Vilkår og betingelsre

Introduktion

Velkommen til webstedet motiva.health. ESTABLISHMENT LABS Holdings Inc. (henvist til som"ESTABLISHMENT LABS", "vi", "os" eller "vores", efter relevans) giver dig adgang til webstedet under de vilkår og betingelser, som fremgår af denne aftale om brugsvilkår ("aftalen"). Du bedes læse denne aftale grundigt. Ved at tilgå eller bruge dette websted accepterer du uden begrænsninger, at du er underlagt denne aftale. Hvis du ikke kan acceptere at følge og være underlagt denne aftale, må du ikke tilgå, bruge eller downloade materiale fra dette websted.

Bemærk, at hvis du er en af ESTABLISHMENT LABS' eksisterende kunder eller leverandører, har disse vilkår ikke til formål at erstatte eller ændre dem, som fremgår af jeres kunde- eller leverandøraftale. Skulle der opstå en modsigelse, har betingelserne i din skriftlige aftale forrang for betingelserne heri. Alle ESTABLISHMENT LABS' produkter og services kan også være underlagt separate vilkår og betingelser, som er gældende for deres brug.

ESTABLISHMENT LABS forbeholder sig retten til at opdatere eller ændre denne aftale når som helst, uden forudgående varsel. Din brug af webstedet efter sådanne ændringer udgør din accept af at skulle følge og være underlagt den reviderede aftale. Derfor opfordrer vi dig til at gennemgå denne aftale, hver gang du bruger dette websted. Denne aftale blev revideret d. 20. juni 2017.

Webstedets tilgængelighed og internationale brugere

Webstedet administreres af ESTABLISHMENT LABS Holdings Inc., og dets indhold ("indholdet") er designet til at overholde lokalt gældende lovgivning og regler. Det er muligt, at tilgang til webstedet og indholdet ikke er lovligt for visse personer eller i visse lande. Hvis du tilgår dette websted fra et land udenfor USA, gør du det på dit eget ansvar, og du er ansvarlig for at overholde lovene i dit område. Materiale, som offentliggøres på webstedet, kan henvise til produkter eller services, som ikke er tilgængelige i dit land. Kontakt dit lokale ESTABLISHMENT LABS-kontor for flere oplysninger. ESTABLISHMENT LABS foregiver heller ikke, at materialerne på webstedet er passende eller tilgængelige for brug andre steder uden for USA, og adgang til dem fra lande, hvor deres indhold er ulovligt, er forbudt. Du må ikke fortolke noget af webstedets indhold som annonce for eller anbefaling af et produkt eller for brug af et produkt, der ikke er autoriseret i henhold til love og regler i det land, hvor du er bosiddende.

Dette websted er ikke en kilde til medicinsk rådgivning

Indholdet på dette websted præsenteres i kortfattet form, er af generel karakter og leveres kun til informationsformål. Det er hverken beregnet eller anbefalet som en erstatning for professionel medicinsk rådgivning. Du må ikke bruge indholdet af dette websted til at diagnosticere helbredsmæssige problemer eller sygdomme eller som en anbefaling. Søg altid rådgivning fra din læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale om enhver medicinsk lidelse eller behandling. Intet på dette websted skal forstås som medicinsk rådgivning. Du bør aldrig se bort fra medicinsk rådgivning eller vente med at søge læge på grund af noget, som du har læst på dette websted.

Meddelelse om ophavsret og begrænsninger af brug

Materialerne på dette websted må ikke bruges, medmindre denne aftale giver udtrykkelig tilladelse hertil. Alt webstedsindhold, inklusive udvalg, arrangement og design af indholdet ejes enten af ESTABLISHMENT LABS eller dets licensgivere, og det er beskyttet af ophavsret og andre intellektuelle ejendomslove, herunder den unikke beskyttelse af databaser. Du må ikke på nogen måde ændre, kopiere, reproducere, offentliggøre, uploade, sende, overføre eller på nogen måde distribuere noget af indholdet, helt eller delvist, herunder kode og software. Du må kun downloade indhold fra webstedet til din egen personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat at indholdet ikke ændres på nogen måde, at du bevarer alle meddelelser om ophavsret og andre ejendomsrettigheder, og at du inkluderer udtrykket "Brugt med tilladelse fra Establishment Labs", når du viser eller på anden måde bruger indholdet.

