Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Integritetsmeddelande

Detta Integritetsmeddelande (”Meddelande”) distribueras till dig av Establishment Labs® S.A., med registrerad adress på Coyol Free Zone, B15, Alajuela, Costa Rica, (”ESTA”, ”vi”, ”oss”), tillsammans med European Distribution Center Motiva BV, med registrerad adress på Nijverheidsstraat 96, 2160 Wommelgem, Belgien, VAT BE 0881.512.541 RPM/RPR Antwerpen (”EDC”), som behandlar uppgifter med ESTA som personuppgiftsansvarig om du befinner dig i EU och agerar som ESTA:s representant i EU. Detta Meddelande omfattar de personuppgifter som ESTA och EDC samlar in via motiva.health och andra webbplatser (establishmentlabs.com, miafemtech.com) (var för sig ”Webbplats” eller tillsammans ”Webbplatser”), applikationer, produkter och tjänster som ägs eller kontrolleras av ESTA, EDC och våra dotterbolag (tillsammans kallade ”Dotterbolag”) eller webbplatser som publicerar en länk till detta Meddelande. Personuppgifter är information som, antingen tillsammans med annan information eller i sig själv, gör det möjligt att direkt eller indirekt identifiera dig (”Personuppgifter”).

Syftet med detta Meddelande är att informera dig om hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar Personuppgifter i vår roll som personuppgiftsansvarig för Personuppgifter när du:

 • interagerar med våra webbplatser, inklusive när du laddar ner information.
 • lämnar dina personuppgifter för att möjliggöra administration av våra tjänster och hantera vår relation med dig (”Tjänster”), till exempel för att skapa ett konto för en webbplats eller app eller samla in uppgifter för att behandla en faktura för bokföringsändamål.
 • uttryckligen samtycker till att tillhandahålla hälsodata för garantiregistrering eller produktsupport (”Produkter”), t.ex. behandlande läkare, serienummer för implantat eller verktyg, inköpsdatum och operationsuppgifter.
 • registrerar dig och/eller deltar i något av våra evenemang, webbinarier, live-evenemang eller konferenser (tillsammans ”Evenemang”).

Vilka personuppgifter samlar ESTA in?

Uppgifter som du lämnar till oss

Vi kan samla in Personuppgifter som du väljer att ge oss när du besöker eller använder våra webbplatser, till exempel när du registrerar dig för ett onlinekonto eller kontaktar oss via våra webbplatser. Om du kontaktar oss kommer vi att föra ett register över vår korrespondens.

Vi tar emot och lagrar Personuppgifter som du uttryckligen samtycker till att lämna till oss för Produkter, till exempel när du registrerar dina implantat för ett garantiprogram eller produktsupport. Dessa uppgifter kan omfatta namn, adress, information om förfarandet, behandlande kirurg, serienummer för implantat, fotografier, dokument och annan nödvändig information om förfarandet.

När du använder våra Tjänster eller Evenemang lagrar vi de Personuppgifter som du tillhandahåller, inklusive namn, e-postadress eller annan kontaktinformation. Vi sparar register över vår kommunikation.

Du kan vägra att lämna begärd information var som helst på våra Webbplatser eller i vår App, men om du vägrar kan det hända att vi inte kan ge dig de begärda tjänsterna förknippade med skapandet av ditt konto, registreringen av dina implantat eller din tillgång till eventuella förmåner.

Webbplatser:

Beroende på dina spårningspreferenser kan ESTA använda en mängd olika tekniker, t.ex. spårare och cookies, som samlar in och tillhandahåller information om hur våra Webbplatser eller Appar nås och används. Sådan information kan bestå av din webbläsare, ditt operativsystem, din tjänsteleverantör, vilka webbsidor du har tittat på, när du har tittat på dem och hur länge, samt demografisk information.

Se vårt Meddelande om cookies för mer information om cookies och spårare som används på vår webbplats.

Tjänster:

När du använder tjänsterna kan nätverksdata också samlas in. Uppgifterna kan omfatta logginformation om användare (inklusive IP-adresser), användningsinformation (typer av tjänster som användare använder, prestandamätningar och datorkonfigurationer) och uppgifter som samlas in med hjälp av cookies eller liknande teknik.

