Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

5 hälsosamma vanor för att minska risken för bröstcancer

Alla kvinnor riskerar att drabbas av bröstcancer, eftersom det är den VANLIGASTE CANCERFORMEN bland kvinnor i hela världen. Och även om vi inte kan eliminera risken för cancer helt och hållet, kan vi minska risken för att drabbas av cancer genom att anamma en ny HÄLSOSAM LIVSSTIL. Vi satte oss ner med en hälsovårdsexpert för att gå igenom 5 av de bästa vanorna för att minimera risken för att drabbas av det stora C:et. Här är vad hon hade att säga:

1. Regelbunden motion!

Det är ingen hemlighet att regelbunden motion har många fördelar för kroppen. Det kan handla om allt från att frigöra endorfiner för vår mentala hälsa till att öka vår kardiovaskulära kondition. Många studier har visat att regelbunden motion kan minska risken för cancer genom att sänka östrogennivåerna (ett hormon som ökar risken för bröstcancer) i kroppen, minska inflammation och oxidativ stress och stärka vår allmänna immunfunktion. Det rekommenderas att man siktar på minst 30 minuters motion fem gånger i veckan som en riskreducerande åtgärd. Men om gymmet inte är din grej kan du såklart röra på dig på andra sätt, t.ex. genom trädgårdsarbete, raska promenader eller genom att ta trapporna så ofta du kan!

2. Ät gott, lev gott

Vi känner alla till det gamla talesättet att du är vad du äter. Det är sant: 80 procent av vår vikt beror på vår kost, men förutom det kan den mat vi äter antingen minska eller öka risken för cancer. Att äta en fettsnål kost rik på vitaminer, mineraler, korsblommiga grönsaker och fibrer minskar inte bara vår kroppsfettprocent (vilket minskar förekomsten av östrogen) utan förser också kroppen med cancerbekämpande näringsämnen. Men det är inte allt. Visste du att D- och E-vitamin, som finns i bladgrönsaker och fet fisk, har visat sig minska tillväxten av cancerceller?

3. Gå på mammografi

Se till att gå på mammografiundersökning regelbundet och själv undersöka dina bröst då och då. Detta är särskilt viktigt om du har hög risk för bröstcancer eller är över 40 år. Det är ett känt faktum att alla kvinnors bröst är olika. Vissa kan vara naturligt knöliga medan andra inte är det och därför är det alltid viktigt att lära känna hur just dina bröst och vävnaderna vid armhålan ser ut och känns. Svullnad, knölar, gropar, vätskeutsöndring från bröstvårtan, ihållande klåda/utslag och förändringar i bröststorlek är vanliga symtom på bröstcancer som kan upptäckas genom självundersökning av brösten. Tidig upptäckt av bröstcancer kan öka 5-årsöverlevnaden med 90 procent!

4. Känn till dina riskfaktorer

Riskfaktorer för bröstcancer är bland annat:

  • Känn till dina gener: Cancer går inte i släkten, men kvinnor med BRCA1- eller BRCA2-gener löper större risk att drabbas av bröstcancer.
  • Alkohol: En del av oss tar gärna en drink eller två, men risken för bröstcancer ökar med cirka 10 procent för varje alkoholhaltig dryck som dricks varje dag.
  • Tät bröstvävnad: Bröst som har tät bröstvävnad (mer kornig, mindre fettvävnad) har en ökad risk för bröstcancer. Men det är inte allt, tät bröstvävnad kan också ge felaktiga resultat vid mammografiundersökningar.
  • Östrogenexponering: Att börja menstruera före 12 års ålder har kopplats till en ökad risk för vissa typer av bröstcancer på grund av den långa exponeringen för östrogenhormonet.
  • Tidigare bröstcancer eller godartad bröstknöl: Detta kan öka risken för bröstcancer.
  • Rökning: Rökning påverkar inte bara vår lung- och munhälsa, utan forskning har också visat att det finns en koppling mellan tobaksrökning och bröstcancer.

5. Moderskap

Tacka vet vi alla mammor! Att föda ett barn ger oss inte bara villkorslös kärlek (och förmågan att klara oss på väldigt lite sömn!), utan forskning har också visat att en graviditet, särskilt före 30 års ålder, kan minska risken för bröstcancer med 50 procent. Forskning har också visat att om man väljer att amma i 6–12 månader kan man stabilisera cellerna i bröstvävnaden och minska nivåerna av östrogen och på så sätt fungerar det som en riskreducerande strategi. Dessutom har forskning visat att amning inte bara minskar vår risk för cancer, utan även risken för vårt ammade barn!

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

[1] Innehållet häri tillhandahålls endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsett att ersätta ett läkarbesök. Motiva® implantat är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.
[2] De uttalanden och åsikter som presenteras gäller varje enskild individ. Resultaten varierar och är eventuellt inte representativa för andras upplevelse. Alla uttalanden tillhandahålls frivilligt och inte mot betalning, inte heller gavs några gratisprodukter, tjänster eller förmåner i utbyte mot dessa uttalanden. Uttalandena representerar patientens upplevelse; de exakta resultaten och erfarenheterna är unika och individuella för varje patient.