Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Garantier for å beskytte pasientene

Vi ønsker å støtte pasienter i hvert trinn på reisen og gi dem den største tilliten til deres beslutning om å velge Motiva Implantat®.

Alle Motiva® implantater er dekket mot brudd gjennom vår Always Confident Warranty®, og av våre retningslinjer for produktbytte mot kapselkontrakt, Baker klasse III og IV i en periode på 10 år. For å lære mer om våre vilkår og betingelser for garantiprogrammet, klikk her.

For å utvide dekningen av dine Motiva® implantater, tilbyr Motiva® et utvidet garantiprogram som gjelder for Motiva® implantater gjennom en ekstra gebyr som dekkes av eller på vegne av pasienten i løpet av de første 90 dagene etter den første brystoperasjonen som angitt nedenfor.

Første års gratis dekning

For første års gratis dekning må pasientene registrere sine Motiva® implantater gjennom MotivaImagine® -nettstedet eller MotivaImagine® -appen i første 90 dager etter den første brystoperasjonen.

2Y Motiva® Program

Det 2-årige utvidede garantiprogrammet gjelder for alle Motiva® implantater uten Qid® som er registrert på MotivaImagine® nettstedet eller app når det er pålagt et ikke-refunderbart gebyr for å melde pasienten til programmet. Pasienter må registrere de implanterte enhetene i løpet av de første 90 dagene etter den første brystoperasjonen.

5Y Motiva® Program

Det femårige utvidede garantiprogrammet gjelder for alle Motiva® implantater med Qid® som er registrert på MotivaImagine® nettstedet eller app når det er pålagt et ikke-refunderbart gebyr for å melde pasienten til programmet. Pasienter må registrere de implanterte enhetene i løpet av de første 90 dagene etter den første brystoperasjonen.

Tilleggsinformasjon

I tillegg til erstatningsproduktet vil disse programmene støtte deg med økonomisk bistand som gjelder kostnaden for en revisjonskirurgi i tilfelle garantikrav for brudd eller kapselkontrakt (Baker III og IV).

Motiva® silikon brystimplantatgaranti skal ikke gjelde for implantasjoner utført uten strengt samsvar med gjeldende produkt “Bruksanvisning, sterile silikonbrystimplantater Motiva implantatmatrise” og aksepterte kirurgiske prosedyrer etter passende kvalifisert kvalifisering og autoriserte kirurger. Motiva® implantater standardprogrammer og utvidede garantiprogrammer gjelder ikke i tilfeller av:

  • Fjerning av intakte implantater for kapselkontraktur (Baker klasse I eller II)
  • Fjerning av intakte implantater for størrelsesendring
  • Fjerning av intakte implantater på grunn av rynker eller krusninger
  • Tap av skallintegritet forårsaket av eller under re-operative prosedyrer
  • Tap av skallintegritet som følge av åpen kapselotomi eller lukket komprimeringskapselprosedyre
  • Tap av skallintegritet som følge av skarp instrumentskade
  • Rekonstruktiv kirurgi

Har du et spørsmål om Motiva® plattformer eller løsninger?

Finn svarene du trenger fra vårt supportteam.

404

Ingen resultater ble funnet

Siden du ba om ble ikke funnet. Bruk knappen nedenfor eller navigasjonen for å komme tilbake på sporet.

Denne informasjonen er kun beregnet på bruk av helsepersonell. Helsepersonell må alltid stole på sin egen kliniske vurdering når de skal avgjøre om et bestemt produkt skal brukes til behandling av en bestemt pasient. Motiva® gir ikke medisinsk råd og anbefaler at helsepersonell får opplæring i bruk av et bestemt produkt før det brukes i en prosedyre eller operasjon. Før du bruker et Motiva® produkt, må helsepersonell alltid lese pakningsvedlegget, produktetiketten og/eller bruksanvisningen. Informasjonen som presenteres her er ment å illustrere spesifikke produkter og bredden i Motiva® s produkttilbud. Produkter er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder ettersom produkttilgjengelighet er avhengig av lovgivende og/eller medisinsk praksis i hvert marked. Ta kontakt med din lokale representant hvis du har spørsmål om tilgjengeligheten av spesifikke produkter i din region. Motiva® produkter som bærer CE -merket er merket i samsvar med gjeldende EU -forskrifter og direktiver.