Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Garantiinformation

Att registrera dina implantat och utnyttja en av våra garantier visar att du menar allvar med ditt beslut och att du värdesätter din hälsa.

Alla Motiva® implantat omfattas av garantin Always Confident Warranty® mot ruptur under hela enhetens livslängd och av vår policy för ersättningsprodukt i händelse av kapselkontraktur av grad III och IV på Baker-skalan under en period om 10 år.

För att förlänga försäkringen för dina Motiva® bröstimplantat erbjuder Motiva® en förlängd garanti som gäller för Motiva® bröstimplantat genom en extra avgift som betalas av patienten eller för patientens räkning under de första 90 dagarna efter den första bröstoperationen enligt vad som anges nedan

Gratis garanti första året

För att ha rätt till gratis försäkringsskydd det första året så måste alla patienter registrera sina Motiva® bröstimplantat med Qid® via hemsidan motiva.health eller MotivaImagine® appen inom 90 dagar efter den första bröstoperationen.

*Omfattas av ytterligare villkor

2 års Motiva®-program

2 års-programmet med förlängd garanti gäller alla Motiva® bröstimplantat utan Qid® som har registrerats på MotivaImagine®-webbplatsen eller i appen när en icke-återbetalningsbar avgift har betalats för att patienten ska ingå i programmet. Patienter måste även registrera implantaten inom de första 90 dagarna efter den första bröstoperationen.

5 års Motiva®-program

5 års-programmet med förlängd garanti gäller alla Motiva® bröstimplantat med Qid® som har registrerats på MotivaImagine®-webbplatsen eller i appen när en icke-återbetalningsbar avgift har betalats för att patienten ska ingå i programmet. Patienter måste även registrera implantaten inom de första 90 dagarna efter den första bröstoperationen.

Ytterligare info

Förutom utbytesprodukt ger dessa program dig ekonomiskt stöd avseende kostnaden för en kirurgisk revision i händelse av ett garantianspråk gällande ruptur eller kapselkontraktur (grad III och IV på Baker-skalan).

Garantin för Motiva® bröstimplantat i silikon ska inte gälla för implantat som inte utförts med strikt efterlevnad av den aktuella bruksanvisningen ”Directions for Use, Sterile Silicone Breast Implants Motiva Implant Matrix®” och accepterade kirurgiska förfaranden av kvalificerade kirurger med lämplig licens. Motiva® implantat program med standardgaranti och förlängd garanti gäller inte för:

  • Patienter som genomgår revisionskirurgi med tidigare historia av kapselkontraktur från andra märken av bröstimplantat
  • Avlägsnande av intakta bröstimplantat för kapselkontraktur av grad I eller II på Bakerskalan
  • Avlägsnande av intakta bröstimplantat för storleksändring
  • Avlägsnande av intakta bröstimplantat på grund av rynkning eller krusning
  • Förlust av skalintegritet orsakat av eller under en reoperation
  • Förlust av skalintegritet till följd av kapsulotomi med öppen eller sluten kompression
  • Förlust av skalintegritet till följd av skador från vassa instrument

Registrera implantaten

Att registrera implantaten är för din egen trygghet och ger dig många års tillit till att du fattat rätt beslut. Du har 90 dagar på dig att registrera dem efter operationen. Vi hjälper dig att gå igenom det tillsammans!

Saker att tänka på:

Hur man gör det

Registrera dig/logga in på MotivaImagine®-appen

Öppna MotivaImagine®-appen och gå till ”Registrera dina implantat” eller öppna MotivaImagine®-webplatsen och skapa ett konto antingen med Facebook eller Google, eller med din e-postadress. Fyll i dina personuppgifter så som begärs.

Granska och godkänn villkoren

Läs och acceptera villkoren genom att markera rutorna som du godkänner och klicka på “Skicka”.

Registrera dina implantat

Klicka på “Registrera mina implantat” på hemsidan, välj din registreringsmetod (med SN eller ESN), slutför sedan den information om implantat och kirurgi som krävs i varje steg.

Registreringsbekräftelse

Du får ett e-postmeddelande om att dina implantat har registrerats.

Kvinnors berättelser

Läs vad verkliga patienter har att säga.

Hitta en kirurg

En bättre resa från konsultation till operation

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

[1] Innehållet häri tillhandahålls endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsett att ersätta ett läkarbesök. Motiva® implantat är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.
[2] De uttalanden och åsikter som presenteras gäller varje enskild individ. Resultaten varierar och är eventuellt inte representativa för andras upplevelse. Alla uttalanden tillhandahålls frivilligt och inte mot betalning, inte heller gavs några gratisprodukter, tjänster eller förmåner i utbyte mot dessa uttalanden. Uttalandena representerar patientens upplevelse; de exakta resultaten och erfarenheterna är unika och individuella för varje patient.