Procedurer ved mulige overtrædelser af ophavsret

Vi respekterer andres ophavsrettigheder, og vi beder dig om at gøre det samme. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, som udgør et brud på ophavsretten, bedes du sende de følgende oplysninger til vores team for juridiske anliggender og overholdelse
(e-mail: privacy@establishmentlabs.com):

  • en elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, som er autoriseret til at handle på vegne af ophavsretsindehaveren,
  • en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede arbejde, som du mener, er blevet krænket,
  • en beskrivelse af, hvor det materiale, som du mener krænker dine rettigheder, befinder sig på webstedet,
  • din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse,
  • en erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at den betvivlede brug ikke er autoriseret af ophavsretsindehaveren, dennes agent eller lovgivningen,
  • en erklæring fra dig, fremsat under strafansvar, om at ovennævnte oplysninger i din erklæring er korrekte, og at du er ophavsretsindehaveren eller behørigt autoriseret til at handle på ophavsretsindehaverens vegne.

Erklæring om varemærker

Alle varemærker, servicemærker og logoer, som fremgår på webstedet ("varemærkerne"), er registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhørende ESTABLISHMENT LABS, dennes samarbejdspartnere eller tredjeparter. Intet på dette websted skal fortolkes som at det overgiver, implicit, ved berettiget antagelse eller på anden måde, nogen form for licens eller ret til varemærkerne uden den udtrykkelige skriftlige tilladelse fra ESTABLISHMENT LABS eller den relevante tredjepart. Medmindre det udtrykkeligt fremgår af denne aftale, er enhver brug af de varemærker, som findes på webstedet, strengt forbudt. Bemærk, at navnene på virksomhederne og produkterne, som fremgår af dette websted, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. En komplet liste over ESTABLISHMENT LABS' varemærker for hvert virksomhedssegment er angivet nedenfor.

Mærker tilhørende ESTABLISHMENT LABS

Offentlige og uopfordrede oplysninger

Dette websted kan give muligheder for at give ESTABLISHMENT LABS feedback om dette websted og vores produkter samt andre uopfordrede meddelelser (samlet, "uopfordrede oplysninger"). Du må kun indsende uopfordrede oplysninger, som lever op til kravene i disse vilkår og betingelser.
ESTABLISHMENT LABS og dets medarbejdere accepterer eller overvejer ikke andre uopfordrede ideer, herunder ideer til nye reklamekampagner, nye tilbud, nye produkter eller teknologier, processer, materialer, marketingplaner eller nye produktnavne. Du bedes undlade at indsende originalt kreativt arbejde, prøver, demoer eller andet arbejde. Formålet med denne politik er at undgå mulige misforståelser eller tvister, når ESTABLISHMENT LABS' produkter eller markedsføringsstrategier kan synes at ligne idéer, der er sendt til ESTABLISHMENT LABS. Så undtagen under de omstændigheder, der er beskrevet ovenfor vedrørende patenterede idéeer eller dem, som du har indgivet en patentansøgning for, bedes du undlade at sende dine uopfordrede idéer til ESTABLISHMENT LABS eller nogen hos ESTABLISHMENT LABS.

Hvis du, på trods af vores anmodning om ikke at sende os dine idéer og materialer, alligevel sender dem til os, og i tilfælde af, at du offentliggør offentlige oplysninger på vores websted, vil alle sådanne offentlige oplysninger og alle sådanne uopfordrede oplysninger blive betragtet som IKKE-FORTROLIGT og IKKE-PROPRIETÆRT, og ESTABLISHMENT LABS og dets tilknyttede selskaber kan frit bruge sådanne oplysninger til ethvert formål og på enhver måde.

