Virkelige historier1,2

Løsninger skabt til kvinder på basis af kvinders ønsker.

Hør kvinders historier

Real Story · 0:21

Krystal

Natural & Soft Enhancement - Motiva Ergonomix® 265 cc

Real Story · 0:34

Sharon

Active Lifestyle Check - Motiva® Round 250cc

Real Story · 0:26

Valeria

Round Makeover - Motiva® Round 380cc

Real Story · 0:39

Maria José

Implant Upgrade - Motiva® Round 475cc

Få et nyt perspektiv på tingene

Lær, hvordan Motiva® leverer sikkerhed via innovation, optimerer patientoplevelsen og sikrer sunde, smukke og forudsigelige resultater.

Før efter

Hvad kvinder siger

Real Story
"I’m a woman who really likes to feel secure, and part of that security for me was my breasts. I know I have to be conscious that I lost them, and this reconstruction is like a gift, it’s like having them back but in another way."
Monica
Breast Cancer Survivor
Real Story
"The feel great, I like to surf, skate, yoga and I feel super comfortable with them, the flow with me and I super recommend them!"
Sharon
Active Lifestyle Check - Motiva® Round 250cc
Real Story
"Previously I had another brand of implants and then I changed to Motiva. Now I feel way better, more confident."
Maria José
Implant Upgrade - Motiva® Round 475cc
Real Story
"While of course I loved myself before; I was super happy with how I looked and how I was, but I feel like we all want a little change once in a while... so I decided to finally get implants and I just love the look, I love how my clothes fit, I love how swimsuits look and I'm just overall happy with my choice."
Valeria
Round Makeover - Motiva® Round 380cc

Partner med Motiva®

Hvad kirurger siger

[1] Oplysningerne er kun til informations- og uddannelsesformål, indholdet heri er ikke tænkt som en erstatning for konsultation med en læge. Motiva Implantater® er endnu ikke kommercielt tilgængelige i USA og undergår klinisk undersøgelse i henhold til amerikanske Food and Drug Administration (FDA) regler for medicinsk udstyr til undersøgelse.
[2] Udtalelserne og udtalelserne, der præsenteres her, gælder for hver enkelt. Resultaterne varierer og er muligvis ikke repræsentative for andres erfaringer. Alle erklæringer leveres frivilligt og betales ikke, og de blev heller ikke forsynet med gratis produkter, tjenester eller fordele i bytte for de nævnte erklæringer. Erklæringerne er repræsentative for patientoplevelse; de nøjagtige resultater og erfaringer vil være unikke og individuelle for hver patient.

404

Ingen resultater blev fundet

Den side, du anmodede om, kunne ikke findes. Brug knappen nedenfor eller navigationen for at komme tilbage på sporet.

Denne information er kun beregnet til brug for sundhedspersonale. Sundhedspersonale skal altid stole på deres egen kliniske vurdering, når de afgør, om et bestemt produkt skal anvendes til behandling af en bestemt patient. Motiva® giver ikke lægelig rådgivning og anbefaler, at sundhedspersonale bliver uddannet i brugen af et bestemt produkt, før det anvendes i forbindelse med en procedure eller operation. Inden et Motiva® produkt anvendes, skal sundhedspersonalet altid læse indlægssedlen, produktetiketten og/eller brugsanvisningen. De oplysninger, der præsenteres her, har til formål at illustrere specifikke produkter og bredden af Motiva®s’ produktudbud. Produkterne er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder, da produkttilgængeligheden afhænger af den lovgivningsmæssige og/eller medicinske praksis på det enkelte marked. Kontakt venligst din lokale repræsentant, hvis du har spørgsmål om tilgængeligheden af specifikke produkter i din region. Motiva® produkter, der bærer CE-mærket, er mærket i overensstemmelse med gældende EU-forordninger og direktiver.