Användarvillkor

Informationen på denna webbplats är endast till för allmänna informationssyften. Informationen tillhandahålls av Establishment Labs och medan vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt gör vi inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständigheten, noggrannheten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten med avseende webbplatsen eller informationen, produkterna, tjänsterna eller relaterad grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. Varje tilltro du lägger på sådan information är därför strikt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för förlust eller skada, inklusive, utan begränsning, indirekt eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår till följd av förlust av data eller vinst som uppstår på grund av eller i samband med användningen av denna webbplats.

Genom denna webbplats kan du kanske länkas till andra webbplatser som inte är under Establishment Labs kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Inkluderingen av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöd av de åsikter som uttrycks i dem.

Alla ansträngningar görs för att hålla webbplatsen igång smidigt. Establishment Labs tar dock inget ansvar för, och kommer inte att kunna hållas ansvariga för, att webbplatsen är tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.