Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Video 20. januar 2022 0:57

Vi spurte kirurger om hvilke spørsmål pasienter stiller oftest?

Video 20. januar 2022 0:40

Ved å samarbeide med Motiva® får du tilgang til en rekke verktøy som maksimerer pasientovergang og tilfredstillelse og gjør kirurgiske prosesser mer effektive.

Video 20. januar 2022 0:40

Vi utviklet Motiva®-Klinikklokaliseringsverktøy – utviklet for å koble pasienter med Motiva® partnere, for å støtte kvinners kirurgiske reis.

Video 20. januar 2022 0:46

Motiva® overflate produseres med en unik produksjonsmetode uten produksjonsmaterialer.

Video 20. januar 2022 1:23

Elastiteten avgjører “gel-minne”, slik at implantatet kan trekke seg til opprinnelige form etter den er strekker ut.

Video 20. januar 2022 1:09

Vi utviklet Qid® for å gjøre det enklere for pasienter og kirurger å se implantatinformasjon, en 12 millimeter stor brikke plassert i implantatet.

Video 27. august 2021 1:03

Video 27. august 2021 0:52

Blog Post 27. august 2021 post.reading-time

Establishment Labs erklæring i respons til TGAs anmeldelse av brystimplantat relatert til anaplastisk storcellet lymfom forbundet med brystimplantat (BIA-ALCL).

Blog Post 27. august 2021 post.reading-time

Establishment Labs® ble grunnlagt for å forbedre sikkerheten og aestetiske resultater i brystkirurgi.

404

Ingen resultater ble funnet

Siden du ba om ble ikke funnet. Bruk knappen nedenfor eller navigasjonen for å komme tilbake på sporet.

Denne informasjonen er kun beregnet på bruk av helsepersonell. Helsepersonell må alltid stole på sin egen kliniske vurdering når de skal avgjøre om et bestemt produkt skal brukes til behandling av en bestemt pasient. Motiva® gir ikke medisinsk råd og anbefaler at helsepersonell får opplæring i bruk av et bestemt produkt før det brukes i en prosedyre eller operasjon. Før du bruker et Motiva® produkt, må helsepersonell alltid lese pakningsvedlegget, produktetiketten og/eller bruksanvisningen. Informasjonen som presenteres her er ment å illustrere spesifikke produkter og bredden i Motiva® s produkttilbud. Produkter er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder ettersom produkttilgjengelighet er avhengig av lovgivende og/eller medisinsk praksis i hvert marked. Ta kontakt med din lokale representant hvis du har spørsmål om tilgjengeligheten av spesifikke produkter i din region. Motiva® produkter som bærer CE -merket er merket i samsvar med gjeldende EU -forskrifter og direktiver.