Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Kliniske og videnskabelige publikationer

Motiva® videnskabelig forskning og kliniske publikationer.

OVERFLADETEKNOLOGI: SmoothSilk®/SilkSurface®

Ananias MPF, Munhoz AM, Chala LF et al. Breast MRI in Motiva® implants with Q Inside Safety Technology™️: patient safety, and imaging features in breast reconstruction. Poster presented at: ECR Congress 2020. Poster Number: C-14673. Available at: https://epos.myesr.org/poster/esr/ecr2020/C-14673

Atlan M, Kinney B, Perry TA. Intra- and Inter- Shell Roughness Variability of Breast Implant Surfaces. Aesthet Surg J. Apr 2020; 40(5): NP324-NP326. Doi: 10.1093/asj/sjz369

Atlan M, Nuti G, Wang H, Decker S, Perry TA. Breast implant surface texture impacts host tissue response. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Dec 2018; 88:377-385. doi: 10.1016/j.jmbbm.2018.08.035

Barr S, Hill EW & Bayat A. Functional biocompatibility testing of silicone breast implants and a novel classification system based on surface roughness. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 2017 Nov;75:75-81; doi: 10.1016/j.jmbbm.2017.06.030

Barr S, Hill EW, Bayat A. Novel Proteomic Assay of Breast Implants Reveals Proteins with Significant Binding Differences: Implications for Surface Coating and Biocompatibility. Aesthet Surg J. August 2018; 38(9):962–969. doi: 10.1093/asj/sjy018

Cappellano G, Ploner C, Lobenwein S, Sopper S, Hoertnagl P, Mayerl C, et al. Immunophenotypic characterization of human T cells after in vitro exposure to different silicone breast implant surfaces. PLoS ONE 2018;13(2):e0192108. doi: 10.1371/journal.pone.0192108

James G, Boegli L, Hancock J et al. Bacterial Adhesion and Biofilm Formation on Textured Breast Implant Shell Materials. Aesth Plast Surg. 2019 Apr; 43:490–497. doi: 10.1007/s00266-018-1234-7

Jones P, Mempin M, Hu H, et al. The functional influence of breast implant outer shell morphology on bacterial attachment and growth. Plast Reconstr Surg. 2018;142(4):837-849. doi: 10.1097/PRS.0000000000004801c

Jones P, Mempin M, Hu H, et al. The functional influence of breast implant outer shell morphology on bacterial attachment and growth. Plast Reconstr Surg. 2018;142(4):837-849. doi: 10.1097/PRS.0000000000004801

Stillaert F, Lannau B, Van LanduytK, Blondeel P The Prepectoral, Hybrid Breast Reconstruction: The Synergy of Lipofilling and Breast Implants Plastic ReconstructiveJournalGlobal Open 2020 doi: 10.1097/GOX.0000000000002966

Ressourcecenter

Kirurgiske teknikker, undersøgelser, kliniske, webinarer og indhold på sociale medier, alt sammen klar til brug.

Klinikfinder

Udnyt populariteten af ​​vores mærke, og føj din praksis til vores særlige lokaliseringsværktøj for at hjælpe patienterne med at finde dig.

404

Ingen resultater blev fundet

Den side, du anmodede om, kunne ikke findes. Brug knappen nedenfor eller navigationen for at komme tilbage på sporet.

Denne information er kun beregnet til brug for sundhedspersonale. Sundhedspersonale skal altid stole på deres egen kliniske vurdering, når de afgør, om et bestemt produkt skal anvendes til behandling af en bestemt patient. Motiva® giver ikke lægelig rådgivning og anbefaler, at sundhedspersonale bliver uddannet i brugen af et bestemt produkt, før det anvendes i forbindelse med en procedure eller operation. Inden et Motiva® produkt anvendes, skal sundhedspersonalet altid læse indlægssedlen, produktetiketten og/eller brugsanvisningen. De oplysninger, der præsenteres her, har til formål at illustrere specifikke produkter og bredden af Motiva®s’ produktudbud. Produkterne er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder, da produkttilgængeligheden afhænger af den lovgivningsmæssige og/eller medicinske praksis på det enkelte marked. Kontakt venligst din lokale repræsentant, hvis du har spørgsmål om tilgængeligheden af specifikke produkter i din region. Motiva® produkter, der bærer CE-mærket, er mærket i overensstemmelse med gældende EU-forordninger og direktiver.