Welcome to Motiva®

We want to give you the best experience. Select if you are a patient or a surgeon

Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Tak fordi du er vores partner på denne udviklingsrejse!

Vi har udviklet vores partnerskabsplatform for fortsat at understøtte din vækst.

Motiva®-oplevelser

Motiva® Klinik-app

Et dynamisk digitalt miljø, der letter kontakten med dine patienter.

Lad patienterne finde dig!

Vores Find center er beregnet til at sætte patienter i forbindelse med Motiva®-partnere.

Information i din hule hånd

Motiva®-operationsteknikker, studier, klinisk indhold og marketing.

MotivaEDGE®-begivenheder

Vær med i vores globale medicinske uddannelsesplatform med globale webinars og live events.

Fordele ved tilmelding

Ti år med innovation og udvikling

Udforsk vores brystrekonstruktions- og brystforbedringsløsninger, der sætter fokus på forbedret patientsikkerhed og æstetiske resultater.

Enestående designede operationer

Motiva® kombinerer innovative produkter og værktøjer med de mest avancerede kirurgiske tilgange for at skabe designede operationer med skræddersyede patientresultater.

Lad patienterne finde dig

Udnyt vores brands popularitet, og få din praksis med i vores særlige klinikfinderværktøj, så patienter nemmere kan finde dig.

Support

Har du brug for en hånd? Klik på knappen nedenfor for at finde nyttig information om Motiva®.

404

Ingen resultater blev fundet

Den side, du anmodede om, kunne ikke findes. Brug knappen nedenfor eller navigationen for at komme tilbage på sporet.

Denne information er kun beregnet til brug for sundhedspersonale. Sundhedspersonale skal altid stole på deres egen kliniske vurdering, når de afgør, om et bestemt produkt skal anvendes til behandling af en bestemt patient. Motiva® giver ikke lægelig rådgivning og anbefaler, at sundhedspersonale bliver uddannet i brugen af et bestemt produkt, før det anvendes i forbindelse med en procedure eller operation. Inden et Motiva® produkt anvendes, skal sundhedspersonalet altid læse indlægssedlen, produktetiketten og/eller brugsanvisningen. De oplysninger, der præsenteres her, har til formål at illustrere specifikke produkter og bredden af Motiva®s’ produktudbud. Produkterne er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder, da produkttilgængeligheden afhænger af den lovgivningsmæssige og/eller medicinske praksis på det enkelte marked. Kontakt venligst din lokale repræsentant, hvis du har spørgsmål om tilgængeligheden af specifikke produkter i din region. Motiva® produkter, der bærer CE-mærket, er mærket i overensstemmelse med gældende EU-forordninger og direktiver.