Stöd för kirurger

Bröstimplantat

GLUTEALARMONIC

Provexemplar

ENGÅNGSIMPLANTAT

QID® READER

MOTIVAIMAGINE® ULTRALIGHT LED-RETRAKTOR

INSERTIONSFICKA

EXTERNA ENGÅNGSIMPLANTAT

 TJÄNSTER OCH HJÄLP

Jag har en allmän fråga.

Vilka är kraven för att få bröstimplantat från Motiva®?
Vem bör INTE skaffa bröstimplantat?
Vilka komplikationer kan uppstå med bröstimplantat?
Hur lång tid tar återhämtningsprocessen efter en bröstimplantatsoperation?
Påverkar bröstimplantat mammografi?
Kan jag amma med bröstimplantat?
Hur länge håller Motiva® implantat?
Vilka Motiva® implantat kommer att ge mig ett runt utseende?
Vilka Motiva® implantat kommer att ge mig ett mer naturligt anatomiskt utseende?
Vad bör jag använda som kriterium för att välja antingen SmoothSilk®/Silk Surface® eller VelvetSurface® till mina implantat? Varför spelar det roll?
Motiva® implantat delas upp i tre kategorier: Round, Ergonomic® och Anatomical. Vad är skillnaden?
Vad är skillnaden mellan Mini/Demi/Full/Corsé?
Kan ni rekommendera en klinik/kirurg som använder Motiva® implantat i mitt land?
Är Motiva® implantat godkända av FDA?
Var hittar jag mer information om era produkter?
Vad är Qid®?
Vad är riskerna med mikrotranspondern?

Jag behöver information om implantatregistrering.

Vilka är kraven för att få Motiva® implantat?
Jag har problem med att registrera mina implantat, vad ska jag göra?
Jag har problem med att registrera mina implantat, vad ska jag göra?

Jag behöver information om bröstskanning.

Varför finns Motiva® implantat tillgängliga med RFID-teknik?
Finns det några säkerhetsproblem för patienter med Motiva® implantat med Qid®?
Kan Qid® påverka en MRI-utvärdering av en potentiell implantatruptur?
Vad är det specifikt som orsakar artefakter?
Vilken information bör tillhandahållas radiologen före en MRI-skanning av Motiva® implantat med Motiva® implantat med Qid®?
Finns det alternativ eller ytterligare bilddiagnostik som kan förbättra visualiseringen av det artefakt-drabbade området?
Förutom förbättrad bildvisualisering, finns det några andra fördelar med att använda en annan bilddiagnostik?
Vilka möjligheter till förlängd garanti finns tillgänglig för Motiva® implantate med Qid®?

Jag behöver information om garanti.

Omfattas alla Motiva® implantat av livstidsgarantin för enheten?
Hur kan jag förlänga försäkringen för mina Motiva® implantat?
Kvalificerar sig alla Motiva® implantat för den förlängda 2 respektive 5 år långa garantin?
I vilka händelser gäller inte den förlängda garantin?
Hur skickar jag in ett garantianspråk?

Jag vill skicka in ett anspråk.

Att skicka in ett anspråk.

Begär support

Jag har en allmän fråga.

Vilka är kraven för att få Motiva GlutealArmonic® implantat?
Vilka komplikationer kan uppstå med glutealimplantat?
Hur länge håller Motiva GlutealArmonic® implantat?
Är mikrotranspondern säker för MRI-skanning?
Behöver jag använda ett kompressionsplagg efter min rumpförstoring?
Hur lång är återhämtningstiden? När kan jag träna eller återgå till ansträngande aktivitet igen?

Jag vill skicka in ett anspråk.

Att skicka in ett klagomål

Begär support

Jag har en allmän fråga.

Hur gör jag för att beställa provexemplar?
Var hittar jag produktkatalogen?

Begär support

Jag har en allmän fråga.

Vilka är indikationerna för intraoperativa, sterila engångsimplantat i silikon, Motiva Implant Matrix®?
Kan denna enhet återanvändas eller återsteriliseras?
Varför är engångsimplantaten färgade?
Vilka är kontraindikationerna för de intraoperativa engångsimplantaten?

Begär support

Jag har en allmän fråga.

Vad är Qid® Reader?
Hur läser jag av koden?
Vad kan jag göra om inget elektroniskt serienummer hittas?
Hur ska Motiva Qid® Reader rengöras och underhållas?
Hur laddas Motiva Qid® Reader?
Vilka är de tekniska specifikationerna för Motiva Qid® Reader?

Begär support

Jag har en allmän fråga.

Vad är den indicerade användningen för MotivaImagine® Ultralight LED-rektraktorn?
Är MotivaImagine® Ultralight LED-retraktorn godkänd av FDA och CE-märkt?
Vad skiljer MotivaImagine®-retraktorn från andra retraktorer på marknaden?
Kan den här enheten steriliseras eller återanvändas?

Begär support

Jag har en allmän fråga.

Vad är en insertionsficka?
Kan denna enhet återanvändas eller återsteriliseras?
Frågor om produktgaranti?

Begär support

Jag har en allmän fråga.

Hur gör jag för att beställa externa engångsimplantat?
Var hittar jag produktkatalogen?

Begär support

Begär support