Welcome to Motiva®

We want to give you the best experience. Select if you are a patient or a surgeon

Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Hos Motiva®

Vi står ved nutidens kvinders uafhængighed og skønhedens udvikling gennem banebrydende teknologi og internationale kvalitetsstandarder.

Vores forpligtelse over for kirurger

Både dit velbefindende og din succes som plastikkirurg betyder noget for os; vi er dedikerede til at støtte dig.

Vores mission

Vi bestræber os på at skabe sikre løsninger baseret på videnskab og brugercentreret design gennem samarbejde, integritet og respekt.

Vores vision

Vi stræber efter at transformere vores industri ved at fokusere på kvinders sundhed og skabe værdi for alle interessenter.

Bæredygtighed

Vores formål som global erhvervsborger: “At sætte kvinder først: inden for sundhed og velvære, inden for videnskab og teknologi og vores samfund.”

Motiva® oplevelsen

Alt omfattende support i din rejse til sundhed og velvære.

404

Ingen resultater blev fundet

Den side, du anmodede om, kunne ikke findes. Brug knappen nedenfor eller navigationen for at komme tilbage på sporet.

Denne information er kun beregnet til brug for sundhedspersonale. Sundhedspersonale skal altid stole på deres egen kliniske vurdering, når de afgør, om et bestemt produkt skal anvendes til behandling af en bestemt patient. Motiva® giver ikke lægelig rådgivning og anbefaler, at sundhedspersonale bliver uddannet i brugen af et bestemt produkt, før det anvendes i forbindelse med en procedure eller operation. Inden et Motiva® produkt anvendes, skal sundhedspersonalet altid læse indlægssedlen, produktetiketten og/eller brugsanvisningen. De oplysninger, der præsenteres her, har til formål at illustrere specifikke produkter og bredden af Motiva®s’ produktudbud. Produkterne er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder, da produkttilgængeligheden afhænger af den lovgivningsmæssige og/eller medicinske praksis på det enkelte marked. Kontakt venligst din lokale repræsentant, hvis du har spørgsmål om tilgængeligheden af specifikke produkter i din region. Motiva® produkter, der bærer CE-mærket, er mærket i overensstemmelse med gældende EU-forordninger og direktiver.