Dette websted kan give muligheder for at sende oplysninger til offentlige områder på webstedet, f.eks. Opslagstavler (samlet, "offentlige områder"), eller for at sende kommentarer og feedback (alle sådanne oplysninger, som overgives, kaldes "offentlige oplysninger"). Selvom ESTABLISHMENT LABS fra tid til anden kan overvåge eller gennemse de oplysninger, der lægges op på webstedets offentlige områder, er ESTABLISHMENT LABS ikke forpligtet til at gøre dette og påtager sig intet ansvar for eller nogen forpligtelse som følge af indholdet på sådanne offentlige områder eller på webstedet generelt eller for fejl, bagtalelse, udeladelse, løgn, uanstændighed, pornografi, groft sprog, fare eller unøjagtighed indeholdt på webstedet.


Det er forbudt for dig at skrive eller overføre ulovligt, truende, ærekrænkende, uanstændigt, inflammatorisk eller pornografisk materiale, som kan udgøre eller tilskynde til adfærd, der kan betragtes som en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde overtræder loven. ESTABLISHMENT LABS samarbejder fuldt ud med eventuelle retshåndhævende myndigheder eller retsafgørelser, der anmoder om eller beordrer, at ESTABLISHMENT LABS afslører identiteten af enhver, der lægger sådant materiale op.

Børn under 18 år må ikke indsende offentlige oplysninger eller uopfordrede oplysninger, som indeholder personligt identificerbare oplysninger.

Links til andre websteder

Denne aftale er kun gældende for dette websted. Dette websted kan indramme eller indeholde referencer eller links til andre af ESTABLISHMENT LABS' websteder ("Andre ESTABLISHMENT LABS-websteder").

Bemærk, at ESTABLISHMENT LABS-websteder er underlagt deres egne specifikke betingelser og vilkår samt politikker om databeskyttelse. Vi anbefaler, at du nøje gennemlæser disse dokumenter når du tilgår andre ESTABLISHMENT LABS-websteder.

Indramning er ikke tilladt

Elementer på dette websted er beskyttet af ophavsret, designbeskyttelse, varemærkebeskyttelse, illoyal konkurrence og andre love, og de må ikke kopieres eller imiteres helt eller delvist på nogen måde, herunder, men ikke begrænset til, brug af indramning, dybe links eller spejling. Intet af indholdet på vores websted må videresendes uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra ESTABLISHMENT LABS. Hvis du er interesseret i at oprette et link til vores websted, skal du kontakte os for yderligere oplysninger.

Kontakt med annoncører

Din korrespondance eller dine forretningsforbindelser med eller din deltagelse i kampagner fra annoncører, der findes på eller via webstedet, herunder betaling og levering af relaterede varer eller services, og alle andre vilkår og betingelser, regler, garantier eller repræsentationer i forbindelse med sådanne forretninger gælder udelukkende mellem dig og en sådan annoncør. Du accepterer, at vi hverken er eller kan holdes ansvarlige for tab eller skade af nogen art, der måtte opstå som følge af sådanne kontakter eller som følge af en sådan annoncørs tilstedeværelse på webstedet.

Kontoregistrering

Visse funktioner på dette websted kan kræve, at du opretter en konto hos os. Som en del af registreringsprocessen skal brugere vælge et brugernavn og en adgangskode samt angive registreringsoplysninger, som skal være korrekte og opdaterede. Du må ikke vælge eller bruge en anden persons brugernavn, i forsøg på at udgive dig for at være denne person, eller bruge et brugernavn, som en anden person har ret til, uden denne persons tilladelse. Manglende overholdelse af det ovenstående udgør et brud på denne aftale, hvilket kan føre til omgående opsigelse af din konto. Du accepterer at tage rimelige forholdsregler for at beskytte din adgangskodes sikkerhed.

Du er ansvarlig for al brug eller aktivitet på din konto, herunder brug af kontoen af enhver tredjepart, der er autoriseret af dig til at bruge dit brugernavn og din adgangskode. Du skal underrette ESTABLISHMENT LABS om kendt eller mistænkt uautoriseret brug af din konto eller om kendt eller mistænkt brud på sikkerheden, herunder tab, tyveri eller uautoriseret videregivelse af din adgangskode eller andre relevante registreringsoplysninger.

Webstedets erklæring om databeskyttelse

Vores erklæring om databeskyttelse er tilgængelig på dette websted, og når du tilgår webstedet, accepterer du at være juridisk bundet af vores politik om databeskyttelse. Politikken om databeskyttelse i sin helhed omfattes hermed i denne aftale gennem henvisning. Klik her for at læse vores politik om databeskyttelse.