Information som vi samlar in från betrodda tredje parter:

Om dina Personuppgifter har samlats in när du (i) interagerade med eller använde vår Webbplats, (ii) registrerade dig och/eller deltog i våra Evenemang och/eller (iii) en del av Tjänsterna, kan dina Personuppgifter, som lagras hos vår CRM-tjänsteleverantör, berikas eller uppdateras för att säkerställa att de är korrekta och uppdaterade, och att de uppfyller det syfte för vilket de ursprungligen samlades in. Observera att den information som används för att berika och uppdatera dina Personuppgifter, som erhålls genom användning av tredje parts datamängder, inte utgör Personuppgifter, utan bara är dataelement som rör din organisations namn, struktur, bransch och liknande attribut.

Observera att vi också kan erhålla icke-personuppgifter i syfte att berika eller uppdatera dina Personuppgifter som vi redan har.

Hur och på vilka rättsliga grunder använder vi dina Personuppgifter?

Personuppgifter som vi samlar in från dig på våra Webbplatser, Produkter eller Evenemang:

 • Anpassa webbplatsen efter dina intressen.
 • Skapa ett användarkonto.
 • Förbättra våra webbplatser och se till att de presenteras så effektivt som möjligt för dig och din enhet.
 • Genomföra marknadsföring, reklam, förbättra produkter och tjänster, genomföra undersökningar eller trendanalyser.
 • Hjälpa till att hålla våra webbplatser säkra.
 • Kontakta dig via e-post, telefon, fax eller post för medicinsk forskning.
 • Registrera dina implantat via ditt konto, inklusive intern registerhållning, kundtjänster och svar på dina förfrågningar gällande dina Produkter.
 • Möjliggöra ditt deltagande i våra garanti- eller försäkringsprogram som du prenumererar på.

Vår användning av Personuppgifter kan baseras på våra legitima intressen för att säkerställa säkerhet, förbättring av affärsresultat och nätverksdrift. Våra legitima intressen kan också användas för att förbättra affärs- och marknadsföringsmetoder eller kontakta dig för att erbjuda liknande Tjänster eller produkter som du kanske har köpt av oss. Direktmarknadsföring bygger på ditt samtycke.

Användningen av Personuppgifter för produktregistrering, garanti- eller försäkringsprogram kan baseras på att vi utför ett avtal med dig och ditt uttryckliga samtycke till att använda dessa uppgifter för att utföra avtalet. I dessa fall är det nödvändigt att lämna personuppgifter för att vi ska kunna utföra garantin och försäkringsprogrammet på ett korrekt sätt och för att registrera dina implantat, system eller verktyg. Utan din tillåtelse kan det vara mycket svårt eller omöjligt att få fram uppgifter för att kontrollera datum för implantation av ditt eller dina implantat.

Personuppgifter som vi samlar in från dig genom administration av våra Tjänster:

 • Skicka tekniska varningar, uppdateringar, säkerhetsmeddelanden och administrativ kommunikation till kunderna.
 • Behandla och slutföra transaktioner och skicka relaterad information, inklusive transaktionsbekräftelser och fakturor.
 • Undersöka och förhindra bedräglig verksamhet, obehörig åtkomst till Tjänsterna och annan olaglig verksamhet.
 • Hantera våra kunders användning av Tjänsterna, svara på förfrågningar och kommentarer samt tillhandahålla kundservice och support.
 • För andra ändamål som vi meddelar kunder och användare om.
 • Cookies: När användare besöker våra Webbplatser eller Appar använder vi strikt nödvändiga cookies och andra spårare för att tillhandahålla autentiseringsverktyg, öka säkerheten och förhindra bedrägerier. Mer information om vår användning av cookies och andra spårare finns i ESTA:s Meddelande om cookies.

Vi kan förlita oss på våra legitima intressen för att använda dina Personuppgifter i dessa sammanhang, generellt sett, antingen för säkerhetsändamål eller för att förbättra verksamheten, t.ex. för att undersöka och förhindra bedrägliga aktiviteter.

I dessa fall kan det vara nödvändigt att lämna Personuppgifter för att få tillgång till vissa av Tjänsterna. Om du väljer att inte lämna Personuppgifter kan det hända att vissa Tjänster inte är tillgängliga.

