Brystoptimalisering

Skjønnheten din. Din helse. Du har kontrollen!

Sikkerhet, innovasjon og pasientfokus

Som et konsept skapt av og unikt for Motiva®, handler brystoptimalisering om å skape en positiv, styrkende opplevelse for kvinner i deres samarbeid med kirurgene ved tilpasningen til deres ønskede brystutseende og -følelse, ved hjelp av det aller beste teknologisk innovasjon har å tilby og et solid fundament for klinisk og vitenskapelig forskning.

SmoothSilk®

Qid®-Teknologi

BluSeal®

TrueMonobloc®

ProgressiveGel®

Sikkerhet

Sikkerheten ligger på overflaten

For over ti år siden gjennomførte vi omfattende klinisk og vitenskapelig forskning som avdekket risikoen forbundet med at makroteksturerte implantater oppveide fordelene sine. Det var derfor vi fokuserte utviklingen vår av en ny, avansert glatt overflate: 
SmoothSilk® Vår unike og avanserte glatte overflate er designet for å være biokompatibel med kroppen din, og minimerer betennelse og reduserer risikoen for doble kapsler.

implant comparison with smoothsilk

Informasjon i hånden

Mens pasienter kan miste implantat-ID-kort eller dokumenter, kan de aldri miste et digitalt pass. QID®, det valgfrie, innebygde digitale passet muliggjør ikke-invasiv og øyeblikkelig verifisering av viktig implantatinformasjon når som helst etter operasjonen. FDA-godkjent, batterifri og passiv radiofrekvensidentifikasjonsenhet.

Det blå implantatet

Med tradisjonelle implantater kan ikke kirurger sjekke om et implantats barrierelag (som er ment å forhindre at gele kan lekke ut i det omkringliggende vevet) er intakt før du bruker det. Denne blåfargede visuelle sikkerhetsbarrieren gjør det mulig for kirurger å visuelt sjekke implantatskallets integritet. BluSeal® er en patentert sikkerhetsfunksjon som bare er tilgjengelig i Motiva®-implantater.

implant comparison with bluseal

Elastisiteten er ekte

Dette flerlagssystemet er designet for å minimere brudd og lekkasjer, og koble alle implantatkomponentene sammen for å skape en enhetlig struktur som er svært holdbar og elastisk slik at det er lettere for kirurgen å sette inn implantatet.

For et mykt utseende og en myk følelse

Vi utviklet egne proprietære geler: ProgressiveGel® Plus som gir struktur uten at det går ut over mykheten (brukt i Motiva® RUND og ANATOMISK TRUEFIXATION®) og Ultima® som beveger seg naturlig med kroppen din og som enkelt tilpasser seg bevegelsene dine (brukt i ERGONOMIX®).

Motiva Implantats® – Sikkerhets- og ytelsesdata

Sikkerhets- og ytelsesdata samlet inn gjennom overvåkning etter markedsinnføring bekrefter at SmoothSilk®/SilkSurface® bidrar til forbedrede resultater etter operasjonen med færre komplikasjoner med høy og lav risiko.

En treårig evaluering [1]av 5 813 pasienter har forbundet SilkSurface®-implantater med en generell komplikasjons- og revisjonsrate på under 1 %. Den samme studien rapporterte heller ikke om tilfeller av brudd på grunn av implantatsvikt, kapselkontraksjon (Baker Grades lll og IV), doble kapsler eller sene seromer.
En seks-års prospektiv studie [2] på 35 pasienter rapporterte ingen tilfeller av implantatbrudd eller feilposisjon, eller av kapselkontraktur.

Bakteriell biofilm akkumuleres på implantatoverflater over tid og har vært knyttet til komplikasjoner som kapselkontraktur og brystimplantatassosiert anaplastisk storcellelymfom (BIA-ALCL). En sammenlignende in vitro evaluering [3] av SmoothSilk®, strukturerte og tradisjonelle glatte implantater, viste at bakteriell tilknytning og dannelse av biofilm var lavest i SmoothSilk®-implantater, og høyest i strukturerte implantater.

Først-i-sitt-slag-sikkerhet gir deg støtte til avgjørelsen din

Finn det perfekte utseendet, skreddersydd for kroppen din

En bedre pasientreise fra konsultasjon til kirurgi

Les hva pasienter har å si

Sforza M, Zaccheddu R, Alleruzzo A et al. Preliminary 3-year evaluation of experience with SilkSurface and VelvetSurface Motiva silicone breast implants: a single-center experience with 5813 consecutive breast augmentation cases. Aesthet Surg J. 2018; 38(Suppl 2):S62-S73.

Chacón M, Chacón M, Fassero J. Six-Year Prospective Outcomes of Primary Breast Augmentation with Nano-Surface Implants. Aesthet Surg J. 2018;39(5):495-508.

James GA, Boegli L, Hancock J, Bowersock L, Parker A, Kinney BM. Bacterial Adhesion and Biofilm Formation on Textured Breast Implant Shell Materials. Aesthetic Plast Surg. 2019 Apr;43(2):490-497. doi: 10.1007/s00266-018-1234-7.