Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Kliniska och forskningspublikationer

Motiva® vetenskaplig forskning och kliniska publikationer.

YTTEKNIK: SmoothSilk®/SilkSurface®

Ananias MPF, Munhoz AM, Chala LF et al. Breast MRI in Motiva® implants with Q Inside Safety Technology™️: patient safety, and imaging features in breast reconstruction. Poster presented at: ECR Congress 2020. Poster Number: C-14673. Available at: https://epos.myesr.org/poster/esr/ecr2020/C-14673

Atlan M, Kinney B, Perry TA. Intra- and Inter- Shell Roughness Variability of Breast Implant Surfaces. Aesthet Surg J. Apr 2020; 40(5): NP324-NP326. Doi: 10.1093/asj/sjz369

Atlan M, Nuti G, Wang H, Decker S, Perry TA. Breast implant surface texture impacts host tissue response. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Dec 2018; 88:377-385. doi: 10.1016/j.jmbbm.2018.08.035

Barr S, Hill EW & Bayat A. Functional biocompatibility testing of silicone breast implants and a novel classification system based on surface roughness. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 2017 Nov;75:75-81; doi: 10.1016/j.jmbbm.2017.06.030

Barr S, Hill EW, Bayat A. Novel Proteomic Assay of Breast Implants Reveals Proteins with Significant Binding Differences: Implications for Surface Coating and Biocompatibility. Aesthet Surg J. August 2018; 38(9):962–969. doi: 10.1093/asj/sjy018

Cappellano G, Ploner C, Lobenwein S, Sopper S, Hoertnagl P, Mayerl C, et al. Immunophenotypic characterization of human T cells after in vitro exposure to different silicone breast implant surfaces. PLoS ONE 2018;13(2):e0192108. doi: 10.1371/journal.pone.0192108

James G, Boegli L, Hancock J et al. Bacterial Adhesion and Biofilm Formation on Textured Breast Implant Shell Materials. Aesth Plast Surg. 2019 Apr; 43:490–497. doi: 10.1007/s00266-018-1234-7

Jones P, Mempin M, Hu H, et al. The functional influence of breast implant outer shell morphology on bacterial attachment and growth. Plast Reconstr Surg. 2018;142(4):837-849. doi: 10.1097/PRS.0000000000004801c

Jones P, Mempin M, Hu H, et al. The functional influence of breast implant outer shell morphology on bacterial attachment and growth. Plast Reconstr Surg. 2018;142(4):837-849. doi: 10.1097/PRS.0000000000004801

Stillaert F, Lannau B, Van LanduytK, Blondeel P The Prepectoral, Hybrid Breast Reconstruction: The Synergy of Lipofilling and Breast Implants Plastic ReconstructiveJournalGlobal Open 2020 doi: 10.1097/GOX.0000000000002966

Resurscenter

Kirurgiska tekniker, studier, kliniska, webinarier och sociala medier, allt klart att använda.

Center Locator

Dra nytta av vårt varumärkes popularitet och notera din praxis i vårt speciella lokaliseringsverktyg för att hjälpa patienter att hitta dig.

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

Denna information är endast avsedd att användas av vårdpersonal. Vårdpersonal måste alltid förlita sig på sin egen kliniska bedömning när de beslutar om en viss produkt ska användas för att behandla en viss patient. Motiva® ger inte medicinsk rådgivning och rekommenderar att vårdpersonal får utbildning i användning av en viss produkt innan den används i en procedur eller operation. Innan du använder en Motiva® -produkt, rådfråga alltid din läkare, bipacksedeln, produktetiketten och / eller bruksanvisningen. Informationen som presenteras här är avsedd att illustrera specifika produkter och bredden is Motiva® produktutbud. Produkter kanske inte är tillgängliga på alla marknader eftersom produkttillgänglighet beror på lagstiftning och / eller medicinsk praxis på varje marknad. Kontakta din lokala representant om du har frågor om tillgängligheten för specifika produkter i din region. Motiva® produkter med CE -märkning är märkta i enlighet med gällande EU -föreskrifter och direktiv.