Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Kliniska data möter vetenskap: Vår strategi för nästa generations bröstimplantat

Bröstimplantat av silikon har funnits sedan 1960-talet, men den tekniska utvecklingen har varit långsam under de senaste tre decennierna fram till 2010-talet.

Samtidigt möter kvinnor runt om i världen allt fler nyheter om biverkningar från bröstimplantat, varav de flesta har kopplats till en viss implantatyta, den makrotexturerade typen.

Men trots allt fler bevis för att makrotexturerade implantat kan utlösa inflammatoriska tillstånd hos patienter fortsätter ledande implantattillverkare att tillverka, marknadsföra och sälja fjärde och femte generationens implantat som inte har förändrats nämnvärt sedan 1980-talet.

Sådana biverkningar kan vara allt från vanlig kapselkontraktur med låg risk (när den naturliga vävnadskapseln som bildas runt ett implantat hårdnar och drar ihop sig) till en form av cancer som kallas bröstimplantatassocierat anaplastiskt storcellslymfom (BIA-ALCL).

Till skillnad från konkurrenternas passivitet har Establishment Labs strävat efter att göra kvinnors hälsa till den viktigaste faktorn för hur implantat utformas och tillverkas.

Vi har gått samman med de bästa forskningsinriktade instituten och universiteten– tillsammans med världens mest innovativa plastikkirurger – för att noggrant undersöka ett ämne som inte är tillräckligt utforskat: ytor på bröstimplantat och hur vårt immunförsvar kan reagera på dem.

Vår forskning om implantatteknik började för ett och ett halvt decennium sedan, 2004. Medan andra tillverkare baserar sin utvecklingsprocess nästan enbart på kliniska data har vi valt ett mer holistiskt tillvägagångssätt och baserar vår sjätte generationens implantatteknik på både klinisk och vetenskaplig forskning.

Du kanske undrar vad skillnaderna mellan de två är och hur det spelar någon roll när det gäller att ta fram implantat med minimala biverkningar.

Klinisk forskning omfattar strikt kontrollerade studier av nya och framväxande behandlingar på riktiga patienter. Det gör det möjligt för läkare att utvärdera nya behandlingsformer, avgöra hur de bäst kan användas medicinskt och ge patienterna möjlighet att få den senaste och mest avancerade vården.

Grundläggande vetenskaplig forskning utförs dock i laboratorier med bägare och provrör, inte med människor. Forskarna undersöker mikroskopiska fenomen – på cellulär och molekylär nivå i livet – för att bättre förstå de makroskopiska fenomen som uppstår hos människor, t.ex. sjukdomar och störningar.

Vår forskning informerade oss tidigt om de inflammatoriska effekterna av makrotexturerade implantat, vilket är anledningen till att vi aldrig valde att tillverka dem till att börja med. Istället har vi fokuserat på att skapa vår biokompatibla, avancerade, släta yta, tillsammans med andra funktioner som bidrar till att hålla patienterna säkra och vackra.

Motiva Implants® har utformats specifikt för att minimera kroppens inflammatoriska reaktioner, och därmed de tillstånd som är förknippade med dem.

Mer än en miljon Motiva Implants® har använts av patienter och ledande plastikkirurger under 2010-talet över hela världen. Både kliniska och vetenskapliga publikationer och uppföljning av implantat efter marknadsintroduktion visar att patienter med Motiva Implants® har en total komplikationsfrekvens på mindre än 1 procent.

Läs mer om vår avancerade, släta yta och våra unika säkerhetsfunktioner här.

*Motiva Implants® are not available for sale in US and Canada.

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

[1] Innehållet häri tillhandahålls endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsett att ersätta ett läkarbesök. Motiva® implantat är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.
[2] De uttalanden och åsikter som presenteras gäller varje enskild individ. Resultaten varierar och är eventuellt inte representativa för andras upplevelse. Alla uttalanden tillhandahålls frivilligt och inte mot betalning, inte heller gavs några gratisprodukter, tjänster eller förmåner i utbyte mot dessa uttalanden. Uttalandena representerar patientens upplevelse; de exakta resultaten och erfarenheterna är unika och individuella för varje patient.