Vilkår for bruk

Informasjonen på dette nettstedet er kun for generelle informasjonsformål. Informasjonen leveres av Establishment Labs, og mens vi forsøker å holde informasjonen oppdatert og korrekt, gir vi ingen fremstillinger eller garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, om fullstendigheten, nøyaktigheten, påliteligheten, egnetheten eller tilgjengeligheten med hensyn til nettstedet eller informasjonen, produktene, tjenestene eller relatert grafikk som finnes på nettstedet til ethvert formål. Enhver tillit du legger på slik informasjon er derfor strengt på egen risiko.

Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlige for tap eller skade, inkludert, men ikke begrenset til, indirekte eller følgeskader eller skader, eller tap eller skade som følge av tap av data eller fortjeneste som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet.

Gjennom dette nettstedet kan du kanskje koble til andre nettsteder som ikke kontrolleres av Establishment Labs. Vi har ingen kontroll over arten, innholdet og tilgjengeligheten til disse nettstedene. Inkludering av lenker innebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller støtte av synspunktene uttrykt i dem.

Alle anstrengelser er gjort for å sikre jevn drift av nettstedet. Establishment Labs tar imidlertid ikke noe ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, at nettstedet er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer utenfor vår kontroll.