Motiva® Match

Välj dina mål och få skräddarsydda förslag på en utvald Motiva®-lösning och -kirurg.
Innehållet häri tillhandahålls endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsett att ersätta ett läkarbesök. Motiva Implants® är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.