Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Sulàyöm: Hjärtat i innovation inom kvinnors hälsa

Blog Post 6 juli 2023 post.reading-time

På en otrolig resa som har kantats av uthållighet, vision och hängivelse har vi utmanat alla odds när det gäller att ena en hel bransch. Det har skett genom att vi har fokuserat på en sak: att skapa kvinnocentrerade lösningar. Det som började som en dröm om att förändra landskapet för kvinnors hälsa, har blommat ut i en inspirerande verklighet.

Och vi har bara börjat.

Juli markerar ytterligare en milstolpe på vår resa när vi samlas för att fira invigningen av ett toppmodernt innovationscenter i Costa Rica. Vi är väldigt stolta över att vårt huvudkontor och våra laboratorier är placerade i ett sådant kulturellt rikt land som hyllar hållbarhet, social utveckling och har en kollektiv vänlighet i sin varma natur. Det fungerar som en stark partner och driver ett ekosystem som sammanför och svarar på behov som snabbt uppstår, där teknik och fokus på kvinnan smälter samman för att forma framtidens hälso- och sjukvård.

Den här enastående milstolpen, som har uppnåtts på bara nio år, har förvandlat kvinnohälsa på ett sätt som våra grundare aldrig hade kunnat föreställa sig.

Ett center för kreativitet, community och balans

Det stora berget Sulàyöm är en inspirationskälla för vårt innovationscampus och finns med i den inhemska bribristammens berättelser. Från tidernas begynnelse valdes det ut som ett heligt center av gudarna, och ansågs vara centrum för jorden och himlen. En plats där guden Sibö̀ planterade frön, skyddad av Surá, vilket resulterade i födelsen av bribristammen och dess systerstammar.

För oss representerar Sulàyöm ett center för innovation, hjärtat av vårt community som har utformats för att ta emot medarbetare engagerade i kvinnors hälsa från hela världen. Här kan de träffa patienter och hälso- och sjukvårdspersonal för att skapa, anknyta och innovera. Vårt campus är en symbol för inkludering och framsteg.

Ett nav för medarbetare kring kvinnors hälsa, patienter samt hälso- och sjukvårdspersonal

Den här känslan av samarbete och kunskapsutbyte börjar med vår kliniska amfiteater, Sulàyöm Utbildningscentrum; en plats avsedd för medicinsk utbildning och lärande. Experter och medicinsk personal från olika områden samlas för att dela sin expertis, förfina sina färdigheter och kollektivt skapa framtiden för kvinnors hälso- och sjukvård.

Det kommer även att finnas en studio för innehållsskapande som utökar vår möjlighet att kommunicera och dela med oss av våra lösningar för kvinnors hälsa och välbefinnande till världen, samtidigt som vi lyfter fram berättelser om kvinnor över hela världen.

Sulàyöm omges av Motståndskraftig Skog, en skog som planterats av de som överlevt bröstcancer och som uppmärksammar deras återfödelse och uthållighet. Den är en daglig påminnelse om vikten av vårt arbete. Sulàyöm är utrustad med de senaste hjälpmedlen och främjar en miljö där nya idéer får näring och innovation frodas. Dess väggar är fulla med skapelser av konstnärer från hela världen, vilket ytterligare befäster skönheten i vår position som ett globalt företag.

Vi före mig

” Vi före mig” är vår vägledande princip inom företaget och representerar alla våra ansträngningar hittills. Den kollektiva ansträngningen hos våra bidragsgivare runt om i världen är centralt för allt vi har uppnått, och kommer att uppnå, under de nio år som har gått sedan Establishment Labs föddes. När vi gav oss ut på vår resa och stod inför utmaningen att utmana status quo på en väletablerad marknad kände vi en stark tilltro till innovationens kraft. Vi var inställda på att omforma gränserna för kvinnors hälsovård. Vi har vuxit och har nu direkt eller indirekt närvaro i 85 länder över hela världen, med distributionscenter i Belgien och Brasilien, ett Women’s Health Hub i Spanien och kontor i flera länder. Vi har därmed möjlighet att förändra livet för kvinnor över hela världen.

Alla dessa ansträngningar är ett löfte till oss och kvinnor över hela världen med Motiva® Standarden. Vårt engagemang har inte bara förändrat livet för oräkneliga individer, utan har även banat väg för en hälso- och sjukvård som är mer jämlik och mer medkännande. Det fungerar som en katalysator för ytterligare avancemang, och ger kraft åt forskare, utövare och patienter att flytta på gränserna och bana väg mot en mer hälsosam framtid.

Vår obevekliga strävan efter förträfflighet har utvecklats från en blygsam start till att ena en hel bransch. Det har förändrat landskapet för kvinnors hälsa och välbefinnande. Låt oss ta till oss den här prestationen och fortsätta inspireras av möjligheterna som ligger framför oss. Tillsammans kan vi fortsätta innovera, samarbeta och placera kvinnors hälsa i hjärtat av våra dagliga handlingar.

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

[1] Innehållet häri tillhandahålls endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsett att ersätta ett läkarbesök. Motiva® implantat är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.
[2] De uttalanden och åsikter som presenteras gäller varje enskild individ. Resultaten varierar och är eventuellt inte representativa för andras upplevelse. Alla uttalanden tillhandahålls frivilligt och inte mot betalning, inte heller gavs några gratisprodukter, tjänster eller förmåner i utbyte mot dessa uttalanden. Uttalandena representerar patientens upplevelse; de exakta resultaten och erfarenheterna är unika och individuella för varje patient.