Stipender

Establishment Labs® har troen på å gi støtte til opplæringsaktiviteter og programmer som hjelper helsepersonell med å forbedre behandlingen av sine pasienter. Vårt mål med stipendprogrammet er at både helsepersonell og pasienter skal dra nytte av en rekke opplæringsmuligheter som støtter utviklingen av medisinsk teknologi.

Vi prioriterer støtte på områder som er av vitenskapelig interesse for selskapet og som er ment å bidra til å forbedre helsepersonellets kunnskap og pasientenes erfaringer.

Alle prosjekter som støttes må overholde standard bransjeforskrifter og våre interne retningslinjer. Ingen av prosjektene må bestemmes eller påvirkes av verdien av noen forretningsvirksomhet som potensielt kunne genereres av den som søker om stipend. Den som søker om stipend er ikke forpliktet til å kjøpe, bruke, anbefale eller legge til rette for bruk av produkter som fremstilles av Establishment Labs®.

HVILKE ORGANISASJONER ER BERETTIGET TIL Å SØKE OM STIPEND?

 • akademiske medisinske institusjoner
 • sykehus/klinikker
 • profesjonelle medisinske samfunn
 • organisasjoner som påvirker pasientbeslutninger og utdanningsorganisasjoner
 • akkrediterte/sertifiserte leverandører av videreutdanning

RETNINGSLINJER FOR TILDELING

 • Søknader skal sendes inn minst 45 dager før programmet starter.
 • Innsendelse av en søknad om stipend garanterer ikke godkjenning eller støtte for hele det forespurte beløpet (eller noen del av dette).
 • For utdanningsstipendprogrammer vil det bli gjort betaling til utdanningsorganet hvis ikke annet er angitt skriftlig.

HVILKE AKTIVITETER BLIR IKKE STØTTET AV VÅR BEVILGNINGSPROSESS?

 • programmer som ikke er godkjent av Establishment Labs før datoen for arrangementet
 • søknader som ligger utenfor områdene til Establishment Labs’ virksomhets-, utdannings- og/eller forskningsinteresser
 • søknader fra kommersielle organisasjoner

HVILKEN TYPE STIPEND ER RETT FOR MEG?

Søknader om støtte til forskningsstipend av alle slag, inkludert produkt- eller økonomisk støtte, dekkes av denne vurderingsprosessen. Dersom en søknad blir godkjent, kreves det gjennomføring av en milepælsbasert kontrakt for utbetaling av stipendet, og forskeren må forsøke å presentere forskningsresultatet i et godkjent utdanningsforum og forsøke å offentliggjøre studieresultatene i et fagfellevurdert tidsskrift.

Denne søknadsprosessen er beregnet på helsepersonell og forskere som publiserer og har erfaring med forskning.

Utdanningsstipend

Denne søknaden skal komme fra en helseinstitusjon, organisasjon eller forening som støtter uavhengige medisinske eller helsefaglige utdanningsaktiviteter (akkrediterte eller ikke-akkrediterte) der mottakeren er ansvarlig for å utvikle innhold og administrere utdanningsarrangementet, og det forventes ingen materiell avkastning til gjengjeld for stipendet. Disse programmene er rettet mot utdanningsaktiviteter som er i samsvar med eksisterende krav i gjeldende bransjekoder og interne retningslinjer. Finansieringen vil ikke bli knyttet til å fremme kommersielle interesser.

LAST NED SØKNADEN FOR UTDANNINGSSTIPEND

Forskningsstipend

Dette stipendet gir protokollbestemt støtte til helsepersonell, helseinstitusjoner, organisasjoner eller foreninger til det formål å fremme grunnleggende eller anvendt medisinsk forskning, og det forventes ikke materiell avkastning til gjengjeld for stipendet.

 

LAST NED SØKNADEN FOR STIPEND TIL FORSKNINGS- OG MEDISINSKE FORMÅL

Støtte til studier initiert av forskeren

Dette stipendet gir generell studiestøtte til forskning på området for brystforstørrelse og brystrekonstruksjon. Dette kan omfatte produkt- og/eller økonomisk støtte.

LAST NED SØKNADEN FOR STØTTE TIL STUDIER INITIERT AV FORSKEREN

SPØRSMÅL

 

Hvis du trenger hjelp til innsendelse av søknader om stipend, kan du kontakte:

grants@establishmentlabs.com

SPØRSMÅL

 

Hvis du trenger hjelp til innsendelse av søknader om stipend, kan du kontakte:

grants@establishmentlabs.com

Transformer erfaringene til pasientene dine

Vi gir deg innovative konsultasjoner og kirurgiske verktøy, opplæring i de mest avanserte estetiske og rekonstruktive teknikkene og markedsføringsressurser for å hjelpe deg med å lykkes i praksisen din.

Bli partner med Motiva®