Størst er kjærligheten: Glem disse mytene rundt brystimplantat og amming

Blog Post 27. juli 2023 post.reading-time

Brystimplantater kan gi en selvtillitsboost og større tilfredshet med eget utseende, og har blitt stadig mer populært blant kvinner. Vordende eller etablerte mødre som har brystimplantater og et ønske om å amme, støter imidlertid på en rekke vrangforestillinger og bekymringer. Motiva® følger den teknologiske utviklingen tett for å ligge helt frempå og kunne tilby alle slags mødre den selvtilliten de fortjener på sin vei.

I dette blogginnlegget utforsker og avkrefter vi en rekke vanlige myter, samtidig som vi gir viktig informasjon for at kvinner skal kunne ta veloverveide valg angående brystimplantater.

Myte: det går ikke an å amme med brystimplantat.

En av de mest gjenstridige mytene er at det er umulig eller ekstremt vanskelig å amme med brystimplantater. Sannheten er at flertallet av kvinner med implantater klarer å amme. Under kirurgisk brystforstørrelse plasseres implantatene under brystmusklene eller brystvevet, noe som i utgangspunktet ikke skal påvirke melkeproduksjonen eller utdrivningen.

Myte: Morsmelkens kvalitet påvirkes av implantater.

Noen kvinner er bekymret for at brystimplantatene deres skal påvirke kvaliteten på morsmelken. Samtidig har det blitt gjennomført en rekke studier som ikke finner noen signifikant forskjell i næringsinnholdet eller kvaliteten på morsmelk fra kvinner med brystimplantater og dem uten. Morsmelken produserer av melkekjertlene, ikke implantatene, så implantatene bør ikke påvirke sammensetningen.

Myte: Implantater medfører helserisikoer for spedbarn.

En annen bekymring er at brystimplantater utgjør en helserisiko for ammende spedbarn. Forskning har vist at silikonimplantater ikke slipper ut skadelige substanser i morsmelken. Silikonet i brystimplantater er svært kohesiv, og utformet for å holde seg inne i implantatskallet. Det er derfor usannsynlig at silikon skal lekke ut i morsmelken eller påvirke spedbarnets helse.

Viktig informasjon for kvinner som vurderer implantater:

Hvis du vurderer brystimplantater, samtidig som du vet du ønsker å amme i fremtiden, er det noen viktige faktorer du bør ta hensyn til:

  1. Innsnittets plassering: Velg innsnitt i brystfolden eller ved armhulen, ikke i areola. Det kan medføre kutt gjennom melkekanaler, hvilket kan påvirke melkestrømmen.
  2. Implantatets plassering: Under musklene (under brystmusklene) er å foretrekke, siden dette reduserer risikoen for å forstyrre melkeproduksjonen og utdrivningen.
  3. Snakk med en kirurg: Snakk om planene for fremtidig amming med en sertifisert plastisk kirurg. De kan gi veiledning basert på din unike situasjon og hjelpe deg med å foreta en veloverveid beslutning om hvor implantatet og innsnittet bør plasseres.

Ammetips for kvinner med implantater:

Her er noen nyttige tips for kvinner som allerede har brystimplantater og ønsker å amme:

  1. Følg med på endringer: Hold utkikk etter endringer i bryststørrelse, form eller tekstur, siden disse kan indikere potensielle utfordringer. Hvis du merker noen problemer, snakk med en ammerådgiver eller helsetjeneste.
  2. Korrekt grep: det er viktig å sikre et korrekt grep for vellykket amming. Rådfør deg ved behov med en ammerådgiver som kan hjelp deg og barnet med korrekt grep.
  3. Pumping og lagring: vurder å pumpe og lagre morsmelk for å holde produksjonen oppe og la andre hjelpe med matingen. Til dette formål er det viktig med gode brystpumper og egnede beholdere.
  4. Familie og venner: Ikke vær redd for å bruke familie og venner, ikke minst partner (hvis du har en), ammerådgivere og andre mødre som kan oppmuntre og hjelpe deg med ammingen.

Det er vanligvis trygt å amme med brystimplantater, og mulig for flertallet av kvinner. Ved å avkrefte myter og gi viktig informasjon kan kvinner foreta informerte valg om kirurgisk brystforstørrelse samtidig som de tar hensyn til sine fremtidige ammeplaner.

Husk at samtaler med plastisk kirurg og veiledning fra ammerådgiver er verdifullt for deg som ønsker å sikre en god ammeopplevelse. Både for mor og for barn.

Størst er kjærligheten, det legger grunnlaget for båndet mellom deg og barnet. God kunnskap og ubetinget støtte er alt du trenger for å gi barnet omsorgen og næringen det trenger. Husk at ingen mødre er like. Uansett om du ammer, gir flaske eller tester andre muligheter, din kjærlighet er såen barnet høster sin vekst og trygghet fra. Vær den beste moren du kan være, og ikke glem at din kjærlighet er den viktigste næringen.

Motiva® Standard for deg som mor: En forpliktelse for din helse

Vi hos Motiva® forstår at ingen mødre er like, og vi ønsker å støtte alle kvinner i sine valg. Ha høye standarder. Søk kvaliteten og eksellensen du fortjener, uansett hvor du er i livet. Det skal ikke være lett å være mor, men du fortjener det beste.

404

Ingen resultater ble funnet

Siden du ba om ble ikke funnet. Bruk knappen nedenfor eller navigasjonen for å komme tilbake på sporet.

[1] Informasjonen som er gitt er kun til informasjons- og utdanningsformål, innholdet heri er ikke ment som en erstatning for konsultasjon med lege. Motiva Implantat® er ennå ikke kommersielt tilgjengelig i USA og undergår klinisk undersøkelse i henhold til amerikanske Food and Drug Administration (FDA) forskrifter for medisinsk utstyr.
[2] Uttalelsene og meningene som presenteres her, gjelder for hver enkelt. Resultatene vil variere og er kanskje ikke representative for andres erfaring. Alle uttalelser er frivillig gitt og betales ikke, og de ble heller ikke gitt gratis produkter, tjenester eller fordeler i bytte mot nevnte uttalelser. Uttalelsene er representative for pasientopplevelsen; de eksakte resultatene og opplevelsen vil være unik og individuell for hver pasient.