Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Vårt sosiale engasjement for kvinner

Bærekraft er en av våre største pilarer, og den begynner med vårt engasjement for kvinners helse, og den praktiseres av våre daglige handlinger for å fremme velvære, empowerment og beskyttelse av planeten vår.

Alle våre prosesser, produkter, ansatte og forretningspartnere er i tråd med vårt engasjement for kvinners helse, bærekraftig utvikling og langsiktig verdi og velvære for våre stakeholders.

Vi omfavner ulike internasjonale rammeverk, som FNs bærekraftsmål (SDGs) og Women’s Empowerment Principles. Målet er å fremme likestilling og kvinnefrigjøring bransjen og støtte brysthelseprogrammer og kvalitetsinitiativer for brystrekonstruksjon.

Alt dette gjenspeiler vårt mål som en global bedrift: «Sette kvinner først: innen helse og velvære, innen vitenskap og teknologi og i samfunnene våre.

Tidligere sosiale initiativer

Brystkreft og brystrekonstruksjonsinitiativer

Vi vet at alle brystkreftreiser er forskjellige, og vi står ved hver kvinne for å fortelle henne at hennes er viktig for oss – enten det er forebygging, oppdagelse, kamp eller overlevelse. Vi er deres partnere.

Støtter kvinners rettigheter

I 2018 opprettet vi Beauty Boss, et globalt nettverksinitiativ for å styrke kvinner som jobber i plastisk kirurgi ved å dele styrker og diskutere utfordringer. Det er en mulighet for kvinnene til å fortelle om karriere, familie, faglig utvikling og selvforbedring.

Motiva® Sjakk

For tredje år på rad arrangerte vi vår årlige Motiva®-sjakkturnering i St. Petersburg, Russland, med eliten innen kvinnesjakken.

Vi er karbonnøytrale

I mai 2019 ble vårt hovedkvarter og produksjonsanlegg sertifisert som karbonnøytralt. Vi oppnådde denne sertifiseringen ved å redusere vårt karbonfotavtrykk, for eksempel gjennom å bruke et mer effektivt belysningssystem, solcellepaneler og energilagringssystemer for å drive vår virksomhet, isbanker og et spesielt klimaanlegg.

Ta del i vårt miljøengasjement

Som en del av våre miljømål delte vi vårt engasjement for bærekraftig utvikling og miljø med våre ansatte. 6. september 2019 organiserte vi en aktivitet der 22 frivillige fra vårt hovedkvarter ble med på å rense en strand.

Motiva® kirurgopplevelse

Hvordan er det å bruke Motiva® implantater?

404

Ingen resultater ble funnet

Siden du ba om ble ikke funnet. Bruk knappen nedenfor eller navigasjonen for å komme tilbake på sporet.

Denne informasjonen er kun beregnet på bruk av helsepersonell. Helsepersonell må alltid stole på sin egen kliniske vurdering når de skal avgjøre om et bestemt produkt skal brukes til behandling av en bestemt pasient. Motiva® gir ikke medisinsk råd og anbefaler at helsepersonell får opplæring i bruk av et bestemt produkt før det brukes i en prosedyre eller operasjon. Før du bruker et Motiva® produkt, må helsepersonell alltid lese pakningsvedlegget, produktetiketten og/eller bruksanvisningen. Informasjonen som presenteres her er ment å illustrere spesifikke produkter og bredden i Motiva® s produkttilbud. Produkter er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder ettersom produkttilgjengelighet er avhengig av lovgivende og/eller medisinsk praksis i hvert marked. Ta kontakt med din lokale representant hvis du har spørsmål om tilgjengeligheten av spesifikke produkter i din region. Motiva® produkter som bærer CE -merket er merket i samsvar med gjeldende EU -forskrifter og direktiver.