Analys av företagsdata:

Om dina Personuppgifter har samlats in (i) direkt från dig via våra Webbplatser, Produkter eller Evenemang och/eller (ii) som en del av administrationen av våra Tjänster, kan dina Personuppgifter användas för analys av företagsdata, beroende på analysens omfattning och syfte.

Så kan vi dela Personuppgifter med tredje part.

När det krävs för att uppnå de syften som beskrivs tidigare kan ESTA och/eller EDC dela Personuppgifter under följande begränsade omständigheter:

Mellan våra dotterbolag:

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter inom vår företagsfamilj, inklusive ESTA, EDC och andra närstående företag i vår organisation för ändamål som är förenliga med detta meddelande och baserade på våra legitima intressen.

Skydd av ESTA, EDC och andra:

Vi förbehåller oss rätten att tillgå, läsa, bevara och utlämna Personuppgifter om det är nödvändigt för att i) följa en lag eller ett domstolsbeslut, ii) upprätthålla eller tillämpa våra Avtal med dig och andra avtal, eller iii) skydda ESTA:s, EDC:s, våra dotterbolags, våra anställdas, våra användares eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Utlämnande för nationell säkerhet eller brottsbekämpning:

Under vissa omständigheter kan vi vara tvungna att lämna ut dina Personuppgifter som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla krav på nationell säkerhet eller brottsbekämpning, baserat på våra legitima intressen eller rättsliga skyldigheter.

Företagsöverföringar:

Vi kan välja att köpa eller sälja tillgångar och kan dela och/eller överföra kundinformation, inklusive Personuppgifter, i samband med utvärderingen av och inträdet i sådana transaktioner och baserat på våra legitima intressen. Om vi eller våra tillgångar förvärvas, eller om vi måste stänga ner verksamheten, går i konkurs eller genomgår någon annan förändring av kontrollen, kan Personuppgifter vara en av de tillgångar som överförs till eller förvärvas av en tredje part.

Leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer:

Vi kan dela dina Personuppgifter med tredjepartskonsulter, tjänsteleverantörer och andra leverantörer som vi använder för att utföra uppgifter för vår räkning. Dessa företag kan till exempel inkludera tjänsteleverantörer med anknytning till webben, datalagring, reklam eller analystjänster för oss så att vi kan administrera webbservrar och lagra information i en säker databas eller på säkerhetskopieringsdiskar.

Om vi överför dina Personuppgifter till en tjänsteleverantör eller tredje part för behandling är ESTA fortfarande ansvarig för att se till att denna tredjepartsagent eller tjänsteleverantör behandlar dina Personuppgifter enligt den standard som krävs enligt gällande integritetsslagar, inklusive GDPR. Dessa överföringar baseras i allmänhet på våra legitima intressen. Se avsnittet Internationella dataöverföringar nedan för mer information.

Så länge får vi spara personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att sparas under olika tidsperioder beroende på de syften som anges här. Vissa Personuppgifter kan raderas automatiskt baserat på specifika scheman, t.ex. marknadsföringsinformation. Annan information, t.ex. kontoinformation, kan sparas längre om det är nödvändigt för att uppfylla avtal med dig. Och slutligen kan vi behålla uppgifter baserat på våra legitima intressen eller rättsliga ändamål, t.ex. registerhållning, tillämpliga lagar eller upprätthållande av lagliga rättigheter.

Säkerhet

Vi har åtagit oss att se till att dina personuppgifter är säkra. I syfte att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, missbruk, obehörig åtkomst, utlämnande, ändring eller förstörelse använder vi en rad olika säkerhetsåtgärder.

Observera dock att inget företag kan garantera fullständig säkerhet. Trots de säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter kan vi därför inte garantera att förlust, missbruk eller ändring av uppgifter inte kommer att inträffa.

Vilka är dina Integritetsrättigheter?

Vilka valmöjligheter har jag?

Du har ett antal integritetsrättigheter och du kan alltid välja att inte lämna ut Personuppgifter till oss. Observera att vissa uppgifter kan behövas för att registrera dig hos oss eller för att utnyttja vissa funktioner i våra Produkter eller Tjänster.

