Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen distribueres til deg av Establishment Labs, med sin registrerte adresse på Coyol Free Zone, Building B25, Alajuela, Costa Rica (individuelt “** ESTA **”), og beskriver hvordan ** ESTA ** behandler som kontroller og beskytter alle personopplysninger du gir til eller på annen måte behandles av Establishment Labs når du bruker dette nettstedet HTTPS://MOTIVA.HEALTH

Hvis du befinner deg i EU, vær oppmerksom på at European Distribution Center Motiva BVBA, med sin registrerte adresse på Sint-Jansveld 11 buss A, 2160 Wommelgem, Belgia, mva BE 0881.512.541 RPM/RPR Antwerpen (individuelt “** EDC* *“), Utfører ovennevnte behandling som felles kontrollør (i fellesskap bestemmer formål og midler for behandling av dine personopplysninger) med ESTA og fungerer som ESTAs representant i EU.

ESTA, sammen med EDC alt etter hva som måtte oppstå, blir/blir i det følgende referert til som “** Etablering Labs **”, “** vi **”, “** oss **” eller “** våre **” .

Alle personopplysninger lagres i en sikker database.

Etablering Labs er forpliktet til å sikre at personvernet ditt er beskyttet. Skulle vi be deg om å oppgi visse personopplysninger (dvs. informasjon knyttet til identifiserte eller identifiserbare personer) når du bruker dette nettstedet, kan du være trygg på at de bare vil bli brukt i samsvar med denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke typer personopplysninger vi samler inn på dette nettstedet, til hvilke formål vi bruker slike personopplysninger, som vi kan dele dataene med, og hvilke rettigheter og valg du har tilgjengelig for vår bruk av dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver også hvordan dine personlige data er sikret og hvordan du kan kontakte oss om vår personvernpraksis.

Vennligst les denne personvernerklæringen før du bruker eller sender inn personlige data på dette nettstedet.

** Ved å gå til og bruke dette nettstedet bekrefter du at du har lest og at du forstår måten Establishment Labs samler, behandler, bruker og avslører dine personlige data som beskrevet i denne personvernerklæringen. **

Vær oppmerksom på at du kan bli bedt om å bekrefte din forståelse og aksept av denne personvernerklæringen elektronisk ved å merke av i bestemte ruter før du bruker eller sender inn personlige data på visse deler av dette nettstedet, for eksempel implantatregistreringsdelen. Din bekreftende handling ved å krysse av noen av disse boksene og din bruk av dette nettstedet betyr at du forstår – og godtar – den relevante innsamlingen, behandlingen, bruken og overføringen av dine personopplysninger til formålene beskrevet i forbindelse med denne boksen og i måten beskrevet i denne personvernerklæringen.

Våre opptegnelser om din aksept av denne personvernerklæringen, datoen for den og alle fremtidige endringer i denne personvernerklæringen skal betraktes som avgjørende og skriftlig bevis på ditt samtykke.

Etablering Labs kan endre disse retningslinjene fra tid til annen ved å oppdatere denne siden og varsle deg via e-post (der det er aktuelt eller påkrevd ved lov og i den utstrekning Establishment Labs har din e-postadresse). Du bør sjekke denne siden fra tid til annen for å sikre at du godtar eventuelle endringer som er implementert. Denne policyen gjelder fra 21. august 2018 (siste revisjon).

Hvilke personopplysninger vi samler inn

Informasjon du gir

Vi kan samle inn følgende personopplysninger om deg som du kan oppgi når du besøker eller bruker dette nettstedet:

 • Identifikasjon og kontaktinformasjon: navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer
 • Data om din helse: det faktum at du er utstyrt med et implantat, prosedyredatoer
 • Data knyttet til implantatet ditt: det er (deres) serienummer
 • Data om garantiprogrammet du abonnerer på kjøpsdato, type, startdato, utløpsdato
 • Navn på din behandlende kirurg

Du kan bestemme deg for ikke å oppgi informasjonen som er forespurt i skjemaene eller hvor som helst på dette nettstedet, men hvis du nekter, kan det være at vi ikke kan tilby deg de forespurte tjenestene knyttet til opprettelsen av kontoen din, registreringen av implantatene og deltakelse i eventuelle fordeler, samt for å overholde våre juridiske forpliktelser, og dataene dine vil ikke bli brukt på den måten som er beskrevet i dette dokumentet.

