Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Reduser halvparten av antall arr etter en brystforstørrelse med Motiva MinimalScar®

Synlige arr er ofte en bekymring som mange kvinner gir uttrykk for overfor kirurgen i forbindelse med brystforstørrelse, og det er veldig forståelig.

Hvert kirurgisk inngrep – selv kosmetiske – medfører behov for innsnitt. Selv om enkelte kirurgiske teknikker og postoperative tiltak kan redusere antall arr, krever mangelen på elastisitet i brystimplantater fra de fleste av bransjens ledende produsenter behovet for en bestemt lengde på snittene, siden kirurger må sette dem inn i brystlommen uten å skade selve implantatet eller vevet rundt.

I motsetning til konkurrentene våre som fortsetter å fremme IMPLANTATTEKNOLOGI FRA 90-TALLET , mener vi at kvinner fortjener en rekke fordeler fra medisinsk innovasjon og produktutvikling.

Vi samarbeider med plastiske kirurger som fokuserer på kontinuerlig forbedring av tilgjengelige alternativer for pasientene, ikke bare for å utvikle 6. GENERASJONS IMPLANTATER med avanserte egenskaper, men også en rekke kirurgiske verktøy og teknikker som reduserer størrelsen på snittene og dermed gir så få arr som mulig.

En standard brystforstørrelse (f.eks bruk av generelle kirurgiverktøy og ikke-Motiva®implantater) involverer vanligvis et snitt på hele 4,5 cm. Til forskjell fra dette er en Motiva MinimalScar®-prosedyre – en brystforstørrelsesprotokoll med MOTIVA ERGONOMIX®-implantater og patentbeskyttede verktøy, designet for å være kompatible med smalere snitt og kan utføres med et snitt nesten halvparten så kort

Fordelene med Motiva MinimalScar® er ikke begrenset til vanlige arr. Med medfølgende kirurgiske verktøy kan kirurger:

  • utføre prosedyren raskere
  • redusere vevstraumer, noe som girenklere rekonvalesens og
  • redusere risikoen for infeksjon ved å kombinere smalere snitt med en teknikk uten berøring

Det som gjør Ergonomix®bedre egnet for smalere snitt enn andre implantater er den lave viskositeten (dvs. evnen til å flyte problemfritt) og den høye elastisiteten (dvs. evnen til å returnere til sin opprinnelige form etter mye trekkraft er anvendt på det og deretter fjernet) til sin silikongel, ProgressiveGel Ultima®.

Når en kirurg folder et Ergonomix®-implantat, er det liten sannsynlighet for at det tar skade eller gelen revner og går tilbake til sin opprinnelige form når den foldes ut inni brystlommen. Faktisk kan et Ergonomix® implantat foldes for å føres inn gjennom et snitt på så lite som 2,5 cm (som er mindre enn diameteren på en tjuekronesmynt).

Søk i vårt KLINIKKLOKALISERINGSVERKTØY for å finne en kirurg i din region som tilbyr Motiva MinimalScar®.

*Motiva Implants® er ennå ikke kommersielt tilgjengelig i USA og gjennomgår klinisk undersøkelse i henhold til amerikanske Food and Drug Administrations (FDA) forskrifter for medisinsk undersøkelsesutstyr.

404

Ingen resultater ble funnet

Siden du ba om ble ikke funnet. Bruk knappen nedenfor eller navigasjonen for å komme tilbake på sporet.

[1] Informasjonen som er gitt er kun til informasjons- og utdanningsformål, innholdet heri er ikke ment som en erstatning for konsultasjon med lege. Motiva Implantat® er ennå ikke kommersielt tilgjengelig i USA og undergår klinisk undersøkelse i henhold til amerikanske Food and Drug Administration (FDA) forskrifter for medisinsk utstyr.
[2] Uttalelsene og meningene som presenteres her, gjelder for hver enkelt. Resultatene vil variere og er kanskje ikke representative for andres erfaring. Alle uttalelser er frivillig gitt og betales ikke, og de ble heller ikke gitt gratis produkter, tjenester eller fordeler i bytte mot nevnte uttalelser. Uttalelsene er representative for pasientopplevelsen; de eksakte resultatene og opplevelsen vil være unik og individuell for hver pasient.