Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Erklæring fra Establishment Labs om TGA’s reguleringsforanstaltninger i Australien

Blog Post 31. august 2021 post.reading-time

Establishment Labs erklæring vedrørende TGA’s regulatoriske handlinger i Australien

Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA) er en global virksomhed inden for medicinsk teknologi med fokus på kvinders sundhed inden for brystkirurgi. Kvinder er i centrum for alt, hvad vi gør hos Establishment Labs, og det er vores mission at beskytte deres sundhed ved at tilbyde sikre løsninger inden for brystæstetik og rekonstruktion. På baggrund af disse principper begyndte vi for ti år siden at udføre forskning i forbindelse med en risikoanalyse af sikkerheden ved brystimplantater og besluttede i sidste ende aldrig at fremstille makrotexturerede brystimplantater.

Den 26. september 2019 bekræftede Therapeutic Goods Administration (TGA) i Australien, at Motiva Implants® ikke vil blive berørt af deres undersøgelser og den efterfølgende REGULATORERENDE HANDLING ANNOUNCED i forbindelse med brystimplantater og brystvævsudvidere, der sælges i Australien. Som en del af de nye krav fra TGA vil Establishment Labs give yderligere oplysninger til praktiserende læger og forbrugere i Australien og indberette bivirkninger for alle vores brystimplantater og vævsudvidelsesanordninger, der sælges globalt.

Motiva-implantater® adskiller sig klart fra alle andre tilgængelige traditionelle brystimplantater. Vores SmoothSilk® / SilkSurface® skal er klassificeret i den glatte kategori i henhold til ISO-14607:2018 “Non-active surgical implants – Mammary implants – Particular requirements”, Annex H, Test for surface characteristics, hvilket vi har fået bekræftet ved uafhængig test udført af Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE), et anerkendt tredjepartslaboratorium baseret i Frankrig. TGA’s nylige meddelelse er en yderligere bekræftelse af Motiva’s differentiering.

Vi tilbyder den mest omfattende portefølje af avancerede glatte implantater, som indeholder vores proprietære SmoothSilk® / SilkSurface® nano-overfladeteknologi, som er designet til at minimere inflammation og maksimere biokompatibilitet. Dette er blot en af de mange sikkerhedsfunktioner, som vi har indbygget i vores Motiva-implantater® for at forbedre patientsikkerheden og de æstetiske resultater.

Hele vores portefølje af Motiva-implantater® er fortsat tilgængelig i Australien og i mere end 75 lande verden over.

For yderligere oplysninger om vores avancerede produktportefølje og sikkerhedsfunktioner for brystimplantater, kan du besøge: MOTIVA.HEALTH

Læs vores komplette udtalelse om sikkerheden ved brystimplantater HER.

*Motiva Implants® er ikke tilgængelige til salg i USA og Canada.

404

Ingen resultater blev fundet

Den side, du anmodede om, kunne ikke findes. Brug knappen nedenfor eller navigationen for at komme tilbage på sporet.

Denne information er kun beregnet til brug for sundhedspersonale. Sundhedspersonale skal altid stole på deres egen kliniske vurdering, når de afgør, om et bestemt produkt skal anvendes til behandling af en bestemt patient. Motiva® giver ikke lægelig rådgivning og anbefaler, at sundhedspersonale bliver uddannet i brugen af et bestemt produkt, før det anvendes i forbindelse med en procedure eller operation. Inden et Motiva® produkt anvendes, skal sundhedspersonalet altid læse indlægssedlen, produktetiketten og/eller brugsanvisningen. De oplysninger, der præsenteres her, har til formål at illustrere specifikke produkter og bredden af Motiva®s’ produktudbud. Produkterne er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder, da produkttilgængeligheden afhænger af den lovgivningsmæssige og/eller medicinske praksis på det enkelte marked. Kontakt venligst din lokale repræsentant, hvis du har spørgsmål om tilgængeligheden af specifikke produkter i din region. Motiva® produkter, der bærer CE-mærket, er mærket i overensstemmelse med gældende EU-forordninger og direktiver.