Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Att dela med sig av vårt miljöengagemang

Blog Post 24 mars 2021 post.reading-time

Den 6:e september 2019 organiserade vi en aktivitet där 22 volontärer från våra huvudkvarter kom samman för att städa en strand.

Som en del av våra miljömål har vi delat med oss av vårt engagemang för hållbar utveckling och miljö till våra anställda. Den 6 september 2019 organiserade vi en aktivitet där 22 volontärer från vårt huvudkontor deltog i arbetet med att städa en strand.

Detta initiativ representerade 198 timmars volontärarbete och insamling av 350 kg fast avfallsmaterial från Guacalillo Beach, som ligger i Puntarenas, Costa Rica. Aktiviteten genomfördes i allians med Volunteers Association for Service in Protected Areas (ASVO) och fick en certifiering av kommunen Garabito, den lokala regeringen.

I juni 2020 hade vi olika initiativ för att öka medvetenheten om vårt engagemang för miljön och dela med oss av vikten av att förbättra våra vanor för att ta hand om vår planet; bland annat en kommunikationskampanj, ett föredrag om återvinning och en volontäraktivitet för trädplantering. I den sista aktiviteten deltog fem anställda från våra tillverkningsteam i firandet av Coyol Free Zone Tree Day och planterade 11 träd för att fira detta datum.

Att organisera meningsfulla aktiviteter med våra anställda är en viktig del av vår strategi. Vi uppmuntrar våra intressenter att engagera sig i de orsaker som vi som företag tror på och stöder. Vårt mål är att öka medvetenheten bland våra intressenter om vikten av att arbeta tillsammans för att uppnå en bättre framtid för planeten.

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

[1] Innehållet häri tillhandahålls endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsett att ersätta ett läkarbesök. Motiva® implantat är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.
[2] De uttalanden och åsikter som presenteras gäller varje enskild individ. Resultaten varierar och är eventuellt inte representativa för andras upplevelse. Alla uttalanden tillhandahålls frivilligt och inte mot betalning, inte heller gavs några gratisprodukter, tjänster eller förmåner i utbyte mot dessa uttalanden. Uttalandena representerar patientens upplevelse; de exakta resultaten och erfarenheterna är unika och individuella för varje patient.