Stöd för kirurger

Bröstimplantat

GLUTEALARMONIC

Provexemplar

ENGÅNGSIMPLANTAT

MotivaImagine® Bulb-Cannula Kit

Q-Inside™ Reader

MOTIVAIMAGINE® ULTRALIGHT LED-RETRAKTOR

INSERTIONSFICKA

EXTERNA ENGÅNGSIMPLANTAT

Divina™

 TJÄNSTER OCH HJÄLP

Jag har en allmän fråga.

Vilka är kraven för att få bröstimplantat från Motiva®?
Vem bör INTE skaffa bröstimplantat?
Vilka komplikationer kan uppstå med bröstimplantat?
Hur lång tid tar återhämtningsprocessen efter en bröstimplantatsoperation?
Påverkar bröstimplantat mammografi?
Kan jag amma med bröstimplantat?
Hur länge håller Motiva Implants®?
Vilka Motiva Implants® kommer att ge mig ett runt utseende?
Vilka Motiva Implants® kommer att ge mig ett mer naturligt anatomiskt utseende?
Vad bör jag använda som kriterium för att välja antingen Smooth Silk® (Silk Surface®) eller Velvet Surface® till mina implantat? Varför spelar det roll?
Motiva Implants® delas upp i tre kategorier: Round, Ergonomic® och Anatomical. Vad är skillnaden?
Vad är skillnaden mellan Mini/Demi/Full/Corse?
Kan ni rekommendera en klinik/kirurg som använder Motiva Implants® i mitt land?
Är Motiva Implants® godkända av FDA?
Var hittar jag mer information om era produkter?
Vad är Q Inside® Safety Technology?
Vad är riskerna med mikrotranspondern?

Jag behöver information om implantatregistrering.

Vilka är kraven för att få Motiva Implants®?
Jag har problem med att registrera mina implantat, vad ska jag göra?
Jag har problem med att registrera mina implantat, vad ska jag göra?

Jag behöver information om bröstskanning.

Varför finns Motiva Implants® tillgängliga med RFID-teknik?
Finns det några säkerhetsproblem för patienter med Motiva Implants® med Q Inside® Safety Technology?
Kan Q Inside® Safety Technology påverka en MRI-utvärdering av en potentiell implantatruptur?
Vad är det specifikt som orsakar artefakter?
Vilken information bör tillhandahållas radiologen före en MRI-skanning av Motiva Implants® med Q Inside® Safety Technology?
Finns det alternativ eller ytterligare bilddiagnostik som kan förbättra visualiseringen av det artefakt-drabbade området?
Förutom förbättrad bildvisualisering, finns det några andra fördelar med att använda en annan bilddiagnostik?
Vilka möjligheter till förlängd garanti finns tillgänglig för Motiva Implants® med Q Inside® Safety Technology?

Jag behöver information om garanti.

Omfattas alla Motiva Implants® av livstidsgarantin för enheten?
Hur kan jag förlänga försäkringen för mina Motiva Implants®?
Kvalificerar sig alla Motiva Implants® för den förlängda 2 respektive 5 år långa garantin?
I vilka händelser gäller inte den förlängda garantin?
Hur skickar jag in ett garantianspråk?

Jag vill skicka in ett anspråk.

Att skicka in ett anspråk.

Begär support

Jag har en allmän fråga.

Vilka är kraven för att få Motiva Implants® GlutealArmonic®?
Vilka komplikationer kan uppstå med glutealimplantat?
Hur länge håller Motiva Implants® GlutealArmonic®?
Är mikrotranspondern säker för MRI-skanning?
Behöver jag använda ett kompressionsplagg efter min rumpförstoring?
Hur lång är återhämtningstiden? När kan jag träna eller återgå till ansträngande aktivitet igen?

Jag vill skicka in ett anspråk.

Att skicka in ett klagomål

Begär support

Jag har en allmän fråga.

Hur gör jag för att beställa provexemplar?
Var hittar jag produktkatalogen?

Begär support

Jag har en allmän fråga.

Vilka är indikationerna för intraoperativa, sterila engångsimplantat i silikon, Motiva Implant Matrix®?
Kan denna enhet återanvändas eller återsteriliseras?
Varför är engångsimplantaten färgade?
Vilka är kontraindikationerna för de intraoperativa engångsimplantaten?

Begär support

Jag har en allmän fråga.

Vad är MotivaImagine® Bulb-Cannula Kit?
Varför går kittet inte att återanvända?
Vad ingår i kittet?
Är kittet säkert att använda med bröstimplantat?

Begär support

Jag har en allmän fråga.

Vad är Q-Inside™ Reader?
Hur läser jag av koden?
Vad kan jag göra om inget elektroniskt serienummer hittas?
Hur ska Motiva Q-Inside™ Reader rengöras och underhållas?
Hur laddas Motiva Q-Inside™ Reader?
Vilka är de tekniska specifikationerna för Motiva Q-Inside™ Reader?

Begär support

Jag har en allmän fråga.

Vad är den indicerade användningen för MotivaImagine® Ultralight LED-rektraktorn?
Är MotivaImagine® Ultralight LED-retraktorn godkänd av FDA och CE-märkt?
Vad skiljer MotivaImagine®-retraktorn från andra retraktorer på marknaden?
Kan den här enheten steriliseras eller återanvändas?

Begär support

Jag har en allmän fråga.

Vad är en insertionsficka?
Kan denna enhet återanvändas eller återsteriliseras?
Frågor om produktgaranti?

Begär support

Jag har en allmän fråga.

Hur gör jag för att beställa externa engångsimplantat?
Var hittar jag produktkatalogen?

Begär support

Jag har en allmän fråga.

Vad är Divina™?
Vilka komponenter finns i kartongen?

Jag behöver teknisk support.

Divina-skannern visar varningsmeddelandet ”tracking lost” och avslutar skanningen. Vad ska jag göra?
Divina-skannern visar felmeddelandet: PXCM STATUS ITEM UNAVAIBLE. Vad ska jag göra?
Skannern svarar inte på något kommando (höj, sänk, skanna osv.). Vad ska jag göra?
Skannern är ansluten men visar ingen bild (svart skärm). Vad ska jag göra?

Begär support

Jag har en allmän fråga.

Vad är Crisalix?
Vilka enheter behöver jag för att komma igång?
Hur delar jag bilderna/simuleringarna med min patient?
Hur tillhandahåller man åtkomst till patienterna?
Hur säkra är mina patientbilder?
Min fråga besvaras inte här. Hur kontaktar jag supporten?

Begär support

Begär support