Med fokus på kvinnors hälsa

Blog Post 26 mars 2021 2 MIN LÄST

We are dedicated to supporting you through these times of crisis.
We will come out stronger, together.

Vi är, precis som alla andra runt om i världen, extremt oroade över de humanitära och ekonomiska kriser som orsakas av spridningen av Covid-19, och vi är dedikerade till att skydda hälsan och säkerheten för våra anställda, deras familjer och våra samarbetspartners över hela världen.

Det är vår dagliga rutin på Establishment Labs att arbeta med plastikkirurger i mer än 80 länder med vårt orubbliga engagemang för kvinnors hälsa.

Jag ville dela med mig av hur vi hanterar den nuvarande situationen och de proaktiva åtgärder vi vidtar för att minimera eventuella negativa återverkningar på förverkligandet av vår vision och vårt uppdrag.

Vi är här för att hjälpa

Det finns ett antal åtgärder som vi vidtar för att se till att vi klarar av att på ett säkert sätt ta oss igenom denna situation samtidigt som vi fortsätter att betjäna våra intressenter på ett effektivt sätt.

För våra kunder är vi här för att stödja er och ser fram emot att se till att era behov och våra patienters behov fortsätter att tillgodoses och vi vill försäkra er om att våra distributionscentraler över hela världen fortsätter att vara i drift och att Motiva-implantat kommer att fortsätta att vara tillgängliga.

Vi har justerat våra lagernivåer för att se till att vi kan fortsätta att erbjuda våra kunder den bästa servicenivån utan störningar. Vi uppmuntrar dig att ansluta dig till vår webbplats och våra kanaler i sociala medier för de senaste nyheterna och uppdateringarna om våra program för medicinsk utbildning och patientutbildning. Du kommer också att hitta riktlinjer för att hålla dig själv, dina patienter och dina familjer säkra.

Vi handlar om säkerhet

För våra anställda vars befattningar gör det möjligt har vi bett dem att börja arbeta hemifrån från och med den 16 mars, och vi har förbjudit alla icke nödvändiga resor fram till den 31 maj 2020. Vidare har vi bett alla anställda att övervaka sig själva och att de som har symtom eller familjemedlemmar med symtom ska söka vård och sätta sig i karantän i 14 dagar. Men vi inser att alla anställda inte har möjlighet att arbeta på distans. För våra anställda vars arbete involverar vår distributions- och tillverkningsverksamhet har vi infört ökade förebyggande åtgärder baserade på Världshälsoorganisationens riktlinjer, inklusive ökade städprotokoll och screening innan de kommer in på vår anläggning.

Detta är en komplicerad och snabbt utvecklande situation som påminner oss alla om att vi har ett kollektivt ansvar att ta hand om varandra. Establishment Labs, som är ett företag som arbetar med kvinnohälsa, har alltid och kommer att fortsätta att ta hand om sina kunder, patienter, anställda och familjer.

Vi hälsar dig uppriktigt,

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

[1] Innehållet häri tillhandahålls endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsett att ersätta ett läkarbesök. Motiva® implantat är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.
[2] De uttalanden och åsikter som presenteras gäller varje enskild individ. Resultaten varierar och är eventuellt inte representativa för andras upplevelse. Alla uttalanden tillhandahålls frivilligt och inte mot betalning, inte heller gavs några gratisprodukter, tjänster eller förmåner i utbyte mot dessa uttalanden. Uttalandena representerar patientens upplevelse; de exakta resultaten och erfarenheterna är unika och individuella för varje patient.