Bröst optimering

Din skönhet. Din hälsa. Du har kontrollen.

Fokus på säkerhet, innovation och patienten

Som ett unikt koncept skapat av Motiva®, handlar Bröst optimering om att skapa en positiv erfarenhet. Med det allra bästa som teknisk innovation har att erbjuda skall kvinnor kunna samarbeta med sina kirurger för att uppnå ett önskat utseende och känsla för sina bröst. Detta utifrån en solid grund i klinisk och vetenskaplig forskning.

SmoothSilk®

Qid®-Teknik

BluSeal®

TrueMonobloc®

ProgressiveGel®

Säkerhet

Säkerhet sker på ytan

För över ett decennium sedan genomförde vi omfattande klinisk och vetenskaplig forskning som visade att riskerna i samband med makrotexturerade implantat var större än deras fördelar. Utifrån det fokuserade vi vår utveckling på en ny, avancerad slät yta:

SmoothSilk® är utformad för att vara biokompatibel med din kropp, och vår unika och avancerade släta yta minimerar inflammation och minskar risken för dubbla kapselkontrakturer.

implant comparison with smoothsilk

Information rätt i handen

Medan en patient kan förlora implantatets ID-kort eller dokument, kommer de aldrig förlora ett digitalt pass. Det valfria, inbyggda digitala ID passet, Qid®, möjliggör en icke-invasiv och omedelbar verifiering av viktig implantatinformation när som helst efter operationen. Qid® är en FDA-godkänd, batterifri och passiv radiofrekvens-identifieringsenhet.

Det blå implantatet

Med traditionella implantat kan kirurger inte kontrollera om ett implantats barriärskikt (som är avsett att förhindra gelblödning ut i omgivande vävnad) är intakt innan de används. Motiva® implantat har en blåfärgad visuell säkerhetsbarriär som gör det möjligt för kirurger att säkerställa implantatskalets integritet. BluSeal® är en patenterad säkerhetsfunktion endast tillgänglig med Motiva®

implant comparison with bluseal

Flexibiliteten är verklig

Detta flerskiktsystem är utformat för att minimera sprickor och läckor och binder ihop alla implantatkomponenter. Det ger en enhetlig struktur som är mycket hållbar och elastisk, vilket möjliggör en enklare implantatinsättning för kirurgen.

För mjukare utseende och känsla

Vi har skapat våra egna geler: ProgressiveGel® Plus för en struktur utan att kompromissa med mjukheten (används i MOTIVA® RUND och ANATOMICAL TRUEFIXATION®) och Ultima® som rör sig naturligt med kroppen och som anpassar sig till att följa kroppens rörelser. (används i ERGONOMIX®).

Motiva Implants® Säkerhets- & Prestandainformation

Säkerhets- och prestandainformation som samlas in genom eftermarknadsövervakning bekräftar att SmoothSilk®/SilkSurface® bidrar till förbättrade postoperativa resultat med färre hög- och lågriskkomplikationer.

En treårig utvärdering [1] av 5 813 patienter har associerat SilkSurface®-implantat med en övergripande komplikations- och revisionsfrekvens på under 1%. Samma utvärdering rapporterade inga fall av bristning på grund av implantatsvikt, kapselkontraktur (Baker Grades lll och IV), dubbla kapslar eller sena seromer med SilkSurface®.

En sexårig prospektiv studie [2] på 35 patienter rapporterade inga fall av implantatbristning, felplacering eller kapselkontraktur.

Bakteriell biofilm ackumuleras över tid på implantatytor och har associerats med komplikationer såsom kapselkontraktur och bröstimplantatoriskt anaplastiskt storcellslymfom (BIA-ALCL). En jämförande in vitro-utvärdering [3] av SmoothSilk®, texturerade och traditionellt släta implantat visade att bakterienivån och biofilmsbildning var lägst hos SmoothSilk®-implantat och högst hos texturerade implantat.

Unik säkerhet att backa upp ditt beslut

Hitta det perfekta utseendet, skräddarsytt för din kropp

En bättre resa från konsultation till kirurgi

Läs vad patienterna har att säga

Sforza M, Zaccheddu R, Alleruzzo A et al. Preliminary 3-year evaluation of experience with SilkSurface and VelvetSurface Motiva silicone breast implants: a single-center experience with 5813 consecutive breast augmentation cases. Aesthet Surg J. 2018; 38(Suppl 2):S62-S73.

Chacón M, Chacón M, Fassero J. Six-Year Prospective Outcomes of Primary Breast Augmentation with Nano-Surface Implants. Aesthet Surg J. 2018;39(5):495-508.

James GA, Boegli L, Hancock J, Bowersock L, Parker A, Kinney BM. Bacterial Adhesion and Biofilm Formation on Textured Breast Implant Shell Materials. Aesthetic Plast Surg. 2019 Apr;43(2):490-497. doi: 10.1007/s00266-018-1234-7.