Ansvarsfraskrivelse

WEBSTEDET OG DETS INDHOLD LEVERES "SOM DET ER" OG "SOM DET ER TILGÆNGELIG", UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER. DER KAN FOREKOMME FORSINKELSER, UDELADELSER ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLDET OG PÅ WEBSTEDET. ESTABLISHMENT LABS OG DETS TILKNYTTEDE SELSKABER GARANTERER IKKE INDHOLDETS ELLER SELVE WEBSTEDETS NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED, AKTUALITET, IKKE-KRÆNKELSE, TITEL, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG VI FRASKRIVER OS HERMED ENHVER FORM FOR UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER. ESTABLISHMENT LABS FOREGIVER IKKE OG GARANTERER IKKE, AT INDHOLDET PÅ DETTE WEBSTED ER FRI FOR VIRA, ORME ELLER ANDRE KODER, DER KAN HAVE KONTAMINERENDE ELLER ØDELÆGGENDE EGENSKABER. DA NOGLE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER, GÆLDER DISSE UNDTAGELSER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

Ansvarsbegrænsning

DIN BRUG AF DETTE WEBSTED ER PÅ DIN EGEN RISIKO. ESTABLISHMENT LABS, DETTES TILKNYTTEDE SELSKABER ELLER DETTES RESPEKTIVE DIREKTØRER, FUNKTIONÆRER, ANSATTE ELLER FORHANDLERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB ELLER SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DETTE WEBSTED, ELLER DIN TILLID TIL DETS INDHOLD. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER FOR ALLE TAB ELLER SKADER AF ENHVER ART, HVAD ENTEN DE ER DIREKTE ELLER INDIREKTE, GENERELLE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF DATA, INDTÆGTER ELLER FORTJENESTE. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER, UANSET OM DET PÅSTÅEDE ANSVAR ER BASERET PÅ KONTRAKT, UAGTSOMHED, STRAFBAR HANDLING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET GRUNDLAG, OG SELVOM EN AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR ESTABLISHMENT LABS ELLER DETTES PARTNERE ER BLEVET UNDERRETTET OM ELLER BURDE HAVE VÆRE BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADER.

NOGLE LANDE TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR SKADER ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR, SOM DET BESKRIVES OVENFOR, SÅ DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING ER MULIGVIS IKKE GÆLDENDE FOR DIG. HVIS EN DEL AF DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING AF EN ELLER ANDEN GRUND VISER SIG AT VÆRE UGYLDIG ELLER IKKE KAN HÅNDHÆVES, OVERSTIGER ESTABLISHMENT LABS' OG/ELLER DETTES TILKNYTTEDE SELSKABERS SAMLEDE ANSVAR UNDER SÅDANNE OMSTÆNDIGHEDER IKKE HUNDREDE DOLLARS (100,00 DOLLARS) I TOTALT BELØB. HVIS ET RETSMIDDEL HERUNDER IKKE HAR LEVET OP TIL SIT PRIMÆRE FORMÅL, FORBLIVER ALLE ANSVARSBEGRÆNSNINGER, ANSVARSFRASKRIVELSER OG UDELUKKELSER AF GARANTIER OG SKADER, DER ER BESKREVET I DENNE AFTALE, GÆLDENDE.