Rätt att återkalla samtycke:

Om du har gett ditt samtycke till behandling av personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy kan du när som helst återkalla detta samtycke. Ett sådant återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling som skedde före återkallandet av samtycket.

Om du återkallar ditt samtycke till användningen av dina hälsouppgifter för att fullgöra ett avtal mellan dig och ESTA och/eller EDC som rör din prenumeration på ett garanti- eller försäkringsprogram, kommer ett sådant återkallande också att uppfattas som ett avstående från alla rättigheter eller anspråk som existerar eller kan existera i fråga om de program, garantier eller skydd som kan ha beviljats på villkor att du lämnar den nödvändiga informationen.

Marknadskommunikation:

Du kan när som helst välja att inte längre ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss via länken för avregistrering i e-postmeddelanden eller genom att skicka oss en begäran privacy@establishmentlabs.com. Observera att om du har ett konto hos oss och väljer bort marknadsföringskommunikation kan vi fortsätta att skicka icke-marknadsföringskommunikation till dig (t.ex. tjänsterelaterad kommunikation).

Cookies:

You can change your cookie preferences and other trackers at any time by clicking on the cookie icon at the bottom of the screen on all our Websites or Apps.

Hur utövar jag mina Integritetsrättigheter?

Om du vill få tillgång till personuppgifter om dig själv eller utöva någon av de rättigheter som anges nedan, ska du skicka en begäran till ESTA med de kontaktuppgifter som anges i avsnittet ”Så kontaktar du oss” nedan. Om du befinner dig i EU kan du också kontakta EDC på den adress som anges i inledningen av detta Meddelande, som sedan kommer att överföra din begäran till ESTA.

Vi kommer att granska din begäran och svara så snabbt som möjligt, men observera att vi fortfarande kan använda aggregerade och avidentifierade Personuppgifter som inte identifierar en registrerad person och använda dina Personuppgifter vid behov för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

Rätten till tillgång:

Du har rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas och, om så är fallet, att begära tillgång till sådana personuppgifter samt annan information om sådan behandling som också finns i denna policy. Innan vi kan ge dig tillgång till uppgifterna kommer vi först att kräva att du verifierar din identitet för att garantera att uppgifterna är säkra.

Rätten till rättelse:

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade eller kompletterade om de är ofullständiga.

Rätten till radering (”rätten att bli bortglömd”):

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter.

Rätten till begränsning av behandlingen:

Du har rätt att begära att vi begränsar hur vi använder dina personuppgifter.

Rätten till dataportabilitet:

Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig eller att få dem överförda direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten till invändningar:

Du har rätten att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av din särskilda situation, och vi kan vara tvungna att upphöra med behandlingen av dina uppgifter om vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Läs mer om Policyn om rättigheter för registrerade

Internationella dataöverföringar

ESTA är ett företag med global verksamhet. Därför kan Personuppgifter från personer som besöker våra Webbplatser, använder våra Produkter och/eller Tjänster eller på annat sätt interagerar med oss överföras och nås från hela världen, t.ex. från länder där ESTA, dess Dotterbolag eller våra tjänsteleverantörer är verksamma.

Vi kommer alltid att skydda dina Personuppgifter i enlighet med detta Meddelande oavsett var de behandlas. ESTA överför eller utlämnar inte frivilligt eller aktivt våra kunders Personuppgifter till myndigheter eller brottsbekämpande myndigheter (”Myndigheterna”) och/eller ger på annat sätt Myndigheter tillgång till dina Personuppgifter. I händelse av en begäran från Myndigheterna har vi rutiner och kontroller för att se till att en sådan begäran bedöms i enlighet med vår interna policy för dataskydd.

Information för användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller i Förenade kungariket (”UK”):

ESTA har global verksamhet och kan överföra Personuppgifter från EES eller Storbritannien till USA, Costa Rica och andra länder, inklusive Personuppgifter som vi får från personer som är bosatta i EES eller Storbritannien och som besöker våra Webbplatser och/eller använder våra Tjänster eller på annat sätt interagerar med oss.

