette gir du herved MOTIVA ARGENTINA ditt foregående, uttrykkelige og informerte samtykke i henhold til del 5 og 6 i Argentinas personvernlov nr. 25.326 (heretter “DPL”) og tilknyttede forskrifter, til å samle inn, behandle og oppbevare personopplysningene dine – inkludert sensitive opplysninger – i en database de eier selv, til formålene og resultatene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Når du gir oss personopplysningene dine, forstår du at noen opplysninger kan være obligatoriske for at MOTIVA ARGENTINA skal kunne overholde rettslige forpliktelser, mens innsamlingen og utleveringen av andre opplysninger er fullstendig frivillig, siden de brukes til å oppfylle forholdet og gi deg tilgang til visse fordeler og programmer. Hvis feilaktige eller unøyaktige opplysninger oppgis, kan dette føre til at MOTIVA ARGENTINA ikke kan levere visse fordeler til deg, oppfylle sine rettslige forpliktelser eller starte eller fortsette garantiprogrammet.

Du forstår og godtar også at personopplysningene dine kan overføres til land eller jurisdiksjoner som ikke har det samme personvernnivået som Argentina og at disse kan tilby en lavere beskyttelsesgrad som følge av dette.

Byrået for tilgang til offentlig informasjon i sin rolle som kontrollorgan for lov nr. 25.326 er ansvarlig for å behandle klager og krav som fremmes av registrerte hvis rettigheter berøres av manglende overholdelse av de gjeldende forskriftene om personvern.

Lenker til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som kan være av interesse. Men når du har brukt disse lenkene til å forlate nettstedet vårt, bør du være oppmerksom på at du ikke har kontroll over det andre nettstedet. Vi er derfor ikke ansvarlige for beskyttelsen og personvernet til opplysninger du oppgir mens du besøker slike nettsteder, og slike nettsteder styres ikke av denne personvernerklæringen. Du bør være forsiktig og se personvernerklæringen til det relevante nettstedet.

Slik kan du ta kontakt med oss

Den behandlingsansvarliges kontaktopplysninger:

Establishment Labs® S.A. Coyol Free Zone, B15 Alajuela, Costa Rica +506 2434-2400

European Distribution Center Motiva BV, Nijverheidsstraat 96 2160 Wommelgem, Belgium +32 3 432 41 70

Personvernombud:

dpo@establishmentlabs.com

404

Ingen resultater ble funnet

Siden du ba om ble ikke funnet. Bruk knappen nedenfor eller navigasjonen for å komme tilbake på sporet.

[1] Informasjonen som er gitt er kun til informasjons- og utdanningsformål, innholdet heri er ikke ment som en erstatning for konsultasjon med lege. Motiva Implantat® er ennå ikke kommersielt tilgjengelig i USA og undergår klinisk undersøkelse i henhold til amerikanske Food and Drug Administration (FDA) forskrifter for medisinsk utstyr.
[2] Uttalelsene og meningene som presenteres her, gjelder for hver enkelt. Resultatene vil variere og er kanskje ikke representative for andres erfaring. Alle uttalelser er frivillig gitt og betales ikke, og de ble heller ikke gitt gratis produkter, tjenester eller fordeler i bytte mot nevnte uttalelser. Uttalelsene er representative for pasientopplevelsen; de eksakte resultatene og opplevelsen vil være unik og individuell for hver pasient.