Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Främja kvinnors egenmakt

Blog Post 24 mars 2021 post.reading-time

År 2018 skapade vi Beauty Boss, ett globalt nätverksinitiativ för att stärka kvinnor inom plastikkirurgi genom att dela styrkor och diskutera utmaningar.

Under 2018 skapade vi Beauty Boss, ett globalt nätverksinitiativ för att stärka kvinnor inom plastikkirurgi genom att dela styrkor och diskutera utmaningar. Det är en session där kvinnor kan prata och dela med sig av sina karriärer, familj, professionell utveckling och självförbättring. Vårt mål med Beauty Boss är att bygga en gemenskap av kvinnor som stöder varandra i att uppfylla sina professionella och personliga mål.

Vi har haft sju Beauty Boss-sessioner i våra internationella medicinska och kommersiella evenemang med deltagande av olika kvinnliga experter från länder som USA, Colombia, Storbritannien, Frankrike, Australien, bland annat.

Under 2019 utökade vi räckvidden för detta initiativ och genomförde två särskilda Beauty Boss-sessioner för de kvinnliga anställda på vårt företags huvudkontor. Under den första sessionen fick deltagarna veta mer om initiativet och hjälpte oss att skapa dagordningen och diskussionsämnena. Under den andra sessionen delade två kollegor med sig av sina berättelser om de utmaningar de var tvungna att övervinna för att bli de yrkesmän och kvinnor de är idag.

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

[1] Innehållet häri tillhandahålls endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsett att ersätta ett läkarbesök. Motiva® implantat är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.
[2] De uttalanden och åsikter som presenteras gäller varje enskild individ. Resultaten varierar och är eventuellt inte representativa för andras upplevelse. Alla uttalanden tillhandahålls frivilligt och inte mot betalning, inte heller gavs några gratisprodukter, tjänster eller förmåner i utbyte mot dessa uttalanden. Uttalandena representerar patientens upplevelse; de exakta resultaten och erfarenheterna är unika och individuella för varje patient.