• 1
 • 2
 • Et tiår med innovasjon og utvikling

  Motiva® implantater

  Banebrytende brystergonomi og helt nye sikkerhetsfunksjoner. Utforsk våre mange implantatløsninger i vår SmoothSilk®/SilkSurface®-overflate (Klassifisert glatt i henhold til ISO 14607: 2018).

  Operasjoner utformet av Motiva®

  Suksess er ikke begrenset til valg av implantat. I samarbeid med innovative kirurger som deg har vi laget tilpassede prosedyrer og verktøy for å minimere arr og øke naturligheten.

  Motiva® Partnerskap

  Les mer om hvordan du kan øke salg og kundetilfredshet samt utvide repertoaret ved å samarbeide med Motiva®

  Motiva® kirurger

  Ved å samarbeide med Motiva® får du tilgang til en rekke verktøy som øker salg og kundetilfredshet, samtidig som den kirurgiske prosessen blir mer effektiv.

  [1] Informasjonen som er gitt er kun til informasjons- og utdanningsformål, innholdet heri er ikke ment som en erstatning for konsultasjon med lege. Motiva Implantat® er ennå ikke kommersielt tilgjengelig i USA og undergår klinisk undersøkelse i henhold til amerikanske Food and Drug Administration (FDA) forskrifter for medisinsk utstyr.
  [2] Uttalelsene og meningene som presenteres her, gjelder for hver enkelt. Resultatene vil variere og er kanskje ikke representative for andres erfaring. Alle uttalelser er frivillig gitt og betales ikke, og de ble heller ikke gitt gratis produkter, tjenester eller fordeler i bytte mot nevnte uttalelser. Uttalelsene er representative for pasientopplevelsen; de eksakte resultatene og opplevelsen vil være unik og individuell for hver pasient.

  404

  Ingen resultater ble funnet

  Siden du ba om ble ikke funnet. Bruk knappen nedenfor eller navigasjonen for å komme tilbake på sporet.

  Denne informasjonen er kun beregnet på bruk av helsepersonell. Helsepersonell må alltid stole på sin egen kliniske vurdering når de skal avgjøre om et bestemt produkt skal brukes til behandling av en bestemt pasient. Motiva® gir ikke medisinsk råd og anbefaler at helsepersonell får opplæring i bruk av et bestemt produkt før det brukes i en prosedyre eller operasjon. Før du bruker et Motiva® produkt, må helsepersonell alltid lese pakningsvedlegget, produktetiketten og/eller bruksanvisningen. Informasjonen som presenteres her er ment å illustrere spesifikke produkter og bredden i Motiva® s produkttilbud. Produkter er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder ettersom produkttilgjengelighet er avhengig av lovgivende og/eller medisinsk praksis i hvert marked. Ta kontakt med din lokale representant hvis du har spørsmål om tilgjengeligheten av spesifikke produkter i din region. Motiva® produkter som bærer CE -merket er merket i samsvar med gjeldende EU -forskrifter og direktiver.