Automatisk innsamling av informasjon

Med forbehold om ditt samtykke der loven krever det, kan Establishment Labs og dets tredjeparts tjenesteleverandører bruke en rekke teknologier som samler inn og gir informasjon om hvordan dette nettstedet er tilgjengelig og brukt. Slik informasjon kan bestå av nettlesertype, operativsystem, tjenesteleverandør, nettsidene du så, tiden du så dem og hvor lenge, demografisk informasjon om deg (for eksempel alder, kjønn, språk, beliggenhet og interesseområder , hvor tilgjengelig) og hvilke nettsider du så på før du så på den gjeldende siden. Etablering Labs bruker denne informasjonen for å få en bedre ide om hvordan brukerne samhandler med dette nettstedet og deretter skreddersy og forbedre dette nettstedet deretter. Slik informasjon kan vanligvis ikke knyttes til deg individuelt, men hvis vi kan knytte den til deg, behandler vi den som dine personlige data i samsvar med denne personvernerklæringen.

Visse opplysninger samles inn ved hjelp av informasjonskapsler. Etablering Labs bruker informasjonskapsler og lignende teknologier på dette nettstedet som beskrevet i delen “Hvordan bruker vi informasjonskapsler” nedenfor.

Til hvilke formål og på grunnlag av hvilke juridiske grunnlag vi samler inn personopplysninger

Vi vil bruke dine personlige data og informasjon i samsvar med vilkårene beskrevet i General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 av 27. april 2016 og andre gjeldende internasjonale og lokale forskrifter.

Vi krever personopplysningene som er identifisert i delen “Hvilke personopplysninger vi samler inn” ovenfor for å gi deg tjenestene du trenger, overholde våre juridiske forpliktelser og forstå dine behov og gi deg bedre service, og spesielt for følgende årsaker:

Hvordan vi kan dele personopplysninger

For formålene og basert på det juridiske grunnlaget beskrevet under seksjonen “Til hvilke formål og på grunnlag av hvilke juridiske grunnlag vi samler inn personopplysninger” ovenfor, kan Establishment Labs måtte avsløre og overføre personopplysninger som beskrevet i denne delen.

Når det kreves for å oppnå de ovennevnte formålene, kan Establishment Labs dele personopplysninger:

 • med ditt tidligere (eksplisitte) samtykke eller som du kan dirigere;
 • mellom ESTA og EDC, som fungerer som felles kontrollere (hvis aktuelt);
 • med tilknyttede selskaper i Establishment Labs, først og fremst for forretnings- og driftsformål (en liste over Establishment Labs ’tilknyttede selskaper er tilgjengelig på HTTPS://ESTABLISHMENTLABS.COM/;
 • med våre forsikringsleverandører, som skal beskytte informasjonen din med samme omhu og bare bruke dine personlige data som behandlere på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner;
 • med våre tjenesteleverandører [som tilbyr nettrelaterte, datalagring, annonsering eller analysetjenester til oss slik at vi kan administrere webservere og lagre informasjon på en sikker database eller på sikkerhetskopier], som skal beskytte informasjonen din og bare bruke dine personlige data som behandlere på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner;
 • når det kreves av loven eller av domstolene eller andre rettshåndhevelsesmyndigheter eller rettsmyndigheter i landene der vi har operasjoner.

Mottakerne ovenfor kan være lokalisert i Costa Rica, Belgia, USA, Brasil, Storbritannia, Sverige, Danmark eller Norge, som inkluderer land utenfor EØS som ikke er anerkjent som et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Uansett vil vi bare overføre personopplysninger til mottakere som gir et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse eller som tillatt av databeskyttelseslover ved å implementere passende sikkerhetstiltak, inkludert relevante dataoverføringsavtaler basert på EU -kommisjonens standardavtaleklausuler for overføring av data til tredjeland (artikkel 46, 2., (c) i GDPR fra 25. mai 2018. Du kan få en kopi av disse egnede garantiene fra **PRIVACY@ESTABLISHMENTLABS.COM**  (se ytterligere kontaktinformasjon i seksjonen “Hvordan kontakte oss” nedenfor).

Bare et begrenset antall individer i Establishment Labs vil få tilgang til personopplysninger om deg på grunnlag av behov for å vite.

Personopplysninger om andre personer

Hvis du gir oss personopplysninger om andre individer, inkludert, men ikke begrenset til, din kirurg som behandler deg, forplikter du deg og garanterer at du har informert slike personer om behandling, bruk og overføring av personopplysningene sine av oss for formålene og i måten beskrevet i denne personvernerklæringen, om deres rett som beskrevet i delen “Hva er dine rettigheter” nedenfor i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover, samt for å få deres eksplisitte samtykke, om nødvendig, til behandling og overføring av deres personlige data som angitt i denne personvernerklæringen.

Sikkerhet

Vi er forpliktet til å sikre at dine personlige data er sikre. For å forhindre utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring, endring eller ødeleggelse, og mot enhver annen ulovlig form for behandling av personopplysninger som definert av gjeldende databeskyttelseslover, har vi innført – og krevde at tredjeparts tjenesteleverandører og/eller behandlere behandler personopplysninger på våre vegne og under våre instruksjoner-passende tekniske og organisatoriske tiltak for å ivareta og sikre personopplysningene vi samler inn og behandler online eller på annen måte i sammenheng med din bruk av dette nettstedet. Både EDC og ESTA (hvis du befinner deg i EU) er ansvarlige for å implementere og vedlikeholde slike sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger lagret på sine respektive servere, plattformer og systemer.

