Bidrag

Establishment Labs® tror på att tillhandahålla stöd till utbildningsaktiviteter och program som hjälper sjukvårdspersonal att förbättra omsorgen om patienterna. Syftet med vårt bidragsprogram är att låta både sjukvårdspersonal och patienter dra nytta av en stor mängd utbildningsmöjligheter som stödjer framsteg inom sjukvårdsteknologi.

Vi prioriterar stöd inom områden av vetenskapligt intresse för företaget, som har syftet att bidra till att förbättra vårdgivares kunskap och patienters erfarenheter.

Alla projekt som ges stöd följer standardföreskrifter inom branschen samt våra interna policyer. Inga av projekten fastställs eller påverkas av värdet på affärer som potentiellt skulle kunna genereras av den som söker bidraget. Den som söker bidraget är inte skyldig att köpa, använda, rekommendera eller anordna användning av produkter som tillverkats av Establishment Labs®.

VILKA ORGNISATIONER KAN ANSÖKA OM BIDRAG?

 • Akademiska sjukvårdsinstitutioner
 • Sjukhus/kliniker
 • Professionella sjukvårdssamfund
 • Patient- och utbildningsorganisationer
 • Ackrediterade/certifierade fortbildningsleverantörer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG

 • Ansökningar bör skickas in minst 45 dagar innan programmets start.
 • Inlämning av en bidragsansökan garanterar inte godkännande eller stöd för hela det begärda beloppet (eller någon del därav).
 • För bidrag avseende utbildningsprogram kommer betalning att göras till utbildningsorganet, om inget annat angetts skriftligen.

VILKA AKTIVITETER STÖDS INTE VIA VÅR BIDRAGSPROCESS?

 • Program som inte godkänns av Establishment Labs innan datum för evenemanget.
 • Ansökningar utanför Establishment Labs verksamhets-, utbildnings- och/eller forskningsintresse.
 • Förfrågningar från kommersiella organisationer.

VILKEN TYP AV BIDRAG ÄR RÄTT FÖR MIG?

Ansökningar om forskningsbidrag av vilket slag som helst, inklusive produktstöd eller ekonomiskt stöd, omfattas av denna granskningsprocess. Om en ansökan godkänns krävs ett fullgörande av ett milstensbaserat avtal för utbetalning av bidraget, och forskaren måste försöka att presentera forskningen vid ett erkänt utbildningsforum och försöka publicera resultaten av studien i en vetenskaplig tidskrift.

Denna ansökningsprocess är avsedd för sjukvårdspersonal och forskare som har publicerat artiklar och har erfarenhet av forskning.

Utbildningsbidrag

Denna ansökan bör komma från en sjukvårdsinstitution, organisation eller sammanslutning som stödjer oberoende medicinsk utbildning och sjukvårdsutbildning (ackrediterad eller icke-ackrediterad) där mottagaren av bidraget är ansvarig för att utveckla innehållet och hantera utbildningen och inga påtagliga fördelar förväntas i utbyte för bidraget. Dessa program är erkända utbildningar som följer tillämpliga branschkoder och interna policykrav. Finansiering kommer inte att kopplas till främjande av kommersiella intressen.

LADDA NER ANSÖKAN OM UTBILDNINGSBIDRAG

Forskningsbidrag

Detta bidrag ger finansiering till sjukvårdspersonal, en sjukvårdsinstitution, organisation eller sammanslutning i enlighet med ett protokoll i syfte att främja grundläggande eller tillämpad medicinsk forskning och där inga påtagliga fördelar förväntas i utbyte mot bidraget.

 

LADDA NER ANSÖKAN OM FORSKNINGS- OCH SJUKVÅRDSSTÖD

Forskarinitierat stöd för studie

Detta bidrag finansierar ett allmänt forskningsstöd för forskning inom bröstförstoring och bröstrekonstruktion. Detta kan inkludera produktstöd och/eller ekonomiskt stöd.

LADDA NER ANSÖKAN OM FORSKARINITIERAT STÖD FÖR STUDIE

FRÅGOR

 

För hjälp med inlämnande av ansökningar om bidrag, kontakta:

grants@establishmentlabs.com

FRÅGOR

 

För hjälp med inlämnande av ansökningar om bidrag, kontakta:

grants@establishmentlabs.com

Förändra era patienters upplevelser

Vi ger er innovativa konsultationsverktyg och kirurgiska verktyg, utbildning om de mest avancerade estetik- och rekonstruktionstekniker samt marknadsföringsresurser för att hjälpa er klinik att lyckas.

Samarbeta med Motiva®