Fremadskuende erklæringer

Dette websted kan fra tid til anden indeholde visse fremadskuende erklæringer om ESTABLISHMENT LABS’ resultater, herunder fremtidige omsætninger, produkter og indtægter, eller begivenheder eller udviklinger, som ESTABLISHMENT LABS forventer vil indtræffe eller forudser vil indtræffe i fremtiden. Alle sådanne erklæringer er baseret på ESTABLISHMENT LABS' aktuelle forventninger og omfatter forskellige forretningsrisici og usikkerheder. Faktiske resultater kan afvige væsentligt fra de forventede beskrevne resultater, underforstået eller projiceret i enhver fremadskuende erklæring. Faktorer, der kan få faktiske resultater til at afvige væsentligt fra enhver fremadskuende erklæring omfatter, men er ikke begrænset til: konkurrencemæssige faktorer, prisfastsættelse og markedsandelstryk, usikkerhed i tvister, ESTABLISHMENT LABS' evne til at nå salgs- og indtjeningsprognoser, der er baseret på salgsmængde og antagelser om produktmix, til at nå deres mål for omkostningsbesparelser og opnå forventede synergier og andre omkostningsbesparelser i forbindelse med erhvervelser, ændringer i regionale, nationale eller udenlandske økonomiske forhold, stigninger i energiomkostninger: udsving i omkostninger og tilgængelighed af råmaterialer og i ESTABLISHMENT LABS' evne til at opretholde gunstige leverandøraftaler og -forhold, ændringer i renter eller valutakurser, forsinkelser i produktlanceringer og ændringer i sundhedsydelser eller anden nationale regulering, samt andre faktorer, der fremgår af dette websted i ESTABLISHMENT LABS' rapporter til den amerikanske værdipapir- og børskommission (the Securities and Exchange Commission). Vi har ikke til hensigt at opdatere fremadskuende erklæringer.

Erstatning

I tilfælde af, at der anlægges retssager som følge af (i) din brug af indholdet eller webstedet, herunder dit brud på vilkårene og betingelserne i denne aftale, eller (ii) eventuelle uopfordrede oplysninger leveret af dig, accepterer du at forsvare, holde Establishment Labs skadesløs og betale rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer uden begrænsning afholdt af ESTABLISHMENT LABS, dets tilknyttede selskaber eller dets direktører, funktionærer, ansatte, agenter, investorer eller licensgivere. ESTABLISHMENT LABS underretter dig omgående, hvis sådanne krav, sagsanlæg eller processer anlægges. ESTABLLISHMENT LABS har ret til efter eget valg og bekostning at deltage i forsvaret og/eller bilæggelsen af ethvert retskrav eller søgsmål, eller til at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrollen over enhver sag, der ellers er genstand for erstatning fra dig, uden at dette fratager dig dine erstatningsforpligtelser. Du må under ingen omstændigheder indgå forlig om en sag eller et krav, der pålægger ESTABLISHMENT LABS ansvar eller andre forpligtelser uden forudgående skriftlig tilladelse.

Generelt

Du er ansvarlig for at skaffe og vedligeholde al telefoni, computerhardware samt andet udstyr, der er nødvendigt for at få adgang til og bruge webstedet, samt alle omkostninger forbundet hermed. ESTABLISHMENT LABS forbeholder sig retten til når som helst at ændre eller slette materiale fra dette websted. Dette websted kontrolleres og drives af ESTABLISHMENT LABS Holdings Inc. fra deres kontorer i Costa Rica. Ethvert krav vedrørende dette websted og brugen heraf reguleres af lovene i Costa Rica. Ved at bruge dette websted accepterer du, at den personlige jurisdiktion er i Costa Rica for ethvert søgsmål, der opstår som følge af eller i forbindelse med dette websted eller din brug af dette websted. Sådanne domstole har enekompetence over alle sådanne søgsmål. FN-konventionen om aftaler om internationalt salg af varer er ikke gældende for denne aftale.

Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og ESTABLISHMENT LABS med hensyn til din adgang til og/eller brug af dette websted. Eventuelle krav, der opstår i forbindelse med din brug af webstedet eller indholdet, skal fremsættes inden for et (1) år efter datoen for begivenheden, der medførte et sådant krav, opstod. Alle bestemmelser i denne aftale vedrørende erstatning, fraskrivelse af garantier, begrænsning af ansvar og ejendomsrettigheder gælder uanset anledning også efter opsigelsen af denne aftale. Hvis en bestemmelse i denne aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves, er de resterende bestemmelser fortsat i fuld kraft og har fuld virkning, og den ugyldige eller ikke-håndhævelige bestemmelse betragtes som erstattet af en gyldig bestemmelse, som kan håndhæves, der nøje stemmer overens med hensigten med den oprindelige bestemmelse. Vores manglende udøvelse eller håndhævelse af en ret eller bestemmelse i henhold til denne aftale udgør ikke vores afkald på denne ret eller bestemmelse. Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt gives i denne aftale, forbeholdes hermed.