Welcome to Motiva®

We want to give you the best experience. Select if you are a patient or a surgeon

Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Motiva®-implantat – Översikt

Utforska alla olika alternativ, program och tekniker för vår nästa generation implantat: skapade för anpassade resultat som du kan lita på.

TEKNIK

INGÅR

TILLÄGG

Motiva® Round Plus

Balanserad mjukhet och fasthet med ett fullt och runt övre bröst

- TrueMonobloc® - ProgressiveGel® PLUS - BluSeal® - SmoothSilk®/SilkSurface®

- Policy för utbyte av produkter - Alltid Confident Warranty® - Implantat med RFID-aktivering (Qid®)

- Implantat med RFID-aktivering (Qid®) - Motiva MinimalScar® - 2 års förlängd garanti* - 5 års förlängd garanti**

Motiva Ergonomix®

Utformat för att efterlikna utseendet, känslan och rörelsen hos naturlig bröstvävnad

- TrueMonobloc® - ProgressiveGel® ULTIMA - BluSeal® - SmoothSilk®/SilkSurface®

- Policy för utbyte av produkter - Alltid Confident Warranty® - Implantat med RFID-aktivering (Qid®)

- Implantat med RFID-aktivering (Qid®) - MotivaHybrid® - Motiva MinimalScar® - 2 års förlängd garanti* - 5 års förlängd garanti**

Motiva Ergonomix2®

Utformat för förbättrad ergonomi och ett ännu mjukare implantat än Ergonomix®

- Motiva SuperSilicones® - TrueMonobloc+® - ProgressiveGel Ultima® - BluSeal+® - SmoothSilk®/SilkSurface®

- JOY®-programmet - Woman's Choice Program® - 5 års förlängd garanti - Implantat med RFID-aktivering (Qid®) - Policy för utbyte av produkter - Alltid Confident Warranty®

- MotivaHybrid® - Motiva MinimalScar®

* Tilläggsalternativ för implantat utan Qid®

** Tilläggsalternativ för implantat med Qid®

Mer om implantatteknik

Motiva SuperSilicones®

Bröstimplantatskalets kvalitet är en viktig säkerhetsfunktion och är också av betydelse för att ge flexibilitet och andra mekaniska egenskaper som är avgörande för produktens prestanda.4

Med Ergonomix2®-implantaten introducerar Motiva® en ny silikonformulering och en ny skalkonfiguration som förbättrar utsträckningen,5 vilket ökar förmågan att anpassa sig till förändringar.

Varför är detta viktigt? Att det går lätt att böja implantatet är avgörande för att det ska kunna föras in genom små snitt. Ergonomix2® är ett implantat som utformats för att förbättra minimalinvasiva tekniker som Motiva MinimalScar®.

TrueMonobloc+®

Denna funktion är en patenterad teknik som kopplar samman skalets och fyllningsgelens komponenter för att skapa en mer sammanhängande struktur.1

Samspelet mellan de unika egenskaperna hos komponenterna i Ergonomix2® maximerar dess bindande egenskaper samtidigt som systemet får större flexibilitet och anpassningsförmåga. Detta ger upphov till en uppgraderad version som kallas TrueMonobloc+®.

Ergonomix2®-implantat kan komprimeras i högre grad än vårt pålitliga Ergonomix®-implantat med hög prestanda, vilket gör det lättare att föra in implantatet genom mindre snitt.6

BluSeal+®

Under mer än tre decennier har tekniska framsteg lett till en betydande förbättring av kontrollen av silikonspridning från bröstimplantat.7

Vårt säkerhetsbarriärskikt är unikt. Det är ett lätt färgat, blått barriärskikt som är tillverkat med biokompatibla färgämnen för att möjliggöra visuell inspektion före operationen.1

BluSeal+® förbättrar prestandan hos en redan enastående säkerhetsfunktion.8

ProgressiveGel Ultima®

Likheten med den naturliga vävnadens dynamik har varit den faktor som har saknats mest i traditionella implantat på grund av deras fördefinierade form, som förblir oförändrad oavsett om patienten står upp, lutar sig eller ligger ner.

Motiva® införlivar denna organiska rörelseegenskap i Ergonomix2® genom de unika viskoelastiska egenskaperna hos Ultima®-gelen. Den håller en rund form när patienten ligger ner och bildar en naturlig droppform när hon står upp.9

Resultatet är en gel med unika egenskaper som ger en bättre anpassning till rörelse än andra testade silikongeler och som liknar rörligheten hos naturlig vävnad.1

SmoothSilk®/SilkSurface®

En avancerad slät yta som är utformad för att förbättra biokompatibiliteten.2

Ergonomix2® levereras med SmoothSilk®/SilkSurface®, en kontrollerad enhetlig yta som är utformad för att – och har visat sig
– minska kroppens inflammatoriska och fibrotiska reaktion10
– begränsa bakteriebelastningen, vilket minskar risken för biofilmsbildning11
– minska förekomsten av kroniska inflammatoriska komplikationer, t.ex. dubbla kapslar och sena serom12

Implantat med RFID-aktivering

Det elektroniska serienumret (ESN) och relaterad information om dina implantat förvaras på ett säkert sätt med hjälp av en batterifri och passiv radiofrekvensidentifieringsanordning3: vår Qid®.

Den här unika säkerhetstekniken gör det möjligt för din vårdgivare att använda en extern, handhållen läsare för att identifiera detaljer om dina Motiva-implantat efter operationen, även om ditt utskrivna implantat-ID-kort inte är tillgängligt.