Vær imidlertid oppmerksom på at ingen elektronisk overføring eller lagring av informasjon er 100% sikker. Til tross for sikkerhetstiltakene vi har iverksatt for å beskytte personopplysninger om deg, kan vi derfor ikke garantere at tap, misbruk eller endring av data aldri vil skje.

Lenker til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder av interesse. Når du har brukt disse koblingene til å forlate nettstedet vårt, bør du imidlertid merke deg at vi ikke har kontroll over det andre nettstedet. Derfor kan vi ikke være ansvarlige for beskyttelsen og personvernet til informasjonen du gir mens du besøker slike sider og slike nettsteder ikke er underlagt denne personvernerklæringen. Du bør være forsiktig og referere til personvernerklæringen for det aktuelle nettstedet.

Hvor lenge vi kan beholde personopplysninger

Dine personopplysninger vil ikke bli oppbevart lenger enn nødvendig for formålene identifisert her, eller som kreves for å overholde våre forpliktelser i henhold til gjeldende lov eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav, som i prinsippet kan være opp til 10 år etter slutten av ditt kontraktsforhold med Establishment Labs (hvis noen), med mindre kortere eller lengre oppbevaringsperioder gjelder i henhold til gjeldende lov.

Hva er dine rettigheter?

Du, som en person hvis personopplysninger behandles som beskrevet i denne personvernerklæringen, har en rekke rettigheter som er oppsummert i store vendinger som beskrevet i den følgende listen. Vær oppmerksom på at utøvelsen av disse rettighetene er underlagt visse krav og betingelser som er fastsatt i gjeldende lov.

Hvis du ønsker å få tilgang til personopplysninger om deg selv eller utøve noen av rettighetene som er oppført nedenfor, kan du sende en forespørsel til ESTA, som er ansvarlig for å svare på dem, ved å bruke kontaktinformasjonen som er identifisert i delen “Hvordan kontakte oss” nedenfor. Alternativt, hvis du befinner deg i EU, kan du også kontakte EDC på adressen som er nevnt i introduksjonen til denne personvernerklæringen, som deretter vil overføre forespørselen din til ESTA.

Rett til å trekke tilbake samtykke: hvis du har gitt ditt samtykke til behandling av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen, kan du når som helst trekke dette samtykket med fremtidig virkning. En slik tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før tilbakekallingen av samtykket. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke til bruk av helsedata for å utføre en avtale mellom deg og Establishment Labs angående abonnementet på bestemte garanti- eller forsikringsprogrammer, vil slik tilbaketrekking også forstås som et avkall på enhver rettighet eller krav som eksisterer eller kan eksistere på ethvert program, garanti eller dekning som kan ha blitt gitt under forutsetning av å gi nødvendig informasjon.

Rett til innsyn: du har rett til å få bekreftelse på om personopplysningene dine behandles eller ikke, og i så fall be om innsyn i slike personopplysninger samt annen informasjon om slik behandling som også er inneholdt i denne policyen.

Rett til utbedring: Du har rett til å få unøyaktige personopplysninger om deg selv rettet eller fullført hvis de er ufullstendige.

Rett til sletting (‘rett til å bli glemt’): du har rett til å be om at vi sletter dine personlige data.

Rett til begrensning av behandling: du har rett til å be om at vi begrenser måten vi bruker dine personopplysninger på.

Rett til dataportabilitet: du har rett til å motta personopplysningene du har oppgitt, i en strukturert, ofte brukt og maskinlesbar form og til å overføre disse dataene til en annen kontroller eller få den overført direkte fra oss til en annen kontroller.

Rett til å protestere: Du har til enhver tid rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, av hensyn til din spesielle situasjon, og vi kan måtte slutte å behandle dataene dine med mindre vi viser tvingende legitime grunner for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, rettigheter og friheter, eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav. Du har rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personlige for direkte markedsføringsformål.

Hvordan kontakte oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, eller ønsker å utøve dine rettigheter identifisert under seksjonen “Hva er dine rettigheter?” ovenfor, vennligst kontakt ESTA på e -post på **PRIVACY@ESTABLISHMENTLABS.COM** eller på kontaktadressen nedenfor: **HTTPS://MOTIVA.HEALTH/SUPPORT/**.

Alternativt, hvis du befinner deg i EU, kan du også kontakte EDC på adressen som er nevnt i introduksjonen til denne personvernerklæringen, som deretter vil overføre forespørselen din til ESTA.

