Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

 • 1
 • 2
 • Ett decennium av innovation och utveckling

  Motiva® implantat®

  Från banbrytande bröstergonomi till de första i sitt slag säkerhetsfunktioner, utforska vårt implantat ilska som finns i vår SmoothSilk®/SilkSurface® yta (Klassificerad slät enligt ISO 14607: 2018).

  Motiva® Designade operationer

  Framgång är inte begränsad till implantatval. I samarbete med innovativa kirurger som dig har vi skapat anpassade procedurer och verktyg för att minimera ärr och öka naturligheten.

  Motiva® Partnerskap

  Lär dig hur du kan öka patientkonvertering och tillfredsställelse och utöka din expertis genom att samarbeta med Motiva® .

  Motiva® kirurger

  Genom att samarbeta med Motiva® får du tillgång till en mängd olika verktyg som maximerar patientens omvandling och tillfredsställelse, vilket också gör den kirurgiska processen mer effektiv.

  [1] Innehållet häri tillhandahålls endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsett att ersätta ett läkarbesök. Motiva Implants® är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.
  [2] De uttalanden och åsikter som presenteras gäller varje enskild individ. Resultaten varierar och är eventuellt inte representativa för andras upplevelse. Alla uttalanden tillhandahålls frivilligt och inte mot betalning, inte heller gavs några gratisprodukter, tjänster eller förmåner i utbyte mot dessa uttalanden. Uttalandena representerar patientens upplevelse; de exakta resultaten och erfarenheterna är unika och individuella för varje patient.

  404

  Inga resultat hittades

  Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

  Denna information är endast avsedd att användas av vårdpersonal. Vårdpersonal måste alltid förlita sig på sin egen kliniska bedömning när de beslutar om en viss produkt ska användas för att behandla en viss patient. Motiva® ger inte medicinsk rådgivning och rekommenderar att vårdpersonal får utbildning i användning av en viss produkt innan den används i en procedur eller operation. Innan du använder en Motiva® -produkt, rådfråga alltid din läkare, bipacksedeln, produktetiketten och / eller bruksanvisningen. Informationen som presenteras här är avsedd att illustrera specifika produkter och bredden is Motiva® produktutbud. Produkter kanske inte är tillgängliga på alla marknader eftersom produkttillgänglighet beror på lagstiftning och / eller medicinsk praxis på varje marknad. Kontakta din lokala representant om du har frågor om tillgängligheten för specifika produkter i din region. Motiva® produkter med CE -märkning är märkta i enlighet med gällande EU -föreskrifter och direktiv.