Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Vi är koldioxidneutrala

Blog Post 24 mars 2021 post.reading-time

I maj 2019 certifierades våra huvudkontor och produktionsanläggningar som klimatneutrala.

I maj 2019 certifierades vårt huvudkontor och våra tillverkningsanläggningar som koldioxidneutrala.

Vi uppnådde denna certifiering genom en kombination av insatser som syftar till att minska vårt koldioxidavtryck, t.ex. användning av ett effektivare belysningssystem för våra anläggningar, solpaneler och energilagringssystem för att driva vår verksamhet, isbanker och ett särskilt luftkonditioneringssystem.

Med genomförandet av dessa åtgärder kunde vi minska vårt koldioxidavtryck med cirka 17 procent, vilket motsvarar 244 enkelresor från Paris till New York. Dessutom kompenserade vi för våra utsläpp genom att bidra till skyddet av 6,8 hektar skog i de norra delarna av Costa Rica.

För dessa insatser fick vi ett offentligt erkännande för vår koldioxidneutrala certifiering under PreCOP25. Denna internationella konferens ägde rum i oktober 2019 i San Jose, Costa Rica, som en förberedelse inför konferensen för parterna i FN:s ramkonvention om klimatförändringar (COP25), som hölls i Madrid, Spanien, i december 2019.

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

[1] Innehållet häri tillhandahålls endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsett att ersätta ett läkarbesök. Motiva® implantat är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.
[2] De uttalanden och åsikter som presenteras gäller varje enskild individ. Resultaten varierar och är eventuellt inte representativa för andras upplevelse. Alla uttalanden tillhandahålls frivilligt och inte mot betalning, inte heller gavs några gratisprodukter, tjänster eller förmåner i utbyte mot dessa uttalanden. Uttalandena representerar patientens upplevelse; de exakta resultaten och erfarenheterna är unika och individuella för varje patient.