VANLIGA FRÅGOR

Det är viktigt att notera att även om du kanske har en önskad kupstorlek i åtanke, bör valet av storlek på bröstimplantat göras i enlighet med din anatomi. Om du väljer ett för stort eller för litet bröstimplantat kan det påverka det långsiktiga resultatet av operationen och det estetiska utseendet. Därför är det viktigt att välja ett bröstimplantat som ligger så nära den önskade kupstorleken som möjligt, men inom dina anatomiska parametrar, för att uppnå långsiktiga resultat och ett vackert utseende på brösten. Det är viktigt att diskutera dina mål och implantatval med din kirurg innan du antar att en viss implantattyp är det bästa alternativet för dig.

Din kirurg kommer att ge dig instruktioner för efterbehandling som måste följas för att säkerställa bästa möjliga resultat. Även om kirurgernas anvisningar varierar rekommenderas vanligtvis att man undviker bilkörning och tunga lyft under de första veckorna, undviker ansträngande träning i sex veckor och behåller den kirurgiska behån i sex veckor.

Bröstimplantat är inte livstidsprodukter. Livslängden för ett silikonbröstimplantat kan inte uppskattas eller garanteras exakt eftersom det finns många faktorer bortom tillverkarens kontroll som kan påverka livslängden för produkten.

Som med alla kirurgiska ingrepp finns det några fall där bröstförstoring kanske inte är rätt för dig eller inte är rätt just nu, och allt beror på din hälsa och nuvarande livsstil. Med det sagt är de flesta kvinnor utmärkta kandidater för bröstförstoring och din kirurg kommer att ge dig råd om din lämplighet.

Om du får en god förståelse för din kirurgs referenser och tekniska färdigheter inom kirurgi kan du undvika en rad missöden. Det är okej att fråga: “Vad har du för kvalifikationer och färdigheter?”

Många läkare kan utföra en bröstförstoring, men alla dessa kirurger är inte specialiserade på bröstkirurgi. Om du väljer en kirurg som har stor erfarenhet av bröstkirurgi kan du maximera ditt estetiska resultat och minimera risken för postoperativa komplikationer. Genom att begära “före-och-efter”-bilder kan du få en god förståelse för kirurgens arbete.

Kom ihåg att du med hjälp av vår tjänst för att hitta en Motiva®-kirurg kan komma i kontakt med en certifierad kirurg som tar sig tid att svara på dina frågor och har förmågan att få dig att känna att du är i trygga händer.

Innehållet som tillhandahålls här är endast avsett för informations- och utbildningsändamål och inte som medicinsk rådgivning eller som ersättning för att konsultera läkare.

Fortsätt att utforska

Registrera dig för upplevelsen

Är du redo att gå med? Börja din vackra och smarta resa här.

Hitta en Motiva®-kirurg

Kontakta våra bästa kirurger för en bättre resa från konsultation till operation.

Referenser

1 Uppgifter i en fil. Establishment Labs®.

2 Doloff JC, Veiseh O, de Mezerville R, et al. The surface topography of silicone breast implants mediates the foreign body response in mice, rabbits and humans. Nature Biomedical Engineering. 2021;5(10):1115-1130. doi:10.1038/s41551-021-00739-4

3 Nelson MT, Brattain KA, Williams JM. Does Electronic Identification Enablement for Silicone Gel Implants Impact Patient Safety? J Surg Open Access. 2018;4(1):1-7. doi:10.16966/2470-0991.162

4 Patrick Maxwell G, Gabriel A. Breast implant design. Gland Surg. 2017;6(2):148-153. doi:10.21037/gs.2016.11.09

5 Establishment Labs. TS-001196. Mar. 2021.

6 Establishment Labs. TS-000212. Mar. 2021

7 Spear SL, Jespersen MR. Breast implants: Saline or silicone? Aesthetic Surg J. 2010;30(4):557-570. doi:10.1177/1090820X10380401

8 Establishment Labs. TSD-001008. Nov. 2020.

9 Pluris Research Inc. ELABS2. Apr. 2018.

10 Quirós MC, Bolaños MC, Fassero JJ. Six-year prospective outcomes of primary breast augmentation with nano surface implants. Aesthetic Surg J. 2019;39(5):495-508. doi:10.1093/asj/sjy196

11 James GA, Boegli L, Hancock J, Bowersock L, Parker A, Kinney BM. Bacterial Adhesion and Biofilm Formation on Textured Breast Implant Shell Materials. Aesthetic Plast Surg. 2019;43(2):490-497. doi:10.1007/ s00266-018-1234-7

12 Sforza M, Zaccheddu R, Alleruzzo A, et al. Preliminary 3-Year Evaluation of Experience with SilkSurface and VelvetSurface Motiva Silicone Breast Implants: A Single-Center Experience with 5813 Consecutive Breast Augmentation Cases. Aesthetic Surg J. 2018;38:S62-S73. doi:10.1093/asj/sjx15

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

[1] Innehållet häri tillhandahålls endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsett att ersätta ett läkarbesök. Motiva® implantat är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.
[2] De uttalanden och åsikter som presenteras gäller varje enskild individ. Resultaten varierar och är eventuellt inte representativa för andras upplevelse. Alla uttalanden tillhandahålls frivilligt och inte mot betalning, inte heller gavs några gratisprodukter, tjänster eller förmåner i utbyte mot dessa uttalanden. Uttalandena representerar patientens upplevelse; de exakta resultaten och erfarenheterna är unika och individuella för varje patient.