Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Tilskud til kirurger

Hjælper sundhedspersonale med at forbedre plejen af ​​deres patienter.

Tilgængelige tilskud

Establishment Labs® tror på at støtte uddannelsesaktiviteter og programmer, der hjælper sundhedspersonale med at forbedre deres patienters pleje. Vores uddannelsesstøtteprograms formål er, at lade både sundhedspersonale og patienter drage fordel af en bred vifte af uddannelsesmuligheder, der understøtter fremskridt inden for medicinsk teknologi.

Vi prioriterer støtte på områder af videnskabelig interesse for virksomheden, der har til formål at bidrage til at forbedre sundhedsudbyderes viden og patienters oplevelse.

Alle understøttede projekter overholder standardbrancheregler og vores interne politikker. Ingen af ​​projekterne er bestemt eller påvirket af værdien af ​​nogen virksomhed, der potentielt kan genereres af tilskudsansøgeren. Tilskudsanmoderen er ikke forpligtet til at købe, bruge, anbefale eller sørge for brug af et produkt fremstillet af Establishment Labs®.

Tilskudsoplysninger

Hvilke organisationer er berettigede til at anmode om tilskud?

  • Akademiske medicinske institutioner
  • Hospitaler/klinikker
  • Professionelle medicinske selskaber
  • Patientforkæmpelse og uddannelsesorganisationer
  • Akkrediterede/certificerede udbydere af efteruddannelse

Tilskudsretningslinjer

Anmodninger skal indsendes mindst 45 dage før programmets start.

Indgivelse af en anmodning om tilskud garanterer ikke godkendelse eller støtte for hele det anmodede beløb (eller en del heraf).

For uddannelsesstipendprogrammer vil der blive betalt til uddannelsesorganet, medmindre andet er angivet skriftligt.

Hvilke aktiviteter understøttes ikke gennem vores tilskudsproces?

  • Programmer, der ikke er godkendt af Establishment Labs før datoen for begivenheden
  • Anmodninger uden for områderne af Establishment Labs forretnings-, uddannelses- og/eller forskningsinteresser
  • Anmodninger fra kommercielle organisationer

Hvilken type bevilling er den rigtige for mig?

Anmodninger om forskningsstøtte af enhver art, herunder produkt eller økonomisk støtte, er omfattet af denne gennemgangsproces. Hvis en ansøgning godkendes, er udførelse af en milepælsbaseret kontrakt påkrævet for udbetaling af tilskuddet, og efterforskeren skal forsøge at præsentere forskningen på et anerkendt uddannelsesforum og forsøge at offentliggøre undersøgelsesresultaterne i et peer-reviewed journal.

Denne ansøgningsproces er beregnet til sundhedspersonale og forskere, der er offentliggjort og har erfaring inden for forskning.

Uddannelsesbevillinger

Denne ansøgning skal komme fra en sundhedsinstitution, organisation eller forening, der understøtter uafhængige medicinske eller sundhedsmæssige uddannelsesaktiviteter (akkrediterede eller ikke-akkrediterede), hvor tilskudsmodtageren er ansvarlig for at udvikle indhold og styre den pædagogiske begivenhed, og der ikke forventes noget håndgribeligt afkast i bytte for tilskuddet. Disse programmer er godkendte uddannelsesaktiviteter i overensstemmelse med gældende branchekoder og krav til interne politikker. Finansiering vil ikke være knyttet til fremme af kommercielle interesser.

Forskningsbevillinger

Dette tilskud giver finansiering til en sundhedsperson, sundhedsinstitution, organisation eller forening i henhold til en protokol med det formål at fremme grundlæggende eller anvendt medicinsk forskning, og hvor der ikke forventes noget håndgribeligt afkast i bytte for tilskuddet.

404

Ingen resultater blev fundet

Den side, du anmodede om, kunne ikke findes. Brug knappen nedenfor eller navigationen for at komme tilbage på sporet.

Denne information er kun beregnet til brug for sundhedspersonale. Sundhedspersonale skal altid stole på deres egen kliniske vurdering, når de afgør, om et bestemt produkt skal anvendes til behandling af en bestemt patient. Motiva® giver ikke lægelig rådgivning og anbefaler, at sundhedspersonale bliver uddannet i brugen af et bestemt produkt, før det anvendes i forbindelse med en procedure eller operation. Inden et Motiva® produkt anvendes, skal sundhedspersonalet altid læse indlægssedlen, produktetiketten og/eller brugsanvisningen. De oplysninger, der præsenteres her, har til formål at illustrere specifikke produkter og bredden af Motiva®s’ produktudbud. Produkterne er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder, da produkttilgængeligheden afhænger af den lovgivningsmæssige og/eller medicinske praksis på det enkelte marked. Kontakt venligst din lokale repræsentant, hvis du har spørgsmål om tilgængeligheden af specifikke produkter i din region. Motiva® produkter, der bærer CE-mærket, er mærket i overensstemmelse med gældende EU-forordninger og direktiver.