Hvordan vi bruker informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler som beskrevet nedenfor. Ved å klikke “Jeg godtar” på dette nettstedets cookie -banner, godtar du vår bruk av informasjonskapsler i tråd med din nåværende innstilling for informasjonskapsler og i samsvar med denne personvernerklæringen og den underliggende behandlingen av personopplysninger, med mindre du har deaktivert informasjonskapsler i nettleserinnstillingene .

Hvis du ikke godtar vår bruk av informasjonskapsler på denne måten, bør du angi nettleserinnstillingene tilsvarende. Du vil alltid kunne trekke tilbake ditt samtykke og endre ditt valg ved å endre nettleserinnstillingene i fremtiden. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan dette påvirke brukeropplevelsen din på dette nettstedet.

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er filer eller biter av informasjon som kan lagres på datamaskinen din (eller andre internettaktiverte enheter, for eksempel en smarttelefon eller nettbrett) når du besøker dette nettstedet. En informasjonskapsel vil vanligvis inneholde navnet på nettstedet som informasjonskapselen kommer fra, informasjonskapselens “levetid” (dvs. hvor lenge informasjonskapselen vil forbli på enheten din), og en verdi, som vanligvis er et tilfeldig generert unikt nummer.

To typer informasjonskapsler kan brukes: “økt -informasjonskapsler” og “vedvarende informasjonskapsler”. Session -informasjonskapsler slettes automatisk på slutten av nettlesingsøkten. Vedvarende informasjonskapsler forblir lenger på enheten din, så lenge hver spesifikk informasjonskapsel varer, og vil være gyldige til den angitte utløpsdatoen (med mindre brukeren sletter den før utløpsdatoen).

Informasjonskapsler kan brukes av webservere til å identifisere og spore brukere mens de navigerer på forskjellige sider på et nettsted og identifiserer brukere som kommer tilbake til et nettsted. Informasjonskapsler inneholder ikke informasjon som personlig identifiserer deg, [men personopplysninger som vi lagrer om deg kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler].

Til hvilke formål bruker dette nettstedet informasjonskapsler?

Mange informasjonskapsler på dette nettstedet utfører viktige funksjoner eller tjenester du har bedt om eller brukes av sikkerhetsformål, som beskrevet nærmere i avsnittet nedenfor.

Etablering Labs bruker informasjonskapsler for å gjøre dette nettstedet enklere å bruke. Informasjonskapsler kan også brukes til å øke hastigheten på fremtidige aktiviteter og opplevelser på dette nettstedet. Vi bruker også informasjonskapsler for å lage anonym, samlet statistikk som lar oss forstå hvordan brukerne bruker dette nettstedet og for å hjelpe oss med å forbedre strukturen og innholdet på dette nettstedet (for eksempel ved å overvåke hvilke funksjoner på dette nettstedet som brukes, hvilke sider som er besøkt, hvor ofte og hvilken informasjon som lastes ned).

Hvilke typer informasjonskapsler bruker dette nettstedet?

Tabellen nedenfor oppsummerer de forskjellige typene informasjonskapsler vi bruker på dette nettstedet, sammen med deres respektive formål og varighet.

Funksjonelle informasjonskapsler

Analytics -informasjonskapsler

Tredjeparts informasjonskapsler

Når du besøker dette nettstedet, kan du motta informasjonskapsler fra tredjeparts nettsteder eller domener. Vi kontrollerer ikke plasseringen av disse informasjonskapslene, og du bør sjekke den relevante tredjeparts nettsted for mer informasjon om disse informasjonskapslene. Den relevante tredjeparten er ansvarlig for å gi deg informasjon om informasjonskapslene de plasserer og innhente samtykke før du legger informasjonskapsler på enheten din.

Hvordan kan du kontrollere, slette eller trekke tilbake ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler?

Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til vår bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet, eller hvis du ønsker å slette eller kontrollere plassering av informasjonskapsler på datamaskinen din, kan du endre nettleserinnstillingene for å blokkere informasjonskapsler eller varsle deg når informasjonskapsler sendes til enheten din. Det er en rekke måter å administrere informasjonskapsler på. Se instruksjonene i nettleseren eller hjelpeskjermen for å lære mer om hvordan du justerer eller endrer nettleserinnstillingene på:

Hvis du deaktiverer informasjonskapslene som dette nettstedet bruker, kan dette påvirke opplevelsen din mens du er på dette nettstedet – for eksempel kan det hende at du ikke kan besøke bestemte områder på dette nettstedet, eller at du ikke kan motta personlig informasjon når du besøker dette nettstedet.

Du kan også slette informasjonskapsler som allerede er lagret på datamaskinen din.

Igjen, dette kan ha en negativ innvirkning på brukervennligheten til mange nettsteder.

404

Ingen resultater ble funnet

Siden du ba om ble ikke funnet. Bruk knappen nedenfor eller navigasjonen for å komme tilbake på sporet.