I de fall där ESTA kan överföra dina Personuppgifter utanför EES eller Storbritannien, förlitar sig ESTA på:

 • Beslut om tillräcklighet:
  • Europeiska kommissionen, på grundval av artikel 45 i förordning (EU) 2016/679 (GDPR)
  • Förenade kungarikets statssekreterare, på grundval av artikel 45 i den brittiska Dataskyddsförordningen och avsnitt 17A i Dataskyddslagen från 2018, eller
 • Standardavtalsklausuler:
  • Europeiska kommissionen
  • Information Commissioner’s Office (ICO)

Europeiska kommissionen och ICO har fastställt att ovanstående Standardavtalsklausuler kan ge tillräckliga garantier för att skydda personuppgifter som överförs utanför EES och Storbritannien. Mer information finns på  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en och https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-data-transfer-agreement-and-guidance/.

ESTA utför konsekvensbedömningar av överföringar och övervakar sådana överföringar för att se till att de upprätthåller en skyddsnivå som i huvudsak är likvärdig med den som tillhandahålls av de europeiska och brittiska dataskyddslagarna.

Tillägg för Argentina

MOTIVA ARGENTINA S.R.L., CUIT 30-71655700-2, med säte på Av. Leandro N. Alem 882, (CP1001), Ciudad Autónoma Buenos Aires, Argentina (”MOTIVA ARGENTINA”) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla Always Confident-garantin, Ersättningspolicyn, det Utökade garantiprogrammet och för att kontakta dig med information som vi anser vara relevant och/eller användbar för dig.

I detta syfte ger du härmed MOTIVA ARGENTINA ditt föregående, uttryckliga och informerade samtycke, enligt villkoren i avsnitt 5 och 6 i Argentinas Dataskyddslag nr 25.326 (nedan kallad ”DPL”) och relaterade förordningar, till att samla in, behandla och lagra dina personuppgifter – inklusive dina känsliga uppgifter – i en databas som tillhör MOTIVA ARGENTINA, för de syften och ändamål som anges i Integritetspolicyn.

När du lämnar dina personuppgifter förstår du att vissa uppgifter är obligatoriska för att MOTIVA ARGENTINA ska kunna uppfylla sina rättsliga skyldigheter, medan insamlingen och tillhandahållandet av andra uppgifter är helt frivilliga eftersom de är avsedda att genomföra förhållandet och ge dig tillgång till vissa förmåner och program. Om du lämnar falsk eller felaktig information kan det leda till att MOTIVA ARGENTINA inte kan ge dig vissa förmåner, uppfylla sina juridiska skyldigheter eller till och med påbörja eller fortsätta garantiprogrammet.

Du förstår och samtycker också till att dina personuppgifter kan överföras till länder eller jurisdiktioner som kanske inte har samma dataskyddsnivå som den som finns i Argentina och som följaktligen kan erbjuda ett sämre skydd.

Byrån för tillgång till offentlig information har i egenskap av Kontrollorgan enligt lag nr 25.326 ansvaret för att behandla klagomål och krav från registrerade personer vars rättigheter påverkas av att gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter inte följs.

Länkar till andra webbplatser

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra relevanta webbplatser. När du har använt dessa länkar för att lämna vår webbplats ska du dock notera att vi inte har någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte ansvara för skyddet och integriteten för all information som du lämnar när du besöker sådana webbplatser och dessa webbplatser regleras inte av denna integritetspolicy. Du ska vara försiktig och läsa den integritetspolicy som gäller för webbplatsen i fråga.

Så kontaktar du oss

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Establishment Labs® S.A. Coyol Free Zone, B15 Alajuela, Costa Rica +506 2434-2400

European Distribution Center Motiva BV, Nijverheidsstraat 96 2160 Wommelgem, Belgium +32 3 432 41 70

Dataskyddsombud:

dpo@establishmentlabs.com

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

[1] Innehållet häri tillhandahålls endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsett att ersätta ett läkarbesök. Motiva® implantat är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.
[2] De uttalanden och åsikter som presenteras gäller varje enskild individ. Resultaten varierar och är eventuellt inte representativa för andras upplevelse. Alla uttalanden tillhandahålls frivilligt och inte mot betalning, inte heller gavs några gratisprodukter, tjänster eller förmåner i utbyte mot dessa uttalanden. Uttalandena representerar patientens upplevelse; de exakta resultaten och erfarenheterna är unika och individuella för varje patient.