Blog Post August 27, 2021 1 MIN LEST

Establishment Labs erklæring i respons til TGAs anmeldelse av brystimplantat relatert til anaplastisk storcellet lymfom forbundet med brystimplantat (BIA-ALCL).

Blog Post August 27, 2021 2 MIN LEST

Establishment Labs® ble grunnlagt for å forbedre sikkerheten og aestetiske resultater i brystkirurgi.

Blog Post August 27, 2021 1 MIN LEST

Establishment Labs erklæring i respons til ANSMs avgjørelse om å forby makroteksturert brystimplantat av polyuretan i Frankrike.

Blog Post August 27, 2021 2 MIN LEST

Establishment Labs erklæring om TGAs regulerende handlinger i Australia

404

Ingen resultater ble funnet

Siden du ba om ble ikke funnet. Bruk knappen nedenfor eller navigasjonen for å komme tilbake på sporet.

Denne informasjonen er kun beregnet på bruk av helsepersonell. Helsepersonell må alltid stole på sin egen kliniske vurdering når de skal avgjøre om et bestemt produkt skal brukes til behandling av en bestemt pasient. Motiva® gir ikke medisinsk råd og anbefaler at helsepersonell får opplæring i bruk av et bestemt produkt før det brukes i en prosedyre eller operasjon. Før du bruker et Motiva® produkt, må helsepersonell alltid lese pakningsvedlegget, produktetiketten og/eller bruksanvisningen. Informasjonen som presenteres her er ment å illustrere spesifikke produkter og bredden i Motiva® s produkttilbud. Produkter er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder ettersom produkttilgjengelighet er avhengig av lovgivende og/eller medisinsk praksis i hvert marked. Ta kontakt med din lokale representant hvis du har spørsmål om tilgjengeligheten av spesifikke produkter i din region. Motiva® produkter som bærer CE -merket er merket i samsvar med gjeldende EU -forskrifter og direktiver.