Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Viskositet

Video 25. februar 2021 post.video-time

En unik gel, som er meget blød, så implantatet kan følge en kvindes naturlige bevægelse.

Runde implantater giver en højere top og et mere fyldigt udseende. Anatomiske implantater kaldes ofte tåreformede, fordi de er designet til at simulere formen af et naturligt bryst.

Mens resultatet med et anatomisk implantat ser naturligt ud, betyder den foruddefinerede form, at implantatet mangler naturlige bevægelser og ikke skifter med kroppens bevægelser.

Motivas Ergonomix-implantater undgår denne ulempe ved hjælp af en unik gel, som er meget blød, hvilket gør det muligt for implantatet at følge kvinders naturlige bevægelser, idet det holder en rund form, når det ligger ned, og antager en dråbeform, når det står op. Dette giver et meget naturligt udseende, både hvad angår udseende og følelse.

404

Ingen resultater blev fundet

Den side, du anmodede om, kunne ikke findes. Brug knappen nedenfor eller navigationen for at komme tilbage på sporet.

Denne information er kun beregnet til brug for sundhedspersonale. Sundhedspersonale skal altid stole på deres egen kliniske vurdering, når de afgør, om et bestemt produkt skal anvendes til behandling af en bestemt patient. Motiva® giver ikke lægelig rådgivning og anbefaler, at sundhedspersonale bliver uddannet i brugen af et bestemt produkt, før det anvendes i forbindelse med en procedure eller operation. Inden et Motiva® produkt anvendes, skal sundhedspersonalet altid læse indlægssedlen, produktetiketten og/eller brugsanvisningen. De oplysninger, der præsenteres her, har til formål at illustrere specifikke produkter og bredden af Motiva®s’ produktudbud. Produkterne er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder, da produkttilgængeligheden afhænger af den lovgivningsmæssige og/eller medicinske praksis på det enkelte marked. Kontakt venligst din lokale repræsentant, hvis du har spørgsmål om tilgængeligheden af specifikke produkter i din region. Motiva® produkter, der bærer CE-mærket, er mærket i overensstemmelse med gældende EU-forordninger og direktiver.