Stipendier

Establishment Labs® går ind for støtte til uddannelsesmæssige aktiviteter og programmer, der hjælper sundhedsfagligt personale med at forbedre plejen af deres patienter. Målet med vores støtteprogram er, at både sundhedsfagligt personale og patienter skal kunne drage nytte af en lang række uddannelsesmuligheder, der understøtter fremskridt inden for den medicinske teknologi.

Vi prioriterer støtte til områder af videnskabelig interesse for virksomheden, der er beregnet til at bidrage til at bibringe leverandører af sundhedsydelser bedre viden og patienterfaring.

Alle støttede projekter overholder standardlovgivningen for branchen samt vores interne politikker. Ingen af projekterne udvælges på baggrund af eller påvirkes af værdien af nogen omsætning, der potentielt vil kunne genereres af støtteansøger. Støtteansøger er ikke forpligtet til at købe, anvende eller sørge for anvendelsen af noget produkt fremstillet af Establishment Labs®.

HVILKE ORGANISATIONER ER BERETTIGET TIL AT SØGE STØTTE?

 • Akademiske medicinske institutioner
 • Hospitaler/klinikker
 • Professionelle lægeforeninger
 • Patientinteresseorganisationer og uddannelsesinstitutioner
 • Godkendte/certificerede leverandører af videre- og efteruddannelse

RETNINGSLINJER FOR STØTTE

 • Ansøgninger skal indsendes senest 45 dage forud for starten af programmet.
 • Indsendelse af en støtteansøgning er ikke en garanti for godkendelse af eller støtte til hele det ansøgte beløb (eller nogen del heraf).
 • Ved programmer for støtte til uddannelsesvirksomhed vil udbetalingen ske til uddannelsesinstitutionen, medmindre andet er anført på skrift.

HVILKE AKTIVITETER UNDERSTØTTES IKKE AF VORES STIPENDIEPROCES?

 • Programmer, der ikke er godkendt af Establishment Labs forud for datoen for afholdelsen
 • Anmodninger, der falder uden for Establishment Labs’ forretningsmæssige, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige interesseområder
 • Anmodninger fra kommercielle organisationer

HVILKEN TYPE AF STØTTE ER RIGTIG FOR MIG?

Anmodninger om forskningsstipendier af enhver type, herunder produkt- eller økonomisk støtte, er dækket af denne evalueringsproces. Hvis en ansøgning godkendes, skal en milepæl-baseret kontrakt udfærdiges, for at stipendiet kan komme til udbetaling, og undersøgeren skal forsøge at præsentere forskningen i et anerkendt uddannelsesforum og forsøge at få udgivet resultaterne af studiet i et specialiseret fagtidsskrift.

Denne ansøgningsproces er beregnet til sundhedsfagligt personale og forskere, der udgiver forskningsresultater og har erfaring med forskning.

Støtte til uddannelsesvirksomhed

Denne ansøgning bør komme fra en sundhedsinstitution, sundhedsorganisation eller sundhedsforening, der støtter uafhængige medicinske eller sundhedsuddannelsesaktiviteter (godkendte eller ikke godkendte), hvor støttemodtageren er ansvarlig for udvikling af indhold og håndtering af uddannelsesprogrammet, og hvor der ikke forventes nogen konkret tilbagebetaling til gengæld for støtten. Disse programmer er regulære uddannelsesaktiviteter i overensstemmelse med relevante branchekoder og interne politikkrav. Støtten vil ikke være relateret til fremme af kommercielle interesser.

DOWNLOAD ANSØGNINGEN OM STØTTE TIL UDDANNELSESVIRKSOMHED

Forskningsstipendier

Dette stipendie yder finansiering til en sundhedsfaglig person, sundhedsinstitution, -organisation eller -forening i henhold til en protokol, der har til formål at fremme basal eller anvendt medicinsk forskning, og hvor der ikke forventes nogen konkret betaling til gengæld for stipendiet.

 

DOWNLOAD ANSØGNINGEN OM FORSKNINGS- OG MEDICINSK STIPENDIE

Støtte til undersøgeriværksat undersøgelse

Dette stipendie finansierer generel støtte til forskning inden for området for brystforstørrelser og -rekonstruktion. Dette kan omfatte produkt- og/eller økonomisk støtte.

DOWNLOAD ANSØGNINGEN OM STØTTE TIL UNDERSØGERIVÆRKSAT UNDERSØGELSE

SPØRGSMÅL

 

Hvis du ønsker hjælp i forbindelse med indsendelse af støtteansøgninger, så kontakt:

grants@establishmentlabs.com

SPØRGSMÅL

 

Hvis du ønsker hjælp i forbindelse med indsendelse af støtteansøgninger, så kontakt:

grants@establishmentlabs.com

Transformer dine patienters oplevelser

Vi leverer innovative konsultations- og operationsværktøjer, uddannelse inden for de mest avancerede æstetiske og rekonstruktive teknikker samt markedsføringsressourcer, der understøtter succesen af din praksis.

